RP Logo ster 82 (VV) RP Logo ster 82 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN
           
Overzicht medewerkers en cursusaanbod in 1976.


RPVKS HVSVerkeersschoolRP1976  

DIRECTEUR: H. van Laar
ADJUNCT DIRECTEUR: J. Kamp

STAFBUREAU:

Hoofd: C.J. de Groot
Plv. Hoofd Medewerkster: T. Piek-Grandia

BUREAU OPLEIDINGEN

Hoofd: P. Scheper
Ie Medewerker J. Noordhof
Medewerkster: J. Jansen--V.Dijk

SECTOR AUTO-EN MOTOR TECHNIEK

Hoofd .: H. van Reeden
Docent-klasse-leiders :

 • C.G. Brouwer
 • F.L. de Moor
 • W.G. Jansen

Docenten :

 • J.M.M. v.d. Kraan
 • J.L.J. Peters

BUREAU ADMINISTRATIE

Hoofd : P.F. Putter
Medewerkers/sters:

 • D.J.v.Dijk
 • P.D. Spies
 • V.S.E. Merts
 • D.v.Luijn
 • J.v.Sterkenburg

AFDELING INTERNE ZAKEN

Hoofd : P.F. Putter

SECTOR ONDERWIJSMIDDELEN

Hoofd : G.J. Westerman
Medewerkers :

 • J.M.M. Schalkwijk
 • H. Hoffland
BUREAU MATERIEELZAKEN

Hoofd : R.J. Colewij
Medewerker : J.L. Steenbergen

SECTIE RIJ- EN SURVEILLANCE TECHNIEKEN

Hoofd: Th. Jaarsma
Stafleden: N. de Groot - W.L. Groeneweg

Leden:

 • D.v.Duren
 • J.H. Ditewig
 • J. Zaagman
 • C.W.v.Dijk
 • H. v. Bruggen
 • A.J.H. Koevoets
 • G. Schutte
 • G.J.M. de Graaf
 • P.Huizer
 • P.P.Polderdijk
 • P.P. Enkelaar
 • A. Engelsma
 • P.C.G. Donselaar
 • P. Heinink
 • G.J. Oskam
 • F.M. Taalman
 • J.G. Hamaekers
 • J.G.C. Maes
 • P.L. v. Herpen
 • C. v. Hunnik
 • D. Hop
 • J.G. de Vries
 • R.H.Berendse

BUREAU ADVIEZEN RIJVAARDIGHEID

Hoofd : G. de Vogel
Examinator : M.J. Boonman
SECTOR VERKEERSVORMING

Hoofd : G.v.d. Bovenkamp
Docent-klasse-leiders :

 • J.M. Lamper
 • A.H.A. Bel
 • M.v.Stroe

Docenten :

 • R.G.M.P. Bouwmeester
 • H.G.v.Leeuwen
 • F.H. Lenting
 • C.v.Ravenhorst

WAGENPARK

Hoofd: J.M. Haveman
1e Medewerker: M.A.J . v.d. Tempel

Medewerkers:

 • J.Bos
 • W. Snapper

HUISHOUDELIJKE DIENST

Hoofd: J.A. Schaarman
1e Medewerker: W. de Groot

Medewerkers/sters

 • J.H. Altena
 • C.v.Barneveld
 • R. Bijlsma
 • M.J.v.Dijk
 • J.v.Dijk-v.d.Ridder
 • M.F. Floor
 • W.F. Godefrooi
 • E.A.K.v.Leeuwen
 • A.G.v.d.Linden
 • Th.J.Rommers
 • M. Roosendaal
 • A.E. Rosmuller-Brugge
 • L.A. Stokkél
    RPVKS HVSTrainigZandvoort1976

Cursusaanbod van de Verkeersschool in 1976.
 
 • S.V.O.  Speciale Verkeersopleiding 4 weken personeel van de landgroepen.

 • V.S.O.  Verkeerssurveillanten Opleiding 18 weken verkeerssurveillanten bij de verkeers-onderdelen

 • AVSO  Aanvullende Verkeerssurveillanten 1 week periodieke herhalingscursus voor hen, die de Verkeerssurveillanten Opleiding hebben gevolgd

 • M.S.O.  Motorsurveillanten Opleiding 3 weken de verkeerssurveillant die wordt ingedeeld als motorsurveillant.

 • E.T.O.  Eerste Technische Opleiding 14 weken verkeerssurveillanten, die worden opgeleid voor technisch specialist bij de verkeers-onderdelen.

 • A.T.O  Aanvullende Technische Opleiding 1 week Aanvullende cursus, éénmaal per twee jaar voor hen, die de E.T.O. hebben gevolgd.

 • E.O.T.A.  Eerste Opleiding Technisch Assistent 17 weken ambtenaren in burgerrang, die worden ingedeeld als technisch assistent bij de verkeersonderdelen.

 • V.O.T.A.  Voortgezette Opleiding Technisch 1 week éénmaal per twee jaar voor hen die de E.O.T.A. hebben gevolgd.
  Assistent/Controleur

 • O.S.O.V.  Opleiding Stafofficieren Verkeerszaken 8 weken officieren, die in die functie zijn/worden aangewezen.

 • O.K.R.Opleiding Korpsrijbewijs 2 weken voor hen die een rijksmotorvoertuig moeten besturen.

 • Anti-slip Opleiding 1 dag, alle ambtenaren die een dienstauto besturen personeel van specialistische afdelingen.

 • Opleiding Bediening Snelheidscontroleapparatuur 1 dag

 • Studie- en Kaderconferenties 3-5 dagen, kaderleden van de verkeersonderdelen.

 • S.R.O.  Speciale Rijopleidingen » 3 weken, ambtenaren, die met extreem zware rij taken worden belast.(o.a. recherche en veiligheidsambtenaren.

 • Opleiding Verkeersschout , 4 weken, verkeersschouten, die tijdens hun tweejarii opleiding, kennis nemen van auto- en motor techniek en voortgezette rijopleiding ontvangen.

 • Opleiding ambtenaren van het inisterie van Verkeer en Waterstaat , 1-4 weken, examinatoren in beroep" (art. 109 W.V.R.) die wets- en rijtechnisch worden voorberei' op hun functie.

 • Opleiding rijbewijs B-E studenten van de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn.

RPVKS HVSSlipbaanEnspijk1976