RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 22. Het Nederlands Politie orkest is van ons allemaal.
Bij het 40-jarig bestaan van de Personeelsvereniging R.P.Alex is al eens terecht opgemerkt dat de geschiedenis van de vereniging nauw verbonden is met de geschiedenis van het KLPD.

Uitermate close was de verstrengeling ten tijde van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken in Den Haag en de latere Algemene Verkeersdienst, toen niet alleen alle leden van het "bedrijf' maar ook van de vereniging één familie vormden.

Als een rode draad zag men steeds weer de toenmalige Rijkspolitiekapel opduiken, uiteraard geen AVD-onderdeel maar als orkest of met afgeleide muzikale ensembles vaak aanwezig, niet alleen in het gehele Korps maar zeer zeker ook bij de AVD.
Deze Rijkspolitiekapel had zijn roots, zoals men dat bij de Rijkspolitie wel meer tegenkwam, duidelijk in De Haag en omgeving.

Bescheiden begonnen, groeide de Kapel uit tot een in binnen- en buitenland befaamd orkest, waarvan in de loop der jaren verscheidene AVD-ers deel hebben uitgemaakt.
RPA40 44fb(7V)Diverse ensembles werden daaruit gevormd zowel bestaande als geïmproviseerde indien de omstandigheden daarom vroegen. Menig AVD-feestje (of waren het RP.Alex-feestjes?) werd opgeluisterd door de RP-combo, dan wel de Alex-combo. En de niet eens zo ouderen onder ons weten nog van de muziek tijdens de jaarlijks terugkerende St.Nicolaasfeesten, waarbij we niet schroomden om het "orkest" uit te breiden met vrijwilligers uit de plaatselijke harmonie Aurora. Memorabel is ook het optreden van een groot dansorkest bij de feestelijkheden tijdens het 25-jarig bestaan, waar wij met veel genoegen hebben gemusiceerd.

Toen bij de reorganisatie de gemeente- en rijkspolitie wegvielen had ook de Rijkspolitiekapel geen bestaansrecht meer. RPA40 44fo(7V)Een reden om zo snel mogelijk te komen tot de oprichting van een landelijk politieorkest en wel het Nederlands Politie Orkest, dat officieel op 1 februari 1995 van start ging. Dit orkest werd gevormd uit leden van voormalige orkesten van gemeentepolitiekorpsen, alsmede de Rijkspolitiekapel. Dat de Rijkspolitiekapel een belangrijk stempel had gedrukt op de Nederlandse politiemuziek mocht blijken uit het feit, dat ongeveer 60% van de leden van het Nederlands Politie Orkest bestond uit oud- RPK-leden.

RPA40 5Logo(7V)Het niveau van het Nederlands Politie Orkest in de huidige vorm is zeer hoog te noemen.
Het repertoire kent een zeer grote variatie aan stijlen en de musici zijn niet meer voor ÉÉN gat te vangen. Behalve de (licht)klassieke en symfonisch getinte werken worden ook bekende artiesten in het lichtere genre begeleid, zoals Margriet Eshuis, de jazz-zangeres Denise Jannah, Ernst-Daniël Smid en vele anderen. Een bezoek aan een optreden van het NPO is dan ook een aanrader van de eerste orde en men zal versteld staan van het peil, het enthousiasme van de muzikanten en de vonk die daardoor naar het publiek overslaat. Tenslotte zij vermeld, dat combo SWINGCOPS, dat zich bijna het huisorkest van het KLPD mag noemen gezien de vele optredens bij recepties e.d., bestaat uit leden van het Nederlands Politie Orkest, maar dat had u al begrepen. Liefst 2 KLPD-ers en een voormalig AVD-er maken van dit kwartet deel uit.

Wij hopen de politie nog lang op deze stijlvolle wijze te mogen vertegenwoordigen, zowel in binnen- als in buitenland. In april zetten we ons beste beentje weer voor tijdens een vijfdaagse concertreis naar Oostenrijk en Zwitserland.

Zoals u ziet, het Nederlands Politie Orkest, waarvan het secretariaat gehuisvest is in ÉÉN der burelen van het KLPD, is van ons allemaal. Wie geïnteresseerd is of erg nieuwsgierig is geworden raad ik aan onze website te bezoeken: www.politieorkest.nl U vindt daar alles wat de moeite van het weten waard is, compleet met foto's van diverse optredens. We laten graag van ons horen!

Henk van Beusekom

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar