Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE
KORPS RIJKSPOLITIERP TIJDSCHRIFTEN EN BROCHURES
De Reflector van het Gewest Groningen

Cover Reflector bw(7V)In de jaren '50 werd er in het Gewest Groningen een blad uitgegeven genaamd de Reflector. Het Gewest Groningen bestond uit de Districten Groningen, Winschoten, Assen Leeuwarden en Heerenveen. Deze bladen zijn hier te lezen. Het zijn grote bestanden dus het downloaden kan even duren.

Reflector 1e jaargang 1952 Reflector 2e jaargang 1953
Reflector 3e jaargang 1954 Reflector 4e jaargang 1955
Reflector 5e jaargang 1956 Reflector 6e jaargang 1957
Reflector 7e jaargang 1958  Reflector 8e jaargang 1959

Het eerste nummer van de Reflector verscheen in 1952 in mei van dat jaar. Het was een uitgave, gedrukt op krantenpapier, maar wel met een in kleur gedrukt voorblad! Het was een uitgave van het toenmalige ressort Groningen. Dit ressort omvatte de districten uit de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe en verscheen onder de werknaam ‘Rijkspolitieorgaan van het gewest Groningen’ met als subtitel ‘5 in 3 vereend’. Meteen op het voorblad werd de vraag gesteld: ‘Hoe wordt de naam van ons orgaan?’ met daaraan verbonden een prijsvraag.

De initiatiefnemer van dit blad was de overste G.H. van Helden die ook in het eerste nummer een inleidend woord schreef. De redactie én administratie werd verzorgd door zegge en schrijven één persoon, de kapitein G. van Dijk. De eerste omslag werd ontworpen door de owmr. H.A. Brouwer van de verkeersgroep Groningen. Het was een maandblad dat aan alle personeelsleden gratis werd verstrekt en het doel was de onderlinge band te versterken. Met nadruk werd verzocht ook de gezinsleden van de politieambtenaren kennis te laten nemen van het blad. In het eerste nummer worden diverse rubrieken genoemd die de aandacht krijgen zoals, personeelsmutaties, sport, verkeer in het gewest, puzzelhoekje enz. De redactie noemt wel 15 rubrieken op die de aandacht zullen krijgen. Later zal blijken dat deze niet allemaal even goed uit de verf komen. De uitgaven varieerden van 8 tot 20 pagina’s naar gelang de ingeleverde kopij. De oplage was 1300 exemplaren. Regelmatig deed de redactie een dringende oproep om meer en tijdig kopij in te leveren. De uitgever en drukker was de Noord-Nederlandse drukkerij te Meppel, die tevens de advertentie acquisitie verzorgde. Vanaf het 2e nummer, juni 1952, staan er kleine commerciële advertenties in het blad, van met name Groninger en Drentse adverteerders. Wat je in de loop dar jaren wel ziet is dat het, gelet op de inhoud van de bijdragen, vooral een ‘Groninger’ blad wordt.. Op de omslag van het 3e blad, juli 1952, staat voor het eerst de nieuwe naam van het blad vermeld: ‘De Reflector’. De naam is ingediend door de wmr.1e kl.  G. van Ruijswijk van de geweststaf Groningen. Daar waar het blad eerst gratis aan alle personeelsleden werd verstrekt is in 1953 al een abonnementsgeld van f 2.50 ingevoerd om de exploitatie mogelijk te houden. In 1952 werd enthousiast begonnen met een bescheiden 3 kleurendruk van de omslag, blauw rood en zwart, waardoor de Friese vlag een prominente blikvanger op de omslag werd. Medio 1953 verdween de rode kleur al uit de druk om kosten te besparen. Per 1 januari 1955 was ook de blauwe kleur verdwenen, maar was de omslag wel gemoderniseerd wat opmaak betrof. Het blad bleef in deze uitvoering bestaan. Het laatste nummer verscheen in september 1959. De omvang was toen al geslonken naar 8 pagina’s waarvan feitelijk maar 5 redactionele pagina’s werden gevuld. De rest was omslag en advertenties. De reden van het beëindigen lag mede in het feit dat landelijk het nieuwe Korpsblad Rijkspolitie verscheen. De redactie had wel nog uitdrukkelijk het verzoek gekregen bij het nieuwe korpsblad er op aan te dringen een eigen noordelijk katern in te voeren. Daar is echter niets van terecht gekomen. Ook werd er sterk op aangedrongen de rubriek personalia te behouden. Deze kwam wel, enigszins gewijzigd, terug in het nieuwe blad.

Cover Magazine Friesland bw(7V)Cover Speigelschrift Frieland bw(7V)

 

In Friesland verschenen ook nog een aantal jaren ‘It Hingelboerd’  en ook vanaf 1982 ‘Spiegelschrift’. Over deze laatste bladen heb ik niet veel informatie. Wie kan mij verder helpen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Met dank aan meerdere (oud)-collega’s uit Friesland. Egbert van IJken.


Naar > Menu RP tijdschriften

Reageren op dit artikel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


 

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....