RP Logo ster 80 (VV) RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN

Uit het archief van H. (Herman) van Reeden docent verkeersschool Bilthoven


We weten niet nog niet heel veel van deze foto's daarom verzoeken wij een ieder die iets meer kan vertellen over de personen, lokatie, datum of gebeurtenis dat even door te geven via info@rijkspolitie.org

 
RPVKS Orkest Stravilo Dick Burns(7V)
Foto 1. Waarschijnlijk een Politie (gelegenheids) orkest samengesteld met personeel van de Verkeersschool.
We zien Herman van Reeden met gitaar  Verder herkennen we Gijs Straks op accordeon en Henk de Ron op bas. 
De drummer is dhr. Visser, kok op de Varenkamp. (Mogelijk  geen ervaren drummer, want hij heeft zowel de basdrum als de z.g. hi-hat (de twee bekkens die op elkaar klappen) bij zijn rechtervoet staan. Lijken me moeilijk te bedienen met één voet. De hi-hat staat doorgaans links.) Het is maar een detail!
De pianist is ook een Varenkamper, maar we weten zijn naam niet. De gelegenheid is ook onbekend.

Wie kan ons meer vetellen over hetgeen op de foto is te zien en in het bijzonder over het orkest met de naam Stravilo.
Ook andere foto's van deze band zijn natuurlijk van harte welkom.
 Mogelijke locatie is de politieschool te Apeldoorn.

RPVKS Varenkamp Dick Buser 1971(7V)Foto 2. De foto van een plechtigheid uit 1971: hoogstwaarschijnlijk betreft dit de officiële overhandiging van een handboek over auto- en motortechniek wat Van Reeden geschreven heeft. Rechts natuurlijk Herman van Reeden. Links Generaal de Gast. niet bekend wie de anderen is.

RPVKS Varenkamp Dick Buser Demo1(7V)
Foto 3 en 4. Deze foto’s zijn van een dag in de ‘70s waarin de Rijkspolitie demonstraties gaf.

RPVKS Varenkamp Dick Buser Demo2(7V)

RPVKS Varenkamp Dick Buser Gala(7V)
Foto 5. Geheel links met snor dhr. Peizel, achter hem dhr. Eijs.Tweede van rechts natuurlijk Herman van Reeden, naast hem eveneens in uniform Kees Brouwer. Dit is ongetwijfeld een officiële gebeurtenis, want de politiemannen zijn in gala, met de nestels op het tenue. Maar wij weten niet wat er plaatsvond.

RPVKS Varenkamp Dick Buser Groep1(7V)
Foto 6 en 7. Boven en onder. Twee foto’s van dezelfde groep, uit de eerste helft van de jaren 70. op de achterste rij staan allemaal cursisten, behalve natuurlijk uiterst rechts docent Herman van Reeden.
Op de eerste rij tweede van links zou de heer Perdon zijn, de tweede van rechts dhr. Emmelkamp en geheel links dhr. Houben.

RPVKS Varenkamp Dick Buser Groep2(7V)

RPVKS Varenkamp Dick Buser Klas1(7V)

Foto 8 en 9. Boven en onder. Dit is duidelijk een klasje met Adj. van Reeden als docent.
Dit zijn Verkeersschouten die een cursus volgen op de Verkeersschool. Derde van links (naam onbekend) was een Verkeersschout van het arrondisement 's-Hertogenbosch..


RPVKS Varenkamp Dick Buser Opper(7V)

Foto 10. Viering van de bevordering van Herman van Reeden en Pieter Scheper tot opperwachtmeester op 1-3-1968.


RPVKS Varenkamp Dick Buser Werkpl1(7V)
Foto 11. Instructiehoekje.

RPVKS Varenkamp Dick Buser Werkpl2(7V)
Foto 12. De instructiewerkplaats op de Varenkamp. Herman van Reeden geeft uitleg.
De politieman geheel links op de ene foto zou kolonel Spierenburg kunnen zijn.
RPVKS Varenkamp DB Watersnood(7V)
Oorkonde op naam van H. van Reeden die alle Rijkspolitiemensen hebben gekregen die werkzaam zijn geweest bij de watersnoodramp in 1953.