Skip to main content


RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT NIJMEGEN EN DOETINCHEMGeschiedenis van de organisatie districten Nijmegen en Doetinchem.
Het Corps Rijkspolitie werd opgericht op 11 november 1945 bij de inwerkingtreding van het Politiebesluit 1945. Het corps nam bij haar oprichting een gedeelte van de politieorganisatie uit de Tweede Wereldoorlog over. Model stond de toenmalige organisatie van de marechaussee, zoals die in 1943 door de samenvoeging van de tot dan toe bestaande Koninklijke marechaussee, het Korps Rijksveldwacht en de gemeenteveldwachters was ontstaan. Het corps Rijkspolitie werd gesplitst in 5 gewesten met te samen 21 districten. Het gewest Arnhem was 1 van deze 5 gewesten. Het gewest Arnhem was onderverdeeld in vijf districten, namelijk Apeldoorn, Almelo, Doetinchem, Nijmegen en Zwolle.

Bij de inwerkingtreding van de Politiewet 1958 veranderde, naast de naam van Corps Rijkspolitie naar Korps Rijkspolitie, de structuur in die zin, dat - van onderaf beginnend - in beginsel werd uitgegaan van een groep als eenheid voor een gemeente, met de mogelijkheid om kleinere gemeenten als posten onderdeel van een groep te doen zijn. De groepen werden verenigd tot districten. De gewestcommandanten als zodanig verdwenen om - met name voor het comptabel- en materieelbeheer - plaats te maken voor vooruitgeschoven posten van de algemene inspecteur; de (vijf) territoriaal inspecteurs. Op 1 april 1970 werden in het kader van de reorganisatie de territoriale inspecties opgeheven en de inmiddels tot een aantal van 17 teruggebrachte districten ressorteerden vanaf dat moment rechtstreeks onder de algemeen inspecteur.

Zoals gememoreerd werd in 1970 het gewest Arnhem opgeheven evenals het District Doetinchem. De landgroepen Aalten, Borculo, Eibergen, Groenlo, Hengelo (Gld) en Lochem werden toen toegevoegd aan het District Apeldoorn. De landgroepen Bergh, Didam, Doesburg, Gendringen Herwen en Aerdt, Hummelo en Keppel, Wisch en Zevenaar aan het District Nijmegen.


Op 1 april 1994 hielden zowel het Korps Rijkspolitie als de diverse gemeentepolitie korpsen op te bestaan om samen te gaan in 25 regio korpsen. De gemeenten behorende tot het voormalige rijkspolitie district Nijmegen gingen over in de regiokorpsen Gelderland-Midden, Noord- Oost Gelderland of Gelderland-Zuid.
Bron Archieven.nl

Naar >  menu artikelen District Nijmegen
Naar >  menu artikelen District Doetinchem


Zoekhulp
Er staan op onze site al meer dan 2000 artikelen waarvan sommige ook nog met meerdere pagina’s. Als je iets specifieks zoek is het natuurlijk niet te doen om al die documenten even na te lopen. Daarom deze leeswijzer / zoekhulp.
Vervolg zoekhulp....