RP Logo ster 82 (VV)Logo kop SBV(7K)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
Uit de archieven van
Fred Verdelman en Ernst Krayenbrink


Foto's van voertuigen en ander materiaal die gebruikt zijn bij de Sectie Bijzondere Verkeerstaken (SBV) de voorloper van de Algemene Verkeersdienst (AVD) van de Rijkspolitie in de periode 1963 - 1967. De SBV bestond in die tijd uit twee afdelingen namelijk de Surveillancegroep AutoSnelwegen (SAS) en de Groep Bijzondere diensten (GBD). Fred Verdelman en Ernst Krayenbrink werkten en woonden in de begin jaren zestig in 's-Gravenhage. Zij hadden toen als hobby het fotograferen van dienstvoertuigen. Zij fotografeerde in heel Den Haag en soms ook daar buiten. Zij kwamen zodoende regelmatig op het terrein van de SBV die toen gehuisvest was in de oude Alexanderkazerne. Onlangs hebben zij ons honderden foto's ter beschikking gesteld voor plaatsing op onze site.