Skip to main content

Rijkspolitie te Water

De Rijkspolitie te Water was verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op voor het bevaar- en bevlotbaar water in Nederland. In de praktijk betekende het dat er RP vaartuigen voeren in de grote rivieren, (Rijn/Waal/IJssel/Maas) De Zeeuwse wateren, de Friese meren, de Randmeren, het IJsselmeer, de Waddenzee, en jawel de grachten van Amsterdam, waar speciale kanaalboten voor beschikbaar waren.

Over het algemeen was de bemanning van zo'n schip (politieboot, mag je dan wel weer zeggen) op wat voor manier dan ook verbonden met de zee- of binnenvaart. Het was geen harde aanname eis, maar je had wel voorrang.

De Rijkspolitie te Water is als onderdeel bij de reorganisatie in 1993 geïntegreerd in het Korps Landelijke Politiediensten. Met name in de Divisie mobiliteit. Tijdens de reorganisatie zijn een groot aantal vaartuigen afgevoerd. In 1993 zijn ook alle toen in de vaart zijnde schepen omgenummerd. De Rijkspolitie gaat verder als Politie en dus moet de R uit het naamsein worden verwijderd. Sommige schepen krijgen op dat moment ook een ander nummer.

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....