RvR Presentator RPkapel en Nederlands Politie Orkest [ws]AVD Logo Sticker(V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE 
ALGEMENE VERKEERSDIENST

ROB VAN REES BLIK(T) TERUG.Fanmail van een ontevreden klant.  

                  
Waar toe een niet gebruikte autogordel kon leiden had hij zich niet beseft toen hij vanuit Zoetermeer met zijn blauwe Opel Kadett de A12 richting den Haag opreed. Hij trof het dan ook niet want op dat moment dook links van hem een Porsche van de AVD op. Hij zag de bijrijder naar hem kijken en dacht: “Die moeten mij hebben!”
AVD RvR Verhalen Fanmail 11En ja hoor, de –gevreesde-  rechterarm van de surveillant verscheen boven het rechter portier en gebaarde dat hij moest volgen.  Gedwee draaide hij mee de parkeerplaats Knorrestein op en parkeerde zijn Kadett achter de Porsche. De bijrijder kwam naar hem toe lopen en stelde zich voor. Daarna vervolgde hij: “U maakt geen gebruik van de gordel terwijl dat wel verplicht is. Heeft u een aanneembare reden dat u dat niet doet? Nee die had hij niet! Proberen om me er uit te kletsen?  Dat deed hij maar het kwam totaal niet goed over. De in zijn lange witte jas gestoken politieman was het al gauw zat. “Meneer houdt u maar op. Uw verhaal raakt kant nog wal. Mag ik uw rij- en kentekenbewijs? U krijgt een proces-verbaal voor het niet dragen van de autogordel. Wilt u verder nog iets aan uw verklaring toevoegen?”

AVD RvR Verhalen Fanmail (1) (VV)Hij schreef het bonnetje uit en overhandigde dit aan de bestuurder.
Intussen had zijn collega een rondje om de Opel gelopen. De wagen was niet echt goed onderhouden maar zag er technisch wel goed uit. Hij vroeg de bestuurder bij welke maatschappij zijn auto verzekerd was. Daarop bleef hij het antwoord schuldig: “Weet niet precies, moet ik navragen” en zo nog meer smoezen maakten de politiemensen achterdochtig. Hij kon verder ook helemaal niets aantonen en uiteindelijk kwam het hoge woord er uit: “De auto is nog niet verzekerd, ben ik mee bezig…..”

In dat geval meneer krijgt u ook daarvoor een proces-verbaal. Hiervoor wordt u geen schikking aangeboden maar wordt het proces-verbaal naar de officier van justitie gezonden en zal hij de sanctie bepalen.
Intussen wordtAVD RvR Verhalen Fanmail 12 uw auto overgebracht naar een garage en daar in bewaring gehouden totdat u de verzekering rond heeft en dat kunt aantonen. Dan krijgt u de sleutels en de auto mee en kunt u weer gaan rijden. We bellen nu een auto transporter voor vervoer naar de stalling. Misschien kunt u meerijden om weer in de bewoonde wereld te komen en vandaar verder vervoer regelen.

AVD RvR Verhalen Fanmail (2) (VV)Nadat alles is afgewikkeld gaat de man mee met de auto ambulance en zetten de politiemensen hun dienst voort.

Dan ontvangen de twee collega’s de eerste fanmail. 
In niet mis te verstane bewoordingen deelt de afzender wat hij van de hele zaak vindt. Zo weinig hij te vertellen had tijdens zijn oponthoud op de parkeerplaats “Knorrestein” zo uitgebreid richt hij nu het woord tot alle betrokkenen.
Hij deed dit onder terugzending van de destijds uitgereikte bescheiden en een brief van ruim 3 kantjes.Keurig netjes was alles in een enveloppe gestopt en voldoende gefrankeerd verzonden naar
        Postbus 100
        3970 AC Driebergen

AVD RvR Verhalen Fanmail (7) (VV)Hieronder is de brief opgenomen. Vol ‘koos-naampjes’ . Eén gezegde viel me op. Die kende ik nog niet. “Dat slaat als een lul op een trommel”.
Ik denk dat: “Dat slaat als een tang op een varken” meer bekendheid geniet, aldus de Dikke van Dale.

 

AVD RvR Verhalen Fanmail (3) (VV)
AVD RvR Verhalen Fanmail (4) (VV)
AVD RvR Verhalen Fanmail (5) (VV)

AVD RvR Verhalen Fanmail (6) (VV)

Tenslotte krijgt ook de officier van justitie een sneer:

AVD RvR Verhalen Fanmail (8) (VV)