Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
HISTORISCHE INFORMATIEARCHIEF LANDGROEP WADDINXVEEN
GRP Waddinxveen V1 Groepsbureau Waddinxveen2 bw(7V) (2)  H1.    Algemene informatie 
 H2.  Fotoarchief
 H3.  Opening nieuw groepsbureau
 H4.  Sport en binding
 H5.  Inbraak met Gijzeling
 H6.  Reünies
 H7.  Project vandalisme
 H8.  Chr. Wisse

Met dank aan de samenstellers Cor Barelds, Fred blom en Sjaak Wenteler beide voormalige leden van de groep Waddinxveen.


Voor uitleg bij het zoeken in dit artikel (of andere) ga naar > zoekhulp
Naar > het overzicht van deze groep.

 

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 1. Algemene informatie.

In 1945 werd ingevolge het Koninklijk Besluit van 8 november 1945 het Corps Rijkspolitie (later Korps Rijkspolitie) in het leven geroepen. Dit besluit lag ten grondslag aan de opbouw van de Nederlandse politie na de tweede wereldoorlog. De wijze waarop de politie toen was georganiseerd was een ‘noodformatie’ en in 1947 kwam het tot de definitieve organisatievorm.


  RPG Waddinxveen F4 Dactyloscopische tafel bw(7V)  Foto F4. De dactyloscopische tafel, gemaakt in 1945. De tafel is later geschonken aan het Historisch Genootschap Waddinxveen.

Historische informatie uit het nieuwsblad Groot Gouda 1945-1946.
Hieronder 5 artikelen uit de beginperiode van het Korps Rijkspolitie uit GROOT GOUDA, destijds het algemeen nieuwsblad voor Gouda en Omstreken over de Landgroep Waddinxveen.

1. Waddinxveen, 19 september 1945.         Koninklijke Marechaussee.
Bij de groep Waddinxveen der Koninklijke Marechaussee is gedetacheerd de heer A. Olree uit Schoonhoven.

2. Waddinxveen, 18 oktober 1945.              Hulp Marechaussee.
In verband met de vele detacheringen van de manschappen der Koninklijke Marechaussee alhier, is opnieuw een hulp marechaussee aangesteld, t.w. de heer M. v.d. Westen uit ’s-Gravenhage.

3. Waddinxveen, 22 november 1945.          Hulppolitie.
Ten gevolge van de vele detacheringen van de marechaussee alhier, is opnieuw een hulpmarechaussee aangesteld. Het is de heer G. Buwalda uit ’s-Gravenhage, die voorheen bij de Militaire Politie was ingedeeld. Intussen is de wachtmeester Stoop teruggekeerd en zal weer in Waddinxveen dienstdoen.

4. Waddinxveen, 10 januari 1946.               Mutaties in politiecorps.
Van de zeven leden van de Koninklijke Marechaussee alhier zullen er zes naar elders worden overgeplaatst. Met ingang van 15 januari wordt de opperwachtmeesters-groepscommandant W. de Reus in gelijke functie overgeplaatst naar Zoetermeer.
De wachtmeester C.J.G. Stoop naar Voorhout; de wachtmeester Th. J. Opdam naar Nieuwkoop en de opperwachtmeester R. de Haan – die enige tijd te Zoetermeer was gedetacheerd – eveneens naar Nieuwkoop, terwijl binnenkort de overplaatsing is te verwachten van de wachtmeester G. de Prielle naar Middelburg en van de wachtmeester C.P. de Leeuw naar Dordrecht.
Eveneens met ingang van 15 dezer zal te Waddinxveen in functie treden wachtmeester Lagrouw uit Voorhout. De wachtmeester J. Roobol, die nog te Waddinxveen zal blijven, is thans wnd. Groepscommandant.

RPG Waddinxveen P3 C.Wisse download bw(7V)5. Waddinxveen, 5 maart 1946.                  Benoeming bij de Politie.
De heer Chr. Wisse uit Brouwershaven is alhier geplaatst als ambtenaar van de Rijkspolitie.
In 1950 ontving Christiaan Wisse, toen postcommandant Woubrugge, uit handen van de burgemeester het oorlogsherinneringskruis voor zijn werk in het verzet.

RPG Waddinxveen B2 Ambtsjubileum Adjudant Ruissen (40) bw(7V)
Foto B2. 23 november 1978. Samen op de foto ter gelegenheid van het 40 jarig ambtsjubileum van M.A Ruissen. Namen zijn bekend.


