Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
VERKEERSGROEP APELDOORN


Herinneringen van Piet Bosma, Lid verkeersgroep Leeuwarden van 1 januari 1958 tot 1 januari 1971.
 
Detachement Verkeersgroep Apeldoorn.
Leeuwarden 20 juli 2011.
Na circus Proot (opleidingsschool) in Arnhem en daarna de Varenkamp ( Verkeersschool) in Bilthoven, met goed gevolg te hebben doorlopen, werd ik geplaatst bij de Verkeersgroep Leeuwarden. Dat was wel even wennen, want de meeste collega’s bij die Verkeersgroep waren gemiddeld 10 jaar ouder dan ik. Je stak veel goede dingen van hen op, maar dacht ook wel eens dat bepaalde dingen best anders konden. Maar het waren goede collega’s die altijd voor elkaar klaar stonden. Van de oorspronkelijke groep ( 18 man ) waar ik mee begon, leeft niemand meer. Maar ik denk nog altijd met veel plezier aan hen terug.

Via mijn dochter en haar man, beiden begonnen bij het Korps in Limburg, werd ik er op geattendeerd, dat er een site van het Korps bestond en dat ik beslist eens daar moest gaan kijken. Heb ik gedaan en als je dan de daarop staande foto’s bekijkt dan gaat je hart weer geheel open en komen al die herinneringen weer tevoorschijn. Want laten we eerlijk zijn, in de ogen van de Gempo, mochten we BoPo’s (boerenpolitie) zijn, wij waren toch het enige echte Korps met eigen opleidingen waar je werd gevormd. Ik ben er nog steeds trots op dat ik bij dat Korps heb mogen dienen.
Bij al die herinneringen komt er eentje naar voren, waarvan ik denk dat hier de oorsprong van de SAS (groep Surveillance AutoSnelwegen van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken de latere AVD Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie) ligt.

Dit is het verhaal.

In september 1959 kregen 4 leden van de Verkeersgroep de opdracht om op detachement te gaan en naar de Verkeersgroep Apeldoorn. Het zou een detachement worden van 1 week Apeldoorn dienst doen, dan weer een week Leeuwarden en dat zo ongeveer 3 maanden duren steeds met de zelfde collega. Als wij weer in Leeuwarden werkten, gingen twee andere collega’s dienst doen bij de Verkeersgroep Apeldoorn. Wat was er aan de hand.

2 jonge Luitenants van het Korps Rijkspolitie, de heren Vogel en Spierenburg, waren zich bij Duitse Politie gaan oriënteren, hoe die politiemensen hun werk deden op de Duitse autobanen. Naar aanleiding van dat onderzoek werd in Nederland gestart het “Zuiderzeestraatweg” Project. Dat zag er als volgt uit. Op het traject Wezep … Nijkerk, zijnde een afstand van ongeveer 50 km. zouden constant 3 opvallende politiewagens gaan rijden, van 8.00 tot 22.00 uur met overlappende snelheden teneinde het verkeer op die weg veiliger te maken en bij overtredingen verbaliserend te gaan optreden. Men had hier natuurlijk veel personeel voor nodig. Alles zou geregeld worden door de Verkeersgroep Apeldoorn. Verkeersgroepen in de lande moesten personeel leveren en dat gebeurde dan ook. Bij de aankomst in Apeldoorn werd ons verteld dat de gedetacheerde altijd met een lid van de Verkeersgroep Apeldoorn dienst zouden doen. Wat een organisatie.

