RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
Assistentie meldkamer.


1976, ik ben werkzaam bij de Groep Onopvallende Surveillance van de AVD. Omdat er te weinig personeel in de meldkamer is, moeten de mensen van de GOS bij toerbeurt naar de meldkamer.

Het is mijn beurt. Na te zijn ingewerkt mag ik achter de mobilofoon. Dat was leuk werk, want je had alle voertuigen die op het AVD net waren aan een touwtje en je zat midden in elke actie die er op de snelwegen en daarboven gebeurde.

In die meldkamer werkte ook een meneer Rob van Rees die de verkeersinformatie bij hield en alle files via de radio doorgaf aan de weggebruikers. Dat doorgeven ging eerst via een telex en later mocht hij zelf via een zelf gebouwde radiokamer rechtstreeks de ether in.

Rob had altijd de gewoonte om op gepaste tijden tijdens de spits met luide stem tegen de mobilofonist te roepen : “Ik wil file informatie”. Braaf deed je dat, want ja Rob van Rees.  Zijn imago ging hem al ver vooruit.  Zelf was hij eenvoudig gebleven.
Dus je ging alle voertuigen op de rijkswegen af met de vraag of er nog file was op hun traject. Netjes schreef je dat op een info-blaadje, die legde je op de transportband en dat ging dan naar de regiotafel.  Rob pakte hem daar op en type alle informatie via de telex naar de radiostations.

Maar ja, 1976 ik was toen nog jong, dus……. 
Op het blaadje schreef ik alle informatie over de files die ik had verzameld en dat de weg tussen Harlingen en Vlieland voor alle voertuigen was afgesloten wegens water overlast.
Rob pakte dat blaadje op en zette alles op de telex. Totdat….
Briesend en met een rood hoofd kwam hij de meldkamer binnen. Wat hij toen zei!!! Als ik alle vloeken weglaat, wel dan zei hij niets.
Met alle rust die ik in me had (want van binnen gilde ik het natuurlijk uit) legde ik hem uit dat Harlingen – Vlieland een waterroute was die door boten werd bevaren. Tja daar had hij niet aangedacht en “droop” hij af. Later hebben we er wel om gelachen.

Alleen, als ik later met hem erover begon was hij het vergeten…..leeftijd.

Maar Rob, we hebben toen samen wel een leuke tijd gehad.

Jan de Winter.


Naar >menu AVD artikelen algemeen.