Skip to main content

Pagina 1 van 5RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen '59 - '72Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. In dit artikel een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften.

Covers '59-'62
Pagina
Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....