RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 23. Het Nederlands Politie Museum.

Het Nederlands Politie Museum heeft haar ontstaan te danken aan enthousiaste politiemensen die zich de afgelopen twintig jaar hebben ingezet voor het behouden van het «historisch erfgoed" van de politie. Het museum is de voortzetting van het “Rijkspolitiemuseum" dat in de periode van de reorganisatie van de politie, begin jaren negentig haar huidige naam kreeg.

In de jaren tachtig had het museum een kleine tentoonstellingsruimte op het terrein van het huidige LSOP in Apeldoorn. De tentoonstelling was in die tijd alleen voor cursisten geopend en trok jaarlijks een paar duizend bezoekers. Gaandeweg werd er steeds meer materiaal in het museum ondergebracht. Naast veel materiaal van de voormalige Rijkspolitie, omvatten de depots van het museum ondermeer de collectie van het voormalige Amsterdamse politiemuseum, een omvangrijke bibliotheek, zo' n zestig "voertuigen, verbindings- en ander technisch materiaal, een fotoarchief en een grote hoeveelheid dossiers en archiefmateriaal. RPA40 45fb(7V)De collectie omvat nu 70.000 objecten en zo' n 125 meter archief1nateriaal. Omdat ook het aantal bezoekers inmiddels spectaculair gegroeid is (35.000 bezoekers per jaar), is het museum uit haar jasje gegroeid. De collectie is ondergebracht in drie afzonderlijke gebouwen en het museum zelf kan de groeiende bezoekersstroom nauwelijks meer verwerken.

RPA40 5Logo(7V)We zijn dan ook naarstig op zoek naar een oplossing die de komende decennia soelaas kan bieden. In de toekomst hopen we een moderne accommodatie te kunnen bieden aan het aantal bezoekers dat - zo is de verwachting - nog steeds zal toenemen. Eind 2001 werd gestart met de uitvoering van een meerjarenplan om de collectie op orde te brengen. Over een aantal jaren zullen alle voorwerpen goed zijn gedocumenteerd en onder optimale omstandigheden worden bewaard.

rpa40 45fo(7V)We kunnen dan iedereen optimaal van dienst zijn die op zoek is naar informatie over de geschiedenis van de Nederlandse politie. Ook onze dienstverlening aan mensen die materiaal van ons willen lenen of huren zal in de toekomst steeds beter worden. Wie wil weten wat nu al de mogelijkheden zijn, kan kijken op onze website: www.politiemuseum.nl.

Ondertussen gaat ook het verzamelen gewoon door. Hoewel er nog vrijwel dagelijks voorwerpen worden aangeboden, is juist het laatste decennium van de vorige eeuw een beetje ondervertegenwoordigd. Met name onze voertuigenverzameling concentreert zich vooral op de jaren 70 en 80. Exemplaren uit de jaren 90 zijn zeldzaam. Dat is jammer. De politiegeschiedenis eindigt immers pas "gisteren".


Daarom doen we graag een oproep aan iedereen om goed om zich heen te kijken. Mocht het u opvallen dat er ergens voertuigen of andere voorwerpen worden afgestoten, aarzelt , u dan niet om even contact met ons op te nemen!

Het Nederlands Politie Museum bevindt zich op het terrein van het LSOP aan de Arnhemseweg 346 in Apeldoorn. We zijn dinsdag tm vrijdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus zijn we ook op maandag open.

Nederlands Politie Museum
Postbus 3008
7303 GE Apeldoorn
T 055 - 5443 0 691
www.politiemuseum.nl

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar