RvR Presentator RPkapel en Nederlands Politie Orkest [ws]AVD Logo Sticker(V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE 
ALGEMENE VERKEERSDIENST

ROB VAN REES BLIK(T) TERUG.


Weet u wel wie ik ben.

Rechter1 RvRRijksweg 16 Breda Rotterdam. De tunnel zou pas jaren later komen. Nu was er nog een beweegbare brug, smal en gevaarlijk. In het midden een dubbele doorgetrokken streep en een snelheidsbeperking van 50 km/u. Niettegenstaande deze maatregelen was er in de loop der jaren met de steeds maar toenemende verkeersdrukte al menig ernstig ongeval gebeurd.
Extra handicap was de ligging van de brug. Recht over de Oude Maas maar enigszins dwars in de rijrichting van de Rijksweg 16. Vanuit Breda een knikje naar rechts de brug op en naar links de brug af. Vanuit Rotterdam was het niet anders.
Voor ons reed een auto met een behoorlijke snelheid in de richting van de brug. Snelheid minderen was er niet bij. De bestuurder vond de brug kennelijk wat smal want ook de dubbele doorgetrokken streep tussen de beide linker rijstroken werd genegeerd. De beslissing was gauw genomen: Die gaat aan de kant en ditmaal niet alleen voor een praatje.
Rechter2 RvRNa de brug was gelegenheid om de bestuurder een stopteken te geven en hem te laten volgen. Ik stapte uit en ging naar het rechter portier. De man draaide het raampje een stukje open maar het was niet mijn bedoeling om krom aan het loketje mijn woordje te doen. Dus het portier geopend en zoals gebruikelijk gehurkt naast de auto op gelijke hoogte met de bestuurder het gesprek te beginnen.
-Dag meneer, mijn naam is van Rees. U reed zojuist op de brug over de Oude Maas met een snelheid die veel hoger was dan de daar toegestane 50 km/u. Bovendien overschreed u  de doorgetrokken streep en daarmee bracht u vooral het tegemoetkomend verkeer in gevaar. U krijgt voor beide overtredingen een proces-verbaal. Mag ik uw rijbewijs en kentekenbewijs?

-Weet u wel wie ik ben?
-Nee meneer, maar als u mij nu uw papieren geeft ben ik daar gauw genoeg achter!
-Ik ben Meester X., rechter bij de arrondissement rechtbank in …
-Nou, dan zult u in het verleden best wel eens iemand voor het hekje hebben gehad voor dit soort overtredingen die ernstiger waren afgelopen. Maar hoe dan ook u krijgt voor beide overtredingen een proces-verbaal. U bent X en uw beroep is rechter?
“Wilt u een verklaring afleggen waarom u zowel de maximum snelheid als de doorgetrokken strepen negeerde. Dat wilt u niet?”
Zoals u wilt meneer, dan wens ik u een prettige reis verder. Ik zal u even de rijbaan ophelpen en houdt u zich in den vervolge aan de verkeersregels.
Goedenavond.
Den Haag, Alexander kazerne ons hoofdkwartier. Rechter3 RvRWe waren net binnen en hadden onze surveillancerapporten in geleverd. SAS-baas Jelte van der Heide, keek altijd wat er zich zoal had voorgedaan tijdens een dienst.
Hé, een rechter die een proces-verbaal heeft gehad? Daar moet ik meer van weten. Dus moest ik opdraven en vertellen hoe en wat er gebeurd was. Wat had ik gezegd. Ik had de rechter toch niet gepardonneerd?
-Nee adjudant, hij heeft gewoon een bon gehad!
Ja maar het is een rechter en dan zou je ……….Hij krijgt toch geen straf maar zal zeker gepardonneerd worden.
-Hoe ze dat afhandelen is mijn probleem niet adjudant. Ik heb gedaan wat ik bij ieder ander ook gedaan zou hebben in dit geval. Bon voor beide overtredingen.

Hoe dit is afgelopen heb ik nooit gehoord. Wel kwam ik jaren later zijn naam tegen in de krant. Collega’s elders in het land hadden hem als 26-er. Hij bleek een (te) groot liefhebber van Bloody Mary’s.
Niets menselijks was de Meester vreemd.
Rob van Rees, voormalig surveillant Surveillancegroep Auto Snelwegen.