De groep Waddinxveen.
De groep behoorde tot 1948 bij het district ’s-Gravenhage en daarna bij het district leiden. En vanaf 1969 door samenvoeging weer district ’s-Gravenhage.
Per 1 januari 1988 vond de laatste organisatorische aanpassing plaats.
De post Moerkapelle behoorde vanaf de start van het Korps Rijkspolitie tot de groep Waddinxveen. Door een gemeentelijke herindeling werden Moerkapelle en
Zevenhuizen samengevoegd, reden waarom Moerkapelle overging naar de groep Nieuwerkerk aan den IJssel.
De gemeente Reeuwijk, een post van de groep Boskoop, werd samengevoegd met de gemeente Bodegraven. Het rayon Boskoop werd daarna als post aan de groep Waddinxveen toegevoegd.
De organieke sterkte na deze samenvoeging was 53,5 Fte. Groepscommando (2), administratie (3,5), rayon Waddinxveen 30 (waarvan 4 kaderleden) en de post Boskoop 18 (waarvan 3 kaderleden). De groep had 4 vaste groepsrechercheurs en 1 roulerende groepsrechercheur.


Regiofunctie bureau Waddinxveen.
Van 1971 tot 1994 had het groepsbureau (niet de groep) een regionale functie tijdens de nachtdiensten. De continu beschikbaarheid van 3 of 4 eenheden en een opperwachtmeester in de regio Hollands Midden (5 groepen).
Coördinatoren in deze regio waren achtereenvolgens de adjudanten A. Olree, L. Noordergraaf en W. van Atten.

RPG Waddinxveen C1 Postbureau Boskoop Koninginneweg bw(7V)
Foto C1. Leden van de Post Boskoop voor het oude Postbureau. Namen zijn bekend.


Relatie politie – publiek.
Kort na de installatie van het jongste groepscommando (Mike Blom en Henk van der Spoel) gingen zij in gesprek met de kaderleden met als doelstelling “Wij willen ons werk dichter bij de mensen brengen.”
Resultaat van deze gedachtewisseling was dat Waddinxveen in 4 stukken werd opgedeeld. Elk gebied werd toebedeeld aan een kwart van de manschappen en de opper was met zijn ploeg verantwoordelijk.
Naast de noodhulp werden meer surveillances te voet en per fiets verricht in de “eigen” wijk.  Daarbij met gerichte opdrachten voor die wijken. Deze opzet van de ploegen werd deels ook teruggevonden in de planning. Tot ver in de 80’er jaren kon deze werkwijze worden uitgevoerd. Eind 80’er jaren nam de sterkte van het Korps af.


Start automatisering.
Binnen het district ’s-Gravenhage werden in 1987 Leiderdorp en Waddinxveen aangewezen voor de 1e proef met automatisering.  Een lid van de groep participeerde in de Werkgroep Automatiserings Activiteiten Landgroepen (W.A.A.L).  BPS – Bedrijfs Processen Systeem - werd in gebruik genomen. Jan Minekus en Guus Verbeek waren de systeembeheerders van de groep.

RPG Waddinxveen C2 Nieuw Postbureau Boskoop 1989 Torenpad. bwjpg(7V)
Foto C2. Leden van de Post Boskoop voor het bureau aan het Torenpad. Namen zijn bekend.


Project “Vandalisme”.
Onder het motto “Gezond gedrag op straat” was de groepsleiding de aanjager van een project “Vandalisme” met integrale aanpak in 1981. Met diverse partners werd in een redelijk korte periode campagne gevoerd om de aandacht te vestigen op het zinloze van vernielen en bekladden. Met een geweldig korte termijn-resultaat. Binnen een jaar een afname van 50 % aan kosten straatmeubilair. Meer informatie bij “Project vandalisme”.

Dit artikel is samengesteld door Cor Barelds, Fred Blom en Sjaak Wenteler alle oud-leden van de Landgroep Waddinxveen.


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > de index van dit artikel

 

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 2. Fotoarchief Landgroep Waddinxveen.

RPG Waddinxveen N4 Installatie van klaar overs 1958 bw(7V)Foto N4. Installatie van klaar-overs in 1958. Foto voor de ingang van het groepsbureau aan de Kerkweg-Oost. Groepscommandant Kruit en de wachtmeester Landman. In het midden (met hoed) burgemeester Warnaar.

RPG Waddinxveen Barelds Gcdt Kruit. bw(7V)
25 juli 1966. Tijdens een werkbezoek aan de gemeente Waddinxveen heeft minister Jan Smallenbroek het nieuwe filiaal van de Raiffeisenbank geopend. De minister liet zich overtuigen van het nut van kogelvrij glas, dat door adjudant Kruit onder schot werd genomen. Het kogelvrije scherm in het gebouw bleek niet met kogels te doorboren.
Op de foto vlnr: Minister J. Smallenbroek, burgemeester C van der Hooft en adjudant J. Kruit.

RPG Waddinxveen N1 Adj. Koelma ontvangt sleutel van woning Beethovenlaan bw(7V)
Foto N1. 1968. Adj. Koelma en echtgenote ontvangen van mevr. Van der Hooft (burgemeestersvrouw) de sleutels van hun nieuwbouwwoning (1968) aan de Beethovenlaan. Op de achtergrond wachtmeester Niek Blom.

GRP Waddinxveen Q3 GSA te water in Reeuwijk2 bw(7V)
In 1970 was iedereen van de groep aanwezig bij een receptie op het gemeentehuis van Waddinxveen. Het 40-jarig ambtsjubileum van adjudant Koelma ? Het politiebureau te Waddinxveen werd bemand door collega Mart Stijsiger van de post Reeuwijk. Wachtmeester Rob ten Tusscher kreeg na afloop de taak om M. Stijsiger terug te brengen naar Reeuwijk. Op de smalle wegen tussen de plassen van Reeuwijk vond een tegenligger het niet nodig gebruik te maken van de uitwijkhaven. Om een frontale aanrijding te voorkomen, week Rob naar rechts uit en  . . . het water in. Rob keek beteuterd en verklaarde later: “Zelf kon ik nog via het linker portier droog op de wal komen. Mijn collega had minder geluk”.

RPG Waddinxveen P01 1974 Adj. Ruissen neemt 1e Passat in ontvangst bw(7V)
Foto P01. 1974. Adj. Ruissen neemt de eerste Passat in ontvangst. Dit voertuig werd vooral in gezet tijdens de regionale nachtdiensten.

RPG Waddinxveen R01 1974 mei bw(7V)
Foto R01. Mei 1974. Een bijeenkomst (briefing of instructie wie het weet mag het zeggen) door Owmr. Stoffel van de Velde. Kennelijk een regionale actie want op de foto staan leden van meerdere groepen.
Vooraan links Van Schaijk en Van Alfen van de districtsrecherche. Naast Joop van Alfen zit Joop Wallinga. Op de achtergrond staand Theo Spelt (destijds DIR functionaris)

RPG Waddinxveen R02 1974 vermoed B diploma 74 75 bw(7V)
Foto R02. 1974. Uitreiking tevredenheidsbetuigingen aan Harry Oenema en Jan van Hensbergen. Dit n.a.v. tactisch optreden en overredingskracht bij aanhouding van een verdachte op het woonwagenkamp Waddinxveen. Achteraan Van Hensbergen en Oenema met echtgenotes. Marius Oosthoek (midden) leest de brief door. Rechts op de foto Van Mastrigt, Kennepohl en Wijbenga.

RPG Waddinxveen R03 1974 vermoed B diploma 74 75 bw(7V)
Foto R03. 1974. Jan van Hensbergen en Harry Oenema met echtgenotes.

RPG Waddinxveen R04 1974 vermoed B diploma 74 75 bw(7V)
Foto R04. 1974. Adjudant Ruissen overhandigt de dankbrief aan Jan van Hensbergen.

RPG Waddinxveen E1 IMG 002 (004) bw(7V)Foto E1. 14-02-1977. Een delegatie van de groep in het zonnetje op Valentijnsdag 1977. Namen zijn bekend.
Jan Scheepens, Piet Wijbenga, Adj. M. Ruissen en Gerrit Hol.

RPG Waddinxveen P02 1977 02 14 Valentijnsdag bw(7V)
Foto P02. 1977. Valentijnsdag

RPG Waddinxveen F1 IMG WA0004 (002 bw)(7V)
Foto F1. December 1977. De klap bleef uit. Geen bom maar…… sneeuw.
Omstreeks een uur in de nacht kwam de melding binnen op het Waddinxveense politiebureau. Een bewoner van het Disselveld had iets geks gezien. Een koffertje in de sneeuw en dat… kon geen zuivere koffie zijn. De wakkere agenten voerden de koffer af naar een afgelegen plek (achter het politiebureau). Met de nodige omzichtigheid werd het koffertje weggeworpen en men wachtte gelaten op de klap. Niets gebeurde er echter. De klap bleef uit. Omzichtig werd de koffer geopend. Sneeuw. Nee niet die sneeuw, maar echte sneeuw, waar je zo’n mooie pop mee kunt maken. U weet wel. Een leuk verzetje voor de jongens van ons aller Hermandad. Of ze nog gesneeuwbald hebben vermeldt de story niet. Aldus de krant van 7-12-1977.
Op de foto Wil Coenen, Willem Boonstra en de rustgevende factor owmr. Van de Bent van Post Zevenhuizen.

RPG Waddinxveen E3 Chris Fritz en Fred Blom bw(7V)
Foto E3. 1977. Ongeval eend tegen paal. Vlnr collega's Wil Coenen, Chris Fritz en Fred Blom

RPG Waddinxveen E4 Dokter Piet v.d. Linde  Fred Blom bw(7V)
Foto E4. 1977. Fred Blom en ... de alom bekende huisarts Piet v.d. Linde.

RPG Waddinxveen M1 F.BlomIMG 7453 bw(7V)

Foto M1.
26-05-1978. Het zal je maar gebeuren dat je op je trouwdag op weg naar het gemeentehuis in Waddinxveen onderweg uit de bruidsauto wordt gehaald door je collega's en in de boeien wordt geslagen. 

