RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE

LIEF EN LEED OUD RPérs
 


Jelles Bode verkeersman en AVD-er in hart en nieren is zondag 26 februari 2012 overleden.
In 1968 begon Jelles als surveillant bij de Porschegroep in Driebergen en maakte later de overstap naar de Groep Basis Surveillance. Vervolgens werkte hij jarenlang in de meldkamer.
De verkeersinformatie en vooral het lezen daarvan trok hem aan. Vanaf 1980 totdat de Politieverkeerscentrale in 1998 ophield te bestaan maakte Jelles deel uit van het team file-lezers. Maar Jelles wist niet van ophouden en maakte na een zijsprongetje via RWS de overstap naar de Verkeers Informatie Dienst. Vele jaren was hij een bekend geluid op de radio.
Nadat enkele jaren geleden een tumor uit zijn hoofd was verwijderd, herstelde hij goed. In de zomer van 2011 kwam er een kentering in het herstelproces en ging het bergafwaarts. Jelles, bedankt voor je collegiale kameraadschap.

Rob van Rees

LeL AVD Jelles Bode(V)

LeL AVD Jelles Bode (V)
LeL AVD Jelles Bode  (V)
Jelles (rechts) in 1968 werkzaam in ploeg C van de S.A.S als Porsche surveillant.

LeL AVD Bode Ploeg C in 1968 (V)


Naar > Lief en leed Algemeen