Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Blauw AVD rvr bw3(7V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)

Hoofdstuk 24. Attentiefonds PV "RP-ALEX".
Een van de doelstellingen van de personeelsvereniging RP ALEX is het besteden van ruime aandacht en belangstelling voor het welzijn van haar leden. Het "Attentiefonds" is hiervan een onderdeel. Alle leden van de personeelsvereniging zijn ook automatisch lid van het Attentiefonds. ln de 8O-er jaren werd het Attentiefonds vorm gegeven door Wilma van Manen en Marten Maring. Het was in die tijd allemaal wat kleinschaliger dan nu het geval is.
Zij verzorgden o.a. attenties bij geboorten, huwelijken, jubilea, afscheid, overlijden en andere gebeurtenissen namens de personeelsvereniging in de vorm van een bloemetje, cadeaubon of een spaarpot met inscriptie. Wilma zorgde ervoor, dat de attenties via de lijnchef op de juiste plek terechtkwamen en Marten hield zich vooral met de financiën bezig.
De toenmalige penningmeester, de helaas te vroeg overleden Willem van Ballegooijen had daarvoor bedacht, dat Marten een tabellarisch kasboek moest bijhouden. Het kostte hem periodiek de nodige hoofdbrekens om de diverse kolommen sluitend te krijgen. Voor de pennen met inscriptie, die bij een afscheid werden uitgereikt, werd een andere constructie bedacht.

RPA40 5Logo(7V)In het begin van het jaar werd gekeken wat er in kas was, werd bijgehouden wat er besteld werd en aan het eind van het jaar werd de balans opgemaakt. Het verschil was wat er was uitgegeven en dat klopte altijd. Jaarlijks hoogtepunt was de tijd rond de kerst. Dan werden de langdurig zieken persoonlijk door Wilma en Marten bezocht en mochten zij namens de PV een kerstpakket aanbieden. Ook dit pakket was door hen samen met Willem samengesteld en hiervoor toog men gezamenlijk naar de Makro waar ze door Willem op slinkse wijze naar binnen werden geloodst.
Hoewel het toen allemaal wel kleinschaliger was betekende het toch wel een aantal dagen hard aanpoten om alle bezoeken af te leggen.

Vele collega's woonden nl. over het gehele land verspreid en er werden derhalve dan ook vele, vele kilometers afgelegd. Echter, Wilma en Marten bewaren hele goede herinneringen aan hun 'Attentiefonds' tijd.

Er werden steeds meer collega's lid van de personeelsvereniging, waardoor de werkzaamheden voor het Attentiefonds steeds meer tijd in beslag namen. Mede doordat de vorming van steunpunten een aanvang nam besloot het bestuur van de PV tot het aanstellen van Z.g. Attentiefonds-beheerders/sters. Op elk steunpunt werden diegenen, die de ziekenlijsten bijhielden dan ook gevraagd het Attentiefonds te willen beheren. Deze beheerders/sters kregen uit eerste hand informatie over wie er langdurig ziek was. Een bezoekje namens de afdeling/unit vindt dan ook meestal gecombineerd plaats De coördinatie werd in handen gelegd van een bestuurslid van de PV. Hij onderhoudt de contacten tussen het bestuur en de beheerders/sters. Uiteraard houdt de penningmeester een financieel oogje in het zeil.

Tot op de dag van vandaag voorziet deze werkwijze in een grote behoefte. De ervaring leert, dat een attentie namens de PV door de betrokkenen zeer op prijs wordt gesteld. Het Attentiefonds is en blijft derhalve één van de belangrijkste pijlers van de personeelsvereniging.

Rob Snelleman / Marten Maring

Naar >  Index van deze Brochure RP-Alex 40 jaar

Naar >  menu boekjes en brochutes AVD


Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....