RP Logo ster 82 (VV)RPAVD Logo Rood 42 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE

      
INFORMATIE ALGEMEEN MOTORSURVEILLANCE


Voormalige Commandanten. Voor zover bekend.
(Wnd) Cdt. Owmr. Bok J.A.E. 1969 ? tot 1981 ?
Cdt. Adj. Vijge B.H. 1-6-1983 tot 1993 ?
           
Plv.Cdt. Owmr. de Gans G. 1973 ? tot 1981 ?
Plv.Cdt. / Wnd Adj. Vijge B.H. 1981 ?
tot 1-6-1983
Plv. Cdt. Adj. Tgvd Vink M. 1984 ? tot 1992 ?
Adj.Tgvd Adj. de Kraker A.J. 1992 ? tot 1993 ?
AVD GMS Cdt Vijge

Algemene informatie.

Op 13 maart 1967 werd de Motorsurveillance groep (MSG) als onderdeel van de Sectie Bijzondere verkeerstaken (SBV) opgericht. Vanaf 1971 heete deze groep de groep Motorsurveillance (GMS). Eerder werd er al gebruik gemaakt van motoren maar dit vielen nog onder de Groep Bijzondere diensten.

AVD GMS 001 Start op 13 maart 1967 (VV)

Foto links. Waarschijnlijk een van de eerste foto gemaakt kort na de oprichting van de MSG op 13 maart 1967. Locatie: de Alexander Kazerne in Den Haag.

De Motorsurveillance groep was het derde onderdeel van de de SBV, de voorloper van de AVD, gevestigd op het terrein van de voormalige Alexander kazerne in Den Haag. De SAS (surveillance autosnelweg (porschegroep)) en de GBC (Groep bijzondere diensten) maakte sinds de oprichting van de SBV hier al deel van uit
De MSG maakte al snel furore. Een groep enthousiaste motorrijders die het geluk hadden van hun hobby hun werk te kunnen maken. Met intensief surveilleren wist men op de Pl9 (Hilversum - Aalsmeer) het ongevallencijfer drastisch omlaag te brengen. Deze prestatie werd ook geleverd op de beruchte "dodenweg" Breda- Tilburg en op het traject Roosendaal- Middelburg.

Dat combineren van werk en hobby kwam ook tot uiting in het formeren van een demonstratieteam. Indrukwekkende demonstraties van voertuigbeheersing en motoracrobatiek droegen bij aan de naamsbekendheid van de motorgroep en het vertrouwen in hun vakmanschap.

Misschien heeft dit er wel toe bijgedragen aan het besluit dat de MSG de zgn. begeleidingstaak kreeg opgedragen. Tot die tijd werd er voor begeleidingen gebruik gemaakt van een vast begeleidingsteam samengesteld uit motorrijders van diverse Verkeersgroepen.

AVD GMS 016 Brussel Tour de France (VV)

Foto rechts. Het AVD begeleidings detachement Tour de France bij de start in Brussel.

De begeleidingstaak behelsde de zorg voor veiligheid bij Koninklijke bezoeken, het vervoeren van buitenlandse regeringsleiders en andere zgn. VIP's. Ook het begeleiden van wielerrondes als Olympia's Tour, de Ronde van Nederland en de Amstel Gold Race behoorde vele jaren tot de activiteiten die, destijds de AVD, een goede naam bezorgen.

De taakstelling, verkeerssurveillance is in de loop van de jaren veranderd. Voor verkeerssurveillance is jaren lang nauwelijks tijd geweest. Vooral in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw was het de begeleidingstaak die voor het grootste deel beslag legde op de beschikbare uren en medewerkers.

In het bijzonder waren de grote sportevenement waaronder vele wielerrondes de grote verbruikers van de motorploeg. Iedere wielerronde werd vooruit meerdere keren gereden zodat de politieman de route volledig uit zijn hoofd kende. Er waren weliswaar kastjes zelf gemaakt waarin de route op een rol papier af te lezen was, maar soms was er in de hectiek van het verkeer en de soms toch echt wel hoge snelheden die gehaald moesten worden om die 'fietsers' voor te blijven, geen tijd de rol door te draaien. Mobilofoon verbindingen lieten het vaak afweten en TomTom bestond nog niet.

AVD GMS 035 Staatsbezoek Tito (VV)


Foto links. AVD escorte tijdens het
Staatsbezoek van President Tito van Joegoslavie aan Nederland in 1970.

Ook zijn er vele duizenden manuren gaan zitten in VIP begeleidingen met als een van de hoogte punten het half jaar waarin Nederland voorzitter van de EU was en er volop tussen de oorlogvoerende Serven, Kroaten en Bosniërs in Den Haag onderhandeld werd. Heren die met alle egards van staatslieden ontvangen werden en een half jaar later tot oorlogsmisdadiger gebombardeerd werden....

Een grote uitdaging was ook de Eurotop in Maastricht, waar het verdrag van Maastricht werd afgesloten in 1991. Iedereen die een motorrijbewijs had en wist hoe je hem zonder te vallen van de Jif (standaard) af kon krijgen, kreeg een motorpak aangetrokken en moest mee. 120 man sterk was de motorploeg op dat moment. Twee maal de normale sterkte.....

In de loop van de jaren zijn er ook motorrijders op de steunpunten gekomen, die wel surveillance als hun standaard dagtaak hadden. Dit omdat de GMS door alle assistentie aanvragen van buiten, niet aan de interne behoefte kon voldoen. Deze motorrijders zijn dan ook de eerste geweest die in 1991 aansloten bij de GMS om te ondersteunen bij de EU top. Doordat deze motorrijders hetzelfde materiaal hadden als hun GMS collega's en dezelfde opleiding, waren zij snel inzetbaar bij (VIP) begeleidingen en integreren zij probleemloos in de grotere GMS groep.


Enkele groepsfoto's

AVD GMS 038 Groepsbureau Aalsmeer (VV)Groepsfoto van de MSG kort na de oprichting voor het groepsbureau van Aalsmeer.

AVD GMS 038 De MSG van 1971 (VV)Groepsfoto van de GMS in 1971.

Naar het Prikbord van deze groep.

Naar het Fotoblad van deze groep.

Naar het artikel Motorondersteuning GMS.

Naar het artikel Politiemotoren. Een artikel over de motoren van de GMS.