RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE

LIEF EN LEED OUD RPérs
 


LeL RP Thomas Zwemer 1
Thomas Jacobus Zwemer  1933 – 2011

Hij was o.a. werkzaam bij de Verkeersgroep Leiden, de Verkeersgroep Apeldoorn en de Motorsurveillancegroep AVD.

Op 27 april 2011 is mijn oud-collega en vriend Thomas Zwemer overleden. Hij kon veel, maar in februari j.l. openbaarde zich bij hem een ziekte waarvan hij het helaas niet kon winnen.
Hij werd op 21-3-1933 geboren in Wissekerke en groeide op in het Zeeuwse land. Toen hij 17 jaar was vertrok hij naar de Noordoostpolder om te gaan werken bij de ontginning van die polder. Net als iedere jongen van 20 jaar moest ook hij in militaire dienst. Hij vervulde zijn dienstplicht in Ossendrecht en ’t Harde, maar haalde in die tijd ook alle rijbewijzen. Eenmaal terug in de burgermaatschappij kwam hij tot de conclusie dat hij wat anders wilde.

Dat andere was de politie en in zijn geval het Korps Rijkspolitie. Thomas begon aan de opleiding 1957-II van de opleidingsschool aan de Velperweg te Arnhem. Bij de Rijkspolitie was het regel dat je na de opleiding in Arnhem eerst een aantal jaren op een landgroep ervaring op moest doen, voordat je naar een specialistisch onderdeel mocht overstappen.

Omdat in die tijd, in verband met toenemende verkeersdrukte, de Verkeersgroepen moesten worden uitgebreid, zag de Korpsleiding tijdelijk af van de bewuste regel. Aan degenen die tot de opleiding 1957-II behoorden werd de mogelijkheid geboden om aansluitend aan “Arnhem” nog een half jaar een opleiding aan de Verkeersschool (De Varenkamp) te Bilthoven te volgen. Thomas koos net als Gerben Zijlstra en ik voor die mogelijkheid. Tegen het einde van de opleiding verzochten wij in december 1959, om geplaatst te worden bij de Verkeersgroep van het district Leiden.

LeL RP Thomas Zwemer 2Bij de aankomst van ons driemanschap in Leiden werden wij door de Commandant van de Verkeersgroep, adjudant A.Bot, ondergebracht in particuliere pensions. Huizen waren toen niet direct beschikbaar, dat zou nog vele maanden gaan duren.
Thomas en ik kwamen samen in hetzelfde pension terecht en Gerben Zijlstra bij een familie vlak bij ons in de buurt.

Wij hadden een prachtige tijd met trouwe en leuke collega’s bij de verkeersgroep Leiden. Het contact met oud-Leidenaren is, waar ze ook in het land terecht kwamen, altijd blijven bestaan.
Na een aantal jaren werden bij een reorganisatie de kleinste districten van het Korps opgeheven. Dat gold o.a voor het district Leiden en daarmee ook voor onze verkeersgroep.
Als gevolg van die reorganisatie ging Thomas in 1968 naar de Verkeersgroep Apeldoorn. Ook daar had hij het prima naar zijn zin, maar na vijf jaar stapte hij over naar de Algemene Verkeersdienst in Driebergen. Hij bezat al vele jaren het B-diploma, solliciteerde op een vacature bij de AVD en werd bevorderd tot opperwachtmeester bij de MSG (Motorsurveillancegroep) in de functie van commandant surveillance eenheid. Hij was motorrijder in hart en nieren en voelde zich bij de MSG dan ook in zijn element.

Het heen en weer reizen van Apeldoorn naar Driebergen (2-daags systeem) en het voor de MSG vaak langer op pad zijn (o.a. begeleidingen bij staatsbezoeken en wielerrondes) werd na een aantal jaren toch een te grote belasting voor hem en zijn gezin. Eind jaren 70 ontstond de gelegenheid om terug te keren naar de Verkeersgroep Apeldoorn en daar maakte hij gebruik van.

Omstreeks 1983 solliciteerde Thomas naar een staffunctie bij de Algemene Dienst van het district Apeldoorn. Hij werd benoemd tot adjudant bij de Sectie beleidsvoorbereiding en Algemene Zaken.
Toen hij 58 jaar geworden was besloot hij om gebruik te maken van de in die tijd bestaande FLO-regeling (funktioneel leeftijds ontslag) en verliet na 34 jaar trouwe dienst ons Korps Rijkspolitie.
Zijn politie-uniform behield hij echter vanwege het feit dat hij al vele jaren trouw lid was van het Gelders Politie Mannenkoor waarmee hij ook regelmatig optrad.
Het was zijn koor dat hem op 2 mei 2011 in de aula van het crematorium “Heidehof” in Ugchelen op plechtige wijze uitgeleide deed.

23 mei 2011 Oud-collega Jan van Dalen


Naar > Lief en leed Algemeen