Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RIJKSPOLITIE ALGEMEEN
 DE HISTORIE VAN HET VERKEERSTOEZICHT 


HVT H1 01(7V)AVD en de Rivaliteit

De rivaliteit tussen de Algemene Verkeersdienst - de nieuwe naam voor de Sectie Bijzonder Verkeerstaken, en de rest van het Korps vormde al jaren een probleem. Met de nodige regelmaat was getracht door gesprekken de verhouding te verbeteren; helaas zonder veel resultaat. Als oorzaken werden genoemd de grote populariteit van de AVD, de ongelijke behandeling en het feit dat er bij de Verkeersdienst personen waren, die als een soort playboy-politie zich verheven voelden boven collega's van andere diensten, althans dat voelden velen zo aan. Het gevoel van ongelijk te worden behandeld bereikte in de zomer van 1963 een hoogtepunt toen de HVT H8 01(7V)autobestuurders en motorrijders van de dienst een bepaald niet goedkope Ray-Ban zonnebril werd verstrekt. De rapen waren gaar. 'Blijkbaar heeft men bij de AVD het eerst gemerkt, dat er autobestuurders zijn die behoefte hebben aan een goede bril. De korpsarts heeft dat bevestigd,' schreef een pinnige wachtmeester G.H.Peterink van de landgroep. 'Echter afgaand op de praktijk, is alleen komen vast te staan dat de AVD-er zulk een bril moet dragen. De overigen hebben of zulke sterke ogen of moeten maar zien dat ze het redden, vervolgde Peterink die ook pleitte de GSA-bestuurders een bril te verstrekken.

Het daarvoor benodigde geld wist de wachtmeester, die overigens de mening van velen vertolkte, ook te vinden. Kort daarvoor hadden de landgroepen een soort visitekaartje ontvangen, dat volgens de wens van de generaal moest worden uitgereikt aan bij voorbeeld bij een ongeval betrokken bestuurder.
'Zoals wel meer gebeurd is, zijn de kaartjes het eerst in 1962 gebruikt door de AVD. Vandaaruit zijn ze overgewaaid naar de rest van het Korps,' wist de wachtmeester. 'Alleen daarom al worden ze niet gebruikt.' Gepikeerd stelde hij voor de kaartjes voortaan maar te vergeten ' zodat dat geld kan worden benut voor het kopen van zonnebrillen.'
Kritiek die hem uiteraard niet in dank werd afgenomen. 'Ik vind het jammer dat Peterink een duidelijke scheidingslijn trekt in ons Korps,' antwoordde de AVD-er R.K. van de Biezen terug. 'Peterink weet namelijk niet dat de zonnebrillen zijn aangeschaft niet omdat ze mooi zijn, maar omdat de voorkant en zelfs het interieur van de Porsches wit zijn, eveneens de jassen. De combinatie van weerkaatsing van lichtstralen en de rijwind werkt irriterend op de ogen.' Nadat Van de Biezen de briefschrijver had gewezen op de positieve instelling van de AVD-ers nodigde hij hem uit eens in Driebergen te komen kijken 'uiteraard met toestemming van commandant Vogel' van de AVD.

 Naar > Artikelen Historie Verkeerstoezicht.


Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....