Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Blauw AVD rvr bw3(7V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)

Hoofdstuk16. Alex. van toen naar nu.
In het begin van de jaren 60 brak in Nederland een epidemie uit met de naam “Welvaart”. Het veroorzakende virus kwam voort uit een spontane economische groei met als gevolg dat er meer geld beschikbaar kwam. Voor de individu wat later maar zeker ook voor de overheid. Politiemensen uit die tijd herinneren zich de massale demonstraties in den Haag met de roep om een beter salaris.
De toenmalige minister van biza Toxopeus werd in koor toegeroepen “Toxo pay us”.
Er was toen een jonge RP officier met op verkeersgebied zeer vooruitstrevende ideeën. Door het toen al vrij sterk groeiende gebruik van auto's nam het aantal ongevallen sterk toe. Veroorzaakt door het gegeven dat het wagenpark technisch niet altijd betrouwbaar was maar bovenal omdat de burger zich nog niet voldoende bewust was van de verkeersgevaren. Er was op de locale wegen een redelijk toezicht (verkeersgroep/afdelingen) maar niet op autosnelwegen. Mede door hogere snelheden nam het aantal grotere aanrijdingen toe. Waar we nu hoofdzakelijk denken aan de kettingbotsingen was toen ook het o.a onnodig stilstaan en keren door de middenberm een vaak ernstige ongevaloorzaak. Het idee om voor de snelwegen een geheel eigen groep in het leven te roepen met een in politieland wat ongebruikelijke wijze van optreden was zeer vooruitstrevend en riep uiteraard weerstand op.
Maar zie er was geld beschikbaar en de economische schade was ook groot. Om kort te gaan de Sectie Bijzondere Verkeerstaken was verwekt en na een wat moeizame zwangerschap geboren. Een nieuwe politiefamilie kon haar eerste woning betreden. Dat werd een bouwvallige kazerne in den Haag. Zoals gezegd was er geld en mocht de verwekker van deze jeugdige politietelg een snelweg-surveillance-afdeling voorzien van wel uitzonderlijke surveillanceauto's. In die tijd de droom van vele inwoners: de befaamde Porsche 356. Een geheel open tweezits sportauto met 4cilinder boxer achterin met het (lach niet) enorme vermogen van 90 pk. Geacht werd dat je toen de meerdere zou zijn over de andere bestuurders.

RPA40 36f(7V)

