RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT NIJMEGEN
VERKEERSGROEP NIJMEGEN


Artikel 4. Op bezoek bij  Pieter Scheper, oud-medewerker VKG Nijmegen.

Om wat meer historische gegevens en verhalen van de beginperiode van de Verkeersgroep Rijkspolitie Nijmegen voor het nageslacht vast te kunnen leggen ontstond het idee om oud-medewerkers van het eerste uur te gaan bezoeken om in een gesprek zoveel mogelijk van deze gegevens te achterhalen.

RPVKG Nijmegen bezoek schepers afscheid84(7V)Vandaar dat er contact werd opgenomen met de heer. P. Scheper (Pieter) wonende te Bilthoven, die zijn hele loopbaan als verkeersman/specialist actief is geweest bij een verkeersonderdeel van de Rijkspolitie waaronder de Verkeersgroep Nijmegen. Welke oud Rijkspolitie verkeersman kent hem niet. Hij was na enige aarzeling (wat willen jullie dan allemaal precies weten) toch zichtbaar vereerd dat hem deze eer te beurt viel.

Op woensdag 2 februari 2009 togen Ben Willems en Theo Scholte, beide oud-medewerkers van de Verkeersgroep Nijmegen, naar Bilthoven alwaar wij het volgende konden vastleggen. Pieter Scheper woonde tijdens de laatste oorlogsjaren op de Hoogkamp in Arnhem alwaar hij de luchtlanding van de geallieerden en de evacuatie van Arnhem meemaakte. Hijzelf  is toen enig tijd geëvacueerd geweest op de Veluwe onder andere in Harskamp. Tijdens de jaren 42 - 44 werkte hij als schrijver bij de rechtbank in Arnhem.

Direct na de oorlog werd hij met bemiddeling van zijn vader aangesteld bij de hulppolitie /marechaussee te Ede. Zijn vader werkte toen bij de afdeling verkeer van het gewest als Hoofd verkeer. Vervolgens is Pieter in 1946 gaan werken bij de net opgerichte Verkeersgroep Apeldoorn
In 1948 werd hij overgeplaatst naar de Verkeersgroep Nijmegen. Daar was een plaats vrij gekomen. Hij was toen nog niet getrouwd en werd aangewezen om de plaats in Nijmegen op te vullen. De in 1946 opgerichte Verkeersgroep Nijmegen was toen al gehuisvest in de mooie villa aan de van Schayk van Mathonsingel te Nijmegen. Dit gebouw is tot de landelijke regionalisatie in 1993 het onderkomen (clubhuis) van de verkeersgroep Nijmegen geweest.

In 1946 heeft hij zijn rijbewijs “gekregen” nadat hij had laten zien dat hij een stukje met een auto voor- en achteruit kon rijden. In de beginjaren bestonden er nog geen cursussen. Later kwamen er zo af en toe mensen langs die een soort van cursus gaven. Dat waren collega’s zoals wachtmeester Klaver en later wachtmeester Houben die, net iets meer wisten dan de gemiddelde verkeersman, les gaven in bijvoorbeeld automobieltechniek.

De Verkeersgroep Nijmegen stond op dat moment onder leiding van de strenge doch rechtvaardige groepscommandant  Jeen Wiering. Alle leden waren toen allround verkeersmensen, er bestonden nog geen aparte afdelingen. Iedereen deed alles: snelheidscontroles, verkeerssurveillance en onderzoeken naar de oorzaken van verkeersongevallen. Daar Pieter eerder een opleiding MTS mechanica had gevolgd en ook omdat het zijn hobby was hield hij zich in het bijzonder bezig met onderzoeken naar oorzaken van ongevallen zoals gereden snelheid en remwerking. Materiaal en gereedschap was er natuurlijk nog niet zo veel al waren ze al wel in het bezit van een remvertragingsmeter.

Er moesten ook regelmatig hoogwaardigheidsbekleders begeleid worden. Meestal ging het er dan om zo snel mogelijk van a naar b te rijden. Het ging dan meestal toch wel erg hard. Verbindingsmiddelen waren er in die tijd nog niet dus moest men op vaste tijdstippen bij opgegeven adressen langs gaan om de meldkamer te bellen om te kijken of er nog bijzonderheden waren. Dit gebeurde dan vooral bij posten van de Rijkspolitie of benzinestations zoals bij de Shell in Lent. Er werd gesurveilleerd met auto’s en motoren. Zoals een Jeep, Ford Zephyr, Harley Davidsons en BMW’s die volgens Pieter Scheper in die tijd toch al zo’n 180 km per uur konden rijden. De “wit petten” zoals de verkeersmensen toen al genoemd werden dwongen door hun specifieke verkeerskennis respect af bij de weggebruikers. Je kon hen niet met een smoesje ompraten.

De administratie werd gewoon thuis gedaan. Er waren eigenlijk geen werktijden. Je was gewoon 24 uur in dienst. Van een betaling van overuren was er in het begin dan ook in het geheel geen sprake Ook moest je uiteraard  zelf voor je eten zorgen, dus brood meenemen. Wegrestaurant de Lucht aan de A2 was later wel een vast adres waar koffie gedronken werd. Later kwam er wel een regeling dat je je kosten mocht declareren. Meestal werd je de weg opgestuurd met een opdracht. Bijvoorbeeld 6 uur surveillance autosnelweg A52 (Arnhem Nijmegen). Dit was overigens de enige autosnelweg waarop door de verkeersgroep Nijmegen gesurveilleerd werd omdat deze geen aansluiting had op het landelijke autosnelwegennet waarop door de landelijke SBV later AVD gesurveilleerd werden. De Verkeersgroep Nijmegen had een heel groot werkgebied. Als je vanuit Nijmegen in die tijd  naar Geldermalsen moest was je, met het toenmalige wegennet toch wel even onderweg.

In 1956 is Pieter naar de Verkeersschool Rijkspolitie te Bilthoven gegaan alwaar hij les ging geven in o.a. de vakken verkeerswetgeving, verkeerstechniek en mechanica. Hij bracht het zelfs tot Sector hoofd verkeerstechniek en mechanica en later Officier en Hoofd opleidingen.
Pieter gaf nog aan graag aanwezig te willen zijn bij de komende reünie maar helaas heeft hij wat problemen met zijn gezondheid waardoor hij niet ver kan reizen.
Wij bedanken deze oud verkeersman voor de spontane bereidheid om bovenstaande aan ons te willen vertellen.

Ben Willems en Theo Scholte.
 
Hieronder nog enkele foto's uit de tijd dat Pieter Scheper werkzaam was bij de Verkeersgroep Nijmegen.
 
RPVKG Nijmegen pieter Scheper 1a.bmp(7V)
Met de stationcar op verkeerssurveillance.
 
RPVKG Nijmegen ScheperNijm1(7V)
 
RPVKG Nijmegen Scheper1955 4a(7V)
 P. Scheper met v. Hooff.
 
Deelname aan de Benelux-ronde een 36 uursrit op 12 en 13 augustus 1955 in Nederland, België en Luxemburg.
 
RPVKG Nijmegen bezoek1a Pieter Scheper 1b.bmp(7V)
 
RPVKG Nijmegen bezoek2a Pieter Scheper.bmp(7V)
P. Scheper en H. Bootsma.
Op vrijdag 17 oktober 2014 is Pieter Scheper op 90 jarige leeftijd overleden.

Naar het artikel > Verkeersschool 1949 - 1994. Een artikel dat mede gemaakt is door Pieter Scheper.

Naar > de index van dit document.