Dit geintje overkwam mij, Fred Blom, op 26 mei 1978. Mijn aanstaande echtgenote kwam dus tot ieders verrassing alleen aan bij het gemeentehuis.
Gelukkig arriveerde ik iets later in een opvallende VW Passat politieauto even later en waren de collega's Cor Barelds en Jos van Oostrum zo aardig mij te ontdoen van de handboeien, waarna de huwelijksvoltrekking toch nog kon plaatsvinden.

Aldus Fred Blom.

RPG Waddinxveen G1 Rob Wessels en Ed Jong Passage bw(7V)
Foto G1. 1978. Surveillance winkelgalerij “De Passage” door Ed Jong en Rob Wessels.
De meeste winkels zijn weg en het gebied wordt ingericht als “Sleutelkwartier”.

RPG Waddinxveen G2 Kergweg OostFred Blom, Jarl de Lange, Jos Oostrum bw(7V)
Foto G2. 1978. Aspiraties Jos van Oostrum als diensthond geleider. Jarl de Lange en Fred Blom hebben zo hun bedenkingen ?

RPG Waddinxveen K3 Jan van der Zon Kees Quist reed bw(7V)
Foto K3. 1978. Jan van der Zon geeft aan dat Kees Quist hier de bestuurder was.

RPG Waddinxveen P03 1978 De adjudanten Van Mastrigt en Ruissen bw(7V)
Foto P03. 1978. Het groepscommando, de adjudanten U. van Mastrigt (vv cmdt) en M. A. Ruissen (Gcdt). De foto is genomen enkele maanden voor hun FLO respectievelijk 1 april en 1 maart 1979.

RPG Waddinxveen R05 1979 02 afscheid MA Ruissen bw(7V)
Foto R05. Februari 1979. Afscheid groepscommandant Ruissen.Vooraan v.l.n.r. Overste Van Kralingen, Kolonel Paul, Owmr Van Atten.
                               Op de 2 rij in uniform de adjudanten Erkelens en Olree.

RPG Waddinxveen R06 1979 02 afscheid MA Ruissen bw(7V)
Foto R06. Februari 1979. Afscheid groepscommandant Ruissen. Afvaardiging van de RP te Water, de Kon, Marechaussee en een aantal groepsleden t.w. Kees Quist, Ed Jong, Wil Coenen, Chris Fritz en Thomas Passchier.

RPG Waddinxveen R07 1979 02 afscheid MA Ruissen bw(7V)
Foto R07. Februari 1979. Afscheid groepscommandant Ruissen. V.l.n.r. Jan Kuipers, Cor Barelds, Jeroen Knape, onbekend, John Oppelaar, Frans Haverkamp (res), Ria Smit, Wim van Vuuren (res), Hans Heesters, Ton Riep, Jan van der Zon en Eric Berg.

RPG Waddinxveen R08 1979 02 afscheid MA Ruissen bw(7V)
Foto R08. Februari 1979. Adjudant Ruissen erg ingenomen met het afscheidscadeau.

RPG Waddinxveen H2 Installatie Blom groepscmdt Waddunxveen bw(7V)
Foto H2. 1979. Installatie adjudant M.W. (Mike) Blom als groepscommandant per 1 maart 1979. Henk van der Spoel werd vrijwel gelijktijdig verwelkomd als Plv, groepscommandant. Het Weekblad voor Waddinxveen kopte “Jongste politietop van Nederland – beiden 33 jaar.” Henk van der Spoel, de kinderen van nieuw groepscommandant, mevrouw Blom en Mike Blom in gesprek met hoofdinspecteur Nelly de Ruiter. Geheel rechts adj. Hoefakker en op de achtergrond kolonel P. Paul en burgemeester Smallenbroek.

RPG Waddinxveen H3 gr cdt blom (004) bw(7V)
Foto H3. 1979. Adjudant M.W. Blom als groepscommandant op “zijn” werkplek.

RPG Waddinxveen P10 1979 05 nieuwe fiets jeugdagent bw(7V)
Foto P10. 1979. Nieuwe fiets voor de jeugdagent in spe Kees Quist.

RPG Waddinxveen E2 IMG (004) bw(7V)
Foto E2. 1979. Administrateur Wim Erwich na zijn FLO. Hij had een zeer enthousiaste hobby als verzorger van de ziekenomroep Gouda.

RPG Waddinxveen P04 1980 11 Sniepweg. Verkeerscontrole bw(7V)
Foto P04. 1980. Rob Wessels, Sjaak Wenteler en Kees Quist bereiden een verkeerscontrole voor aan de Sniepweg. De foto herinnert aan de tijden, dat in de donkere dagen de rijbroek werd gedragen.

RPG Waddinxveen H1 1e Paal Bureau Chris Fritz bw(7V)
Foto H1. 1980. Chris Fritz en Cor Barelds op de hoek Beethovenlaan – Mozartlaan. Hier sloeg Chris samen met een oudere omwonende de eerste paal van het groepsbureau.

RPG Waddinxveen F2 Ria en Hendrien Administratie bw(7V)
Foto F2. 1980. Bureau Kerkweg-Oost. Ria Smid en Hendrien Koster-Prins op de administratie. Naar buiten keek je op de tabakswinkel Van der Krans (Piet Borstelaar)

RPG Waddinxveen K7 Jeroen Knape Pieter Ranselaar even RPtW bw(7V)
Foto K7. 1980.  Auto te water. Jeroen Knappe en Piet Ranselaar.RPG Waddinxveen K5 Sjaak Wenteler en Ella Redegeld bw(7V)
Foto K5. September 1981.Op gegeven moment was een poes komen aanlopen. Later bleek dat deze “groepskat” niet alleen was. Ella Redegeld en Sjaak Wenteler aan de “beschuit met muisjes”

RPG Waddinxveen K6 poezen3 (002) bw(7V)
Foto K5. September 1981. De poes met kittens in de kamer van de administratie.

RPG Waddinxveen P09 1981 11 Explosief overgebracht naar groepsbureau. bwjpeg(7V)
Foto P09. 1981. Met risico is dit explosief met de GSA vervoerd naar het groepsbureau. De EOD werd ingeschakeld. Kees Quist toont belangstelling.

RPG Waddinxveen F3 Fred Blom bw(7V)
Foto F3. 1981. Bezoek van de Scouting. Fred Blom laat zien hoe je een vingerafdruk veilig stelt.

RPG Waddinxveen H4 Sjaak Wenteler en Ben Friggen bw(7V)
Foto H4. 1981. Een ongeval op de drukke doorgaande weg van Alphen aan den Rijn naar Gouda. Het aantal ongevallen is daar flink afgenomen, maar als er eens iets gebeurt, is het ook goed raak. Een klus voor de wachtmeesters Sjaak Wenteler en Ben Friggen.

RPG Waddinxveen L4 sjaak ella varken (002) bw(7V)
Foto L4. 1981. Rijkspolitie werd vaak Boerenpolitie genoemd. Rijkspolitie van alle markten thuis ! Sjaak Wenteler en Ella Redegeld vangen loslopende big en stellen het beest veilig.

GRP Waddinxveen Q1 verkeersregelen 00459 bw(7V)
“Medewerkers van de groep Waddinxveen hebben gedurende vele jaren op doordeweekse dagen in de avondspits het verkeer geregeld. Dit gebeurde vrijwel altijd vanuit het huisje van de brugwachter. Door renovatie was de regelkast begin 80-er jaren buiten het brugwachtershuisje geplaatst. Kort na de ingebruikneming van het groepsbureau aan de Mozartlaan is gestopt met het "bijregelen". Foto is van 1981 of 1982.

RPG Waddinxveen L1 1 dec 1982 bw(7V)
Foto  L1. 1 december 1982. Cor Barelds Plv. groepscommandant had gezegd dat hij veel fietste.Dus haalden Piet Ranselaar en Cees Witjes hem de 1e dag thuis op.

RPG Waddinxveen K1 18 juni 1983 Waddinxveen 750 bw(7V)
Foto K1. Cor Barelds vindt een rustpunt tijdens de historische optocht op 18 juni 1983. Waddinxveen 750 Jaar:1233–1983

RPG Waddinxveen L6 brand grens waddinxveen moordrecht (002) bw(7V)
Foto L6. In de 80er jaren. Treinbrand nabij overgang Zuidelijke Dwarsweg.

GRP Waddinxveen Q2 Twee  daagse ME oefening 1987 bw(7V)
Een aantal collega’s van de groep Waddinxveen met het ME-peloton uit de regio Hollands Midden op een tweedaagse oefening.

RPG Waddinxveen D2 opening postbureau boskoop1 (002) bw(7V)Foto D2. 1989. Postcommandant Jan Konings van de Post Boskoop in de houding met zijn manschappen bij de opening van het Postbureau. Namen zijn bekend.

RPG Waddinxveen K4 Opening NWkerk  Wil Coenen bw(7V)
Foto K4. 1991. De groep Waddinxveen had ook een soort uitzend-functie. Wil Coenen siert de opening van het bureau Nieuwerkerk aan den IJssel op.

RPG Waddinxveen N2 Bezoek van Bobby's uit Kent bw(7V)
Foto N2. 1991. Bezoek van de Bobby’s uit Kent. Begeleiders zijn Jaap Vermeulen en Jose krijger van de groep Waddinxveen.


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Naar > de index van dit artikel

 

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 3. Nieuw groepsbureau.

Een krantenartikel en diverse foto's m.b.t. de verhuizing in mei 1981 van het groepsbureau van de Kerkweg-Oost 228 naar de Mozartlaan 46 te Waddinxveen.
RPG Waddinxveen P07 1981 02 Verhuizing buro van de Kerkweg Oost Mozartlaan2 bw(7V)
Foto P07.

