Skip to main content


RP Logo ster 82 (VV) RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMEEN
LIEF EN LEED OUD RPérsLEL Leeuwen van Leen(7V)LEL Leeuwen van Leendert 3-1-2015(7V)Op 3 januari 2015 is op 95 jarige leeftijd in Driebergen overleden Leendert ( Leen) van Leeuwen.
Tot september 1979 , toen hij afscheid nam i.v.m. zijn FLO,was hij werkzaam op de groep Driebergen, de laatste jaren als groepsrechercheur.
Voordat hij in de jaren 60 van de vorige eeuw naar Driebergen kwam,was hij werkzaam als postcommandant in een klein dorp in Zuid Holland.
Toen er op grond van het rapport Boot een herwaardering kwam van functies raakten vele hun functie kwijt ondanks dat zij die functie al jaren tot volle tevredenheid vervulde zonder in het bezit te zijn van een B-diploma.
Eén van het was Van Leeuwen. Dit zorgde natuurlijk voor de nodige frustratie.
Leen was een man met een kort lontje, maar met een hart van goud. Iemand waar je als collega op kon bouwen en vertrouwen.
Aldus oud-collega Jaap Stomphorst.

Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....