Opvallen was een doel en dat lukte wel met twee gehelmde, witgejaste en bontgekraagde politiemensen in een open auto. Ook het optreden van de "ruimtewezens" wekte verbazing. Niet bekeuren was een eerste doel, maar opvoeden. Het noemen van de naam, het dragen van een naamplaatje en het vriendelijk gesprek bracht ook een schok teweeg, zowel bij burger als in behoudend politieland. Conflictsituaties bleven niet uit met als voorbeeld het verbod te verbaliseren in de Haarlemmermeer en het verbod te keren aan de Rotterdamse kant van de Brienenoordburg. Nu heb je auto's en een bouwvallige huisvesting maar nu moet ook nog genoeg personeel hebben. Die kwamen uit heel Nederland met naast in beginsel geschikt de eis: bij voorkeur gehuwd zijn en kinderen hebben.
Deze lieden zouden een hoger verantwoordelijkheidsgevoel hebben nodig om in zo'n monster van 90 pk aan het verkeer deel te nemen. Ik herhaal mijn verzoek bij die 90 pk niet te grinniken.
De wenkbrauwen zal men fronsen bij de prijs van deze nu klassieke sportwagen ............... f 17.000 ( wel even nagaan of dit correct is aan de hand van de rekeningen die er m.i. nog wel in het archief zijn ). Het succesvolle tweedaagse systeem, twee dagen dienst van 11.00 tot 23.00 en van 7.00 tot 19.00 uur en dan twee dagen vrij. Eenmaal in de periode een derde dag voor administratie, sport, dienstbespreking en onderhoud kleding! eigen auto. Niet te geloven in de begin had elk vast koppel zijn eigen Porsche. Later samen met een koppel van de ploeg die dan vrij was. En wee je gebeente als die iets aantroffen wat niet goed was. Die derde dag werd de B-dag genoemd en de avond daarvoor na 19.00 uur de "B-avond".
Dan werden de blommen buitengezet en ook nat gehouden o.a. in de nabij gelegen o.o.mess van het leger. Vanwege de vaak grote afstanden woon- standplaats bleef iedereen de B-avond in de oude Alexanderkazerne en ook toen waren we jong en wilden wel wat. Ook al snel kwam! er een personeelsvereniging en de eerste bouwvallige behuizing schonk ons de naam "Alex", wat overigens ook al de naam was van de eigen mobilofoonverbinding. Van de eerste jaarfeesten was die in de Bernardkazerne te Amersfoort een enorm succes. Om nooit te vergeten! Er kwam een eenvoudige kantine voor koffie en een hapje. Kwam heel goed van pas bij de renovatie werkzaamheden want met eigen middelen en mankracht werd die bouwval weer een beetje bewoonbaar gemaakt. Goed van pas waren de vroegere beroepen van de collega's zoals timmerman, schilder en bouwvakker.
Wat nu blijkt is dat de werksfeer niets te maken heeft met de soort behuizing. Was de huisvesting bedroevend slecht zoals het overnachten op een slaapzaal met een hele groep, de arbeidsvreugde was optimaal goed. Daar zijn vele langdurige vriendschappen uit ontstaan. Dat de mensen van het huidige KLPD er bij dit jubileum slechts héél even bij stilstaan dat hun bedrijf een stevig fundament heeft waarvoor in die tijd hard is gewerkt, waarvoor zelfs offers zijn gebracht. Zeker in een tijd dat het voortbestaan van de AVD politiek discutabel was onder druk van invloedrijke tegenstanders in politieland deed cdt AVD een belangrijke zet op het schaakbord. September 1974 werd de Franse Ambassadeur met een aantal andere mensen gegijzeld in zijn ambassade in den Haag. Het betrof drie Japanse terroristen bewapend met handvuurwapenen en granaten. In het verleden hadden deze lieden al bewezen uiterst gevaarlijk te zijn en dat maakten ze duidelijk door de twee Haagse agenten die daar aankwamen direct neer te schieten Politiek den Haag onder leiding van dan Uyl in alle staten, je mag wel spreken van enige paniek.
Vrij chaotische toestanden, tanks, scherpschutters en RPA40 5Logo(7V)een cordon van politie en militairen. Er volgden enkele dagen van spannende onderhandelingen. Een in Frankrijk aangehouden maat van de gijzelnemers werd vrijgelaten en naar Nederland overgebracht. Verder bedongen zij een vrije aftocht naar Schiphol en een vliegtuig. Maar wie kon zo'n ingewikkelde klus klaren zeker omdat de regering als het maar even kon die terroristen uit wilde schakelen. Daar waren grote risico' aan verbonden. En op dat moment meldde cavd zich met de mededeling dat zijn dienst dat varkentje wel even zou wassen. Die operatie werd georganiseerd en geheel uitgevoerd door de avd met als gevechtseenheid steeds in de buurt de BBE van de mariniers. Dit laatste voor het geval het toch uit de hand zou lopen. Wat twee jaar eerder in Munchen gebeurde met rampzalige gevolgen. Uit een viertal vrijwilligers reed een lid van de sas een bus naar de ambassade en nam daar onder bedreiging van pistolen en handgranaten - waarvan de veiligheidspin verwijderd was - gijzelaars en terroristen aan boord. Begeleid door de gms en de mariniers in door avd-ers bestuurde auto's werd de rit tot een goed einde gebracht. Van het ontvangstcomité op Schiphol maakte ook een avd-er deel uit. Tot grote opluchting van iedereen maar zeer zeker van de politiek, kwamen de gijzelaars vrij en verdwenen de terroristen ergens in het Midden Oosten. En wat de bedoeling was van cavd geschiedde, onze dienst had zich bij publiek en politiek mateloos populair gemaakt.
De avd kreeg vanaf dat moment de wind flink in de rug en de tegenstanders stonden voorlopig schaakmat. Er werd die avond van de l7e september 1974 op de avd een indrukwekkend feest gebouwd en dat kon dankzij de personeelsvereniging in een bar in de gewelven van de oude kantine. Een plekje die de ouderen zich nog hun leven lang met een glimlach zullen herinneren.
Paul Meijers

Naar >  Index van deze Brochure RP-Alex 40 jaar

Naar >  menu boekjes en brochutes AVD


 

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....