RPG Waddinxveen P08 1981 02 Verhuizing buro van de Kerkweg Oost Mozartlaan3 bw(7V)
Foto P08.

RPG Waddinxveen P05 1981 02 Verhuizing buro van de Kerkweg Oost Mozartlaan bw(7V)
Foto P05.

RPG Waddinxveen L3 openning bureau mozartlaan cdk (002) bw(7V)
Foto L3. 21 mei 1981. Opening groepsbureau Mozartlaan door C.d.K. Mr. M. Vrolijk. Hier wordt hij geflankeerd door de adjudanten Van der Spoel en Blom. Burgemeester Smallenbroek luistert mee.

RPG Waddinxveen P06 1981 02 Verhuizing buro van de Kerkweg Oost Mozartlaan1 bw(7V)
Foto P06. 1981. Krantenartikel en afbeeldingen uit mei 1981 over/van de verhuizing van het groepsbureau van de Kerkweg-Oostaan naar de Mozartlaan.

RPG Waddinxveen L2 1e week bureau Mozartlaan bw(7V)
Foto L2. Mei 1981. De eerste week in de personeelskamer. Namen bekend.

RPG Waddinxveen G3 recherche Fred Blom en Wil Coene bw(7V)
Foto G3. 1981. Na de verhuizing naar het bureau Mozartlaan verdubbeling aantal groepsrechercheurs. Het klikte tussen die twee. Fred Blom en Wil Coenen.

RPG Waddinxveen L5 planton bureau Mozartlaan bw(7V)
Foto L5. 1981. Het Planton (dubbele bezetting) + telexruimte groepsbureau Mozartlaan. Ruud Grundmann aan de telefoon.

RPG Waddinxveen J4 Slechte vloer en Fred Blom zakt er door bw(7V)
Foto J4. Waarom een nieuw groepsbureau hard nodig was. Bureau Kerkweg-Oost stort in. Op 4 juni 1979 zakte Fred Blom door de keukenvloer. Wonder boven wonder geen letsel. Wel verkeersmaatregelen ! Fred schreef een notitie en dat leidde tot een versnelde nieuwbouw ?

RPG Waddinxveen J5 IMG 20200505 WA0007 (004) bw(7V)
Foto J5.. De notitie van Fred Blom.


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Naar > de index van dit artikel

 

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 4. Sport en Binding.

RPG Waddinxveen G4 IMG 7372 (006) bw(7V)    Foto G4. 1973. Veldvoetbalteam groep Waddinxveen tijdens Sportweek 1973 ?

RPG Waddinxveen J2 Img WA0003 (002) bw(7V)
Foto J2. Zaalvoetbaltoernooi 1976. Namen bekend.

RPG Waddinxveen J3 Naamloos 2 (002) bw(7V)
Foto J3. Paddelwedstrijd Alphen aan den Rijn 1984. Roeien met aanvalsboten bij de Genie in de Oude Rijn.

RPG Waddinxveen J1 Dropping Jaren 80 bw(7V)
Foto J1. 1984. Dropping.Foto van een van de vele jaarlijkse droppings van het team. Pure binding ook ! Ton Riep initieerde deze dagen en bereidde dat voor met een medewerker van het AT. Hier enige uitleg van een AT-er voor het maken van een soort DAKOTA – Veldoven. Er moest immer ook gegeten worden. Namen zijn bekend.

GRP Waddinxveen Energiekluis bw(7V)
In de 80-er jaren bestond een (gesponsord) zaalvoetbalteam voor 90 % uit leden van de groep Waddinxveen. Naam:  Energiekluis Waddinxveen. Gedurende een aantal seizoenen werd in de KNVB-zaalvoetbal competitie gespeeld. Daarnaast werd aan lokale en regionale toernooien deel genomen.

GRP Waddinxveen Sport Na de kwart triathlon in Zevenhuizen bw(7V)
1988. De eerste kwart triatlon van het district ’s-Gravenhage in en langs de Rottemeren te Zevenhuizen. Veel deelnemers en ook een grote deelname vanuit de groep. Winnaar (ook in 1989) werd sportman Jeroen van Vliet van de groep Waddinxveen.

GRP Waddinxveen Zeevissen bw(7V)
1989. Snel na de samenvoeging van Waddinxveen en Boskoop werd een personeelsvereniging opgericht. Uiteenlopende evenementen werden georganiseerd. Hier zeevissen vanuit Scheveningen. Vooraan links Ton Zandbergen en midden op het dek Jan van der Zon.


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Naar > de index van dit artikel

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 5. Inbraak met gijzeling.
 
Op 24 november 1971 vond er een inbraak plaats op een tankstation te Rotterdam. Toen de inbreker op de vlucht sloeg nam hij twee gijzelaars mee waaronder een agent van politie uit Rotterdam. De wmr. G. van Pelt van de groep Waddinxveen poste in de buurt van Gouda en trof daar al snel de vluchtauto aan waarop een schotenwisseling volgde.|
Hieronder diverse documenten mbt de inbraak en gijzeling.