Met mijn collega werden wij in een kosthuis geplaatst. Wij zaten in een kosthuis aan de Veenhuizerweg en wel bij de schoonouders van Owmr. Dol van de Verkeersgroep Apeldoorn. Het was daar goed toeven. We hebben daar veel kip gegeten, want ze hielden kippen en als wij eens zeiden, dat een bepaalde kip er niet zo goed uit zag, dan was zijn lot bezegeld. Kip als je thuis kwam van dienst. kip mee tussen je lunchpakket, op een gegeven moment kon je geen kip meer zien. Maar het was daar een goed kosthuis voor de Friezen.
Ja , toen moesten we ook dienst doen. We reden naar genoemde Zuiderzeestraatweg en begonnen daar met de surveillance. Dat was wel even wennen, want het was steeds maar rijden (scheuren) op die weg. We reden daar in 8 cil. Fords van het type Fairlane. Geweldig rijden was dat, want in Leeuwarden hadden we wat VW s een motor met zijspan en wat losse motoren. Dus als jonge diender was dit wel het einde. We draaiden diensten van 8 uren en met een half uur pauze, dat we mochten doorbrengen in het bureau van de R.P. te Water in Harderwijk. Daar kregen we dan ook koffie,want onderweg koffiedrinken was er niet bij. We hadden al snel een adres waar we snel even een kop koffie naar binnen konden slingeren en dat was als we benzine nodig hadden. In het plaatsje Doornspijk was die benzinepomp en de pomp stond wat naar achteren dus niet zichtbaar voor de controlerende Adjudanten en anderen die zich met het project bemoeiden.
Er werd vrij streng opgetreden tegen verkeerszondaars. Het was beslist niet moeilijk het boekje te vullen en dan niet met lullige dingen. Het toppunt van bekeuren was een gedetacheerde van de Verkeersgroep Groningen Koetje genaamd. Hij presteerde het met een lid van de Verkeersgroep Apeldoorn in een dienst van 8 uren 34 overtredingen te noteren. Je moest na je dienst het rapportenboek invullen en toen zij dat hadden genoteerd, zette de Gr.Cdt van de Verkeersgroep de Adjudant D F A van den Berg zijn paraaf en het zinnetje “Goed gedaan jongens”. Volgens mij is Koetje naderhand overgegaan naar de SAS maar noemde zich daar Koetjé.
Het project Zuiderzeestraatweg is goed gelukt, want volgens mij is in december 1960 de SAS van start gegaan vanuit de Alexander Kazerne in Den Haag. Ik ben blij dat ik aan dat project heb mogen deelnemen, want ik heb er heel wat opgestoken over de wijze van surveilleren en dat vonden ook mijn collega’s die met mij in Apeldoorn waren geweest.
Die jongens van de SAS mochten heel wat, zelfs met de Porsche naar huis. Begin jaren 1962 en later, kregen wij bij de Verkeersgroep Leeuwarden nog wel eens een melding dat verkeersdeelnemers bij een overtreding daarop werden aangesproken door een politieman rijdende in een opvallende Porsche. Dat gebeurde op de Afsluitdijk en de Rijksweg 9. Dat was vermoedelijk een SAS man op weg naar zijn huis in Groningen. Wij zijn wel te weten gekomen wie dat was en hij is daarop aangesproken.

Presentatie S A S Leeuwarden pb [KK]
Foto met Adj.J vd. Heide v an de S A S. Presentatie aan de Rechterlijke macht en het O M .
Ook het personeel van de Verkeersgroep en de staf mochten komen kijken.
In 1962 zijn enige leden van de SAS onder leiding van Adj. Jelte v.d Heide in Leeuwarden geweest. Zij hebben daar de enige opvallende Porsches geshowd aan de rechterlijke macht en het O.M. Het stond allemaal opgesteld in de Friesland Hal, nu het W T C. Zie foto. Personeel van de Verkeersgroep kon een ritje meemaken in een Porsche. Natuurlijk met de bedoeling eventuele kandidaten voor de SAS over te halen naar Den Haag te komen. Er waren geen liefhebbers.

Dit was mijn verhaal. Ik kan alles zo weer voor de geest krijgen. Het detachement bij de Verkeersgroep Apeldoorn heb ik als zeer prettig ervaren.

Piet Bosma Leeuwarden.

Naar > menu artikelen Verkeersgroep Apeldoorn


Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....