Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICTEN RIJKSPOLITIEDISTRICT  HEERENVEEN / LEEUWARDEN / FRIESLAND 
OVERZICHT LANDGROEPEN
Hieronder een lijst met namen van de Landgroepen die tot de District Heerenveen, Leeuwarden en Friesland hebben behoord.  Het District Heerenveen is op 1 maart 1969 opgeheven. De Landgroepen zijn toen toegevoegd aan het District Leeuwarden. In aanloop naar de politiereorganisatie van 1993 is in 1986 de naam van het District Leeuwarden gewijzigd in District Friesland.

Landgroep: District:  
  Voor '69 Na '87
Achtkarspelen .. Leeuwarden ..
Ameland .. Leeuwarden Friesland
Baaderadeel .. Leeuwarden ..
Barradeel .. Leeuwarden ..
Bolsward Heerenveen Leeuwarden ..
Dantumadeel .. Leeuwarden Friesland
Dokkum .. Leeuwarden ..
Dongeradeel .. Leeuwarden Friesland
Ferwerderadeel .. Leeuwarden Friesland
Franeker .. Leeuwarden ..
Franekeradeel .. Leeuwarden Friesland
Friesland-West .. Leeuwarden Friesland
Gaasterland Heerenveen Leeuwarden ..
Grouw .. Leeuwarden ..
Haskerland Heerenveen Leeuwarden ..
Hemelumer Oldeferd Heerenveen Leeuwarden ..
Hennaarderadeel .. Leeuwarden ..
Het Bildt .. Leeuwarden ..
Idaarderadeel Heerenveen Leeuwarden ..
Kollumerland .. Leeuwarden ..
Kollumerland en Nw. Kruisland .. Leeuwarden ..
Koudum   Leeuwarden  
Lemsterland / Lemmer Heerenveen Leeuwarden ..
Mantgum .. Leeuwarden ..
Menaldumadeel .. Leeuwarden Friesland
Midden-Friesland .. Leeuwarden Friesland
Oostdongeradeel .. Leeuwarden ..
Ooststellingwerf Heerenveen Leeuwarden Friesland
Opsterland Heerenveen    
Scharsterland .. Leeuwarden Friesland
Terschelling .. Leeuwarden Friesland
Tietjerksteradeel .. Leeuwarden ..
Westdongeradeel .. Leeuwarden ..
Wijmbritseradeel Heerenveen Leeuwarden Friesland
Wommels .. Leeuwarden ..
Wonseradeel .. Leeuwarden ..
Zuidwesthoek .. Leeuwarden ..
       
Naar >  menu artikelen district Heerenveen
Naar >  menu artikelen district Leeuwarden / Friesland
Naar > 
overzicht Districten Rijkspolitie vanaf 1947

Er zijn in de loop der jaren heel wat groepen opgeheven, opgericht, gesplitst, samengevoegd of van naam veranderd. Het is daardoor lastig om daar een goed overzicht van te geven. Bovenstaand overzicht is met zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je desondanks onjuist- of onvolledigheden zien geeft dit dan a.u.b. even door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


 

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....