GRP Waddinxveen ontvoering 1 bw(7V)

GRP Waddinxveen ontvoering 2 bw

GRP Waddinxveen ontvoering 4 bw(7V)  GRP Waddinxveen ontvoering 5 bw(7V)
GRP Waddinxveen ontvoering 3 bw(7V)

GRP Waddinxveen ontvoering 7 bw(7V)De Wachtmeester G. van Pelt die de Simca bij Gouda met vier kogels bestookte en daarna achtervolgde tot in Rotterdam.  

Gert van Pelt zelf even aan het woord.
“Tijdens een surveillancedienst samen met Gerrit Jan de Graaf kregen wij een melding SPA (Staat van Politie Alarm).
Opdracht was om uit te kijken naar een personenauto, bestuurd door een politieman, die door een inbreker met het dienstwapen van de politieman onder schot werd gehouden.
Wij stonden op de oprit van de oude RW 12 bij het toenmalige Shell-tankstation. Mijn collega had een dringende sanitaire stop en op dat moment zag ik de auto de afrit af komen rijden. Alleen reed ik er achter aan (wat kon ik anders?), de RW 20 op en onder Moordrecht zie ik een wolk naast het raam van de achterportier. Duidelijk zag ik een man achterin zitten. Dat moest de ontvoerder zijn. Hij begon op mij te schieten.
Tijdens het achtervolgen schoot ik terug. Dan blijkt de mobilofoon van de politieauto defect. En telefoon hadden we niet. Ik blijf de auto dan maar volgen tot in de Goudse Singel in Rotterdam. De verdachte en de politieman stappen uit, waarbij de verdachte het wapen van de politieman in diens nek plaatst. Ik kon niets anders dan in een café het Hoofdbureau te bellen.

GRP Waddinxveen ontvoering 6 bw(7V)

GRP Waddinxveen ontvoering 8 M5 Dankbrief GvPelt bw(7V)Enkele weken nadien ontving G. van Pelt van de burgemeester als dank een boek met ingelegde brief,”


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Naar > de index van dit artikel

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 6. Reünies van de Landgroep Waddinxveen.

RPG Waddinxveen B5 20200422 150425 (004) bw(7V)
Foto B5. Krantenbericht m.b.t. reünie landgroep Waddinxveen periode 1973 - 1979.

RPG Waddinxveen B4 Reunie periode Adj. Ruissen bw(7V)
Foto B4. 8 oktober 1988. Reünie collega’s periode groepscommando Ruissen (1973-1979).

RPG Waddinxveen D1 Reunie periode Adj. Koelma bw(7V)
Foto D1. Reünie periode 1968-1973 Gcdt. Adj. Koelma. Namen zijn bekend.

RPG Waddinxveen I1 2020 05 01 10 00 06 Document1  Word (002) bw(7V)
Foto I1. In 1999 werd er een reünie georganiseerd voor alle voormalige leden van de groep Waddinxveen die hadden gewerkt onder de leiding van groepscommandant Mike Blom in de periode 1979 - 1991.

RPG Waddinxveen I2 Reunie periode groepscmdt M.W.Blom bw(7V)
Foto I2. Links oud Groepscommandant Mike Blom en rechts Districtchef Gideon Huijsse gastheer in het Districtsbureau.


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Naar > de index van dit artikel

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 7. Project vandalisme 1981.

KORPS RIJKSPOLITIE Groep Waddinxveen

Gezond gedrag op straat .

“Niet leuk, die deuk”, “Stom, zo krom” en “Ellende, die bende”.

Onder dit motto werd de integrale aanpak om vandalisme te lijf te gaan, gestart.
Geïnitieerd door de groepsleiding en een verdere aanpak samen met scholen, medewerkers van de gemeente Waddinxveen (onderwijs en openbare werken) en de middenstand. De ambtenaar “Voorkoming Misdrijven” van het district
’s-Gravenhage ondersteunde dit project.
Een combinatie van repressieve aanpak, in feite het reguliere werk, met een preventieve aanpak, dat zich concentreerde op scholen.

Problematiek rond vandalisme – wat is het en welke vormen zijn er - kwam in het lespakket van de groepen 7 en 8 basisonderwijs en de 1e klas voortgezet onderwijs. Insteek was om aandacht te vestigen op bewustwording van het zinloze van vernielen. Deze leeftijdsgroep leek het beste bereikbaar.

