RP Logo ster 80 (VV)Logo kop RPtW goud 82 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RIJKSPOLITIE TE WATER
Uit het archief van C. Spits


Een beknopt overzicht van mijn R.P. loopbaan ziet er als volgt uit:
1970                 Opleidingsschool Horn;
1971-1972        District Leeuwarden, Groep Menaldumdeel, Post Marssum;
1973-1976        Rijkspolitie te Water Kampen;
1976-1979        Rijkspolitie te Water Sneek;
1980- 2002       Technische Recherche Friesland.

5 jan. 1970       aspirant
1 jan. 1971       wachtmeester
1 jan. 1976       wachtmeester 1
1 juni 1983       opperwachtmeester
1 april 1991      adjudant ( na samenvoeging werd dit inspecteur)
1 mei  2002       Vut