Werkdoel was de scholieren in het lesmodel te laten inzien hoe zij bewust en onbewust (kunnen) deelnemen aan vandalisme. Op deze manier konden zij de soorten vandalisme herkennen en deze benoemen.
Destijds sprong Waddinxveen er niet bepaald negatief uit in vergelijking met andere gemeenten. De politie vond het echter een dusdanige vorm van overlast dat deze leeftijdsgroep daarbij betrokken zou moeten worden.
Voorlichting zou verloedering en uitwaaiering voorkomen? Actiepunten:

 • Projectonderwijs op 16 basisscholen en in de brugklassen;
 • Voorlichting tijdens ouderavonden;
 • Puzzelwedstrijd voor jeugd –> zoek vernielde voorwerpen in winkels;
 • Flyeren van affiches in winkelcentra en openbare instellingen;
 • Verstrekking foldermateriaal -> bevorderen aangiftebereidheid;
 • Wedstrijd “Werkstukken” door schoolteams;
 • Surveilleren te voet of per fiets (in bijzonder door de ploegen per wijk) op objecten en locaties die gevoelig zijn voor vandalisme;
 • Bijzondere aandacht voor dit project en presentaties door schoolteams op de Open Dag na opening van het nieuw groepsbureau in 1981;
 • Bij gepleegd vandalisme of vernieling toepassing lik-op-stukbeleid door opmaken van een proces-verbaal en/of verwijzing naar HALT en zo veel mogelijk directe confrontatie met benadeelden.

Vandalisme, een bepaalde vorm van overlast – met risico dat het leidt tot kleine criminaliteit - verdiende die integrale aanpak. De partners waren zich zeer bewust van hun eigen taak en verantwoordelijkheid.

In 1988 verscheen een NOTA “Vandalisme – Preventie in de praktijk”.
Resultaten en ervaringen in tien jaar bestuurlijke preventie werden onderzocht door samenstellers Van Dijk, Van Soomeren en Walop.
Meerdere soortgelijke projecten werden beoordeeld op bruikbaarheid en effect.

Het project in Waddinxveen werd beoordeeld als een goed gedocumenteerd voorbeeld voor zowel preventieve als proactieve aanpak.
Wat wil je dan met de partners bestrijden of voorkomen (preventief) en wat heb je daarvoor dan nodig (proactief)?

Dit project richtte zich dus ook op bewustmaking en beïnvloeding van jongeren. Daartoe lenen scholen zich het beste, omdat

 • Men via de school veel jongeren kan bereiken en
 • Daarnaast leerkrachten meestal sterk gemotiveerd mee zijn om mee te helpen bij vermindering van vandalisme.

In het eerste jaar na de start een verrassend grote daling van (gemeentelijke) kosten aan straatmeubilair. Hierbij zijn (nog) niet meegerekend de schadekosten ten aanzien van particuliere eigendommen. Jammer, dat enkele partners hier na 2 jaren afhaakten, waardoor dit project geen follow-up kreeg.
Voor die tijd – 1981 -een uitnemende start met een heel mooi leerproces voor beleidsmatige aanpak van soortgelijke projecten met integrale samenwerking.

Fred Blom, Sjaak Wenteler en Cor Barelds.
GRP Waddinxveen vandalisme Leidsche krant 1981 (1) bw(7V)

GRP Waddinxveen vandalisme Leidsche krant 1981 (2) bw(7V)


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Naar > de index van dit artikel

 

 RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 8. Chr. Wisse

Een bijzonder verhaal van een politieman, die van 5 maart 1946 tot 1950 ? tot de groep Waddinxveen hoorde. De werkzaamheden als verzetsman in de oorlog waren weliswaar voor de oprichting van het Korps Rijkspolitie, maar een bijzondere opdracht kreeg hij op 23 maart 1949 als wachtmeester van de groep Waddinxveen.

GRP Waddinxveen Wisse bw(7V)
GRP Waddinxveen Wisse2 bw(7V)

Op 5-3-1946 zou Chris Wisse geplaatst zijn op de groep Waddinxveen. Daarvoor diende hij bij de Koninklijke Marechaussee.
1950 Rijkspolitie Groep Leiderdorp Post Woubrugge.
In 1950 ontving Christiaan Wisse, toen postcommandant Woubrugge groep Leiderdorp, uit handen van de burgemeester het oorlogsherinneringskruis voor zijn werk in het verzet.
1952 Rijkspolitie Groep Zaltbommel
1954 Rijkspolitie Groep Oldebroek Post Oostendorp/Elburg
1956 Rijkspolitie Groep Hattem Post Heerde
Van ? tot 1-2-1960 Groep Tholen Post St. Annaland
Op 1-2-’60 gaat hij in de rang van Owmr. Van St. Annaland naar de Parketgroep in ’s-Gravenhage.
Op 3-12-1962 25-jarig ambtsjubileum.
Op 30-6-19’65 verlaat Chr. Wisse Owmr te ’s-Gravenhage op 54-jarige leeftijd om gezondheidsredenen de Rijkspolitie.

Algemene informatie over Christiaan Wisse nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan Wisse
Geïnteresseerden in het verzetsleven van Chr. Wisse? Zie de sites: www.janverhoeff.nl/jv37.htm of www.janverhoeff.nl/jv36.htm


 Reacties op dit artikel graag mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken. 

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....