RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 21. 40 jaar Sport RP_ALEX.
 
Waar is de tijd gebleven en wat zijn er een activiteiten door de vereniging op touw gezet in de loop van de tijd. In Den Haag werd het startschot gegeven en toen nog niet wetende wat het zou worden. De jaren in Den Haag verliepen voor wat de sport betrof erg rustig.

Het jaarfeest was in die tijd een hoogte punt op zich en dat klonk dan ook als een klok. Met veel plezier werd daar aan teruggedacht. In die tijd vond er af en toe een sportieve ontmoeting plaats. Er werd dan een voetbalteam of een volleybalteam RPA40 43fb(7V)samengesteld die de strijd aanbond tegen een team van een of andere dienst waar de Sectie kontacten mee onderhield. Er werd o.a. gevoetbald tegen een team van de K.R.O., G.P. of R.P. Bij de Rijkspolitie werd in die tijd op allerlei gebied sportwedstrijden georganiseerd in de districten en landelijk. Daarnaast waren er nog de N.P.S.B. wedstrijden.
De Sectie verliet Den Haag en nestelde zich in Driebergen. Gezien de vele jonge leden binnen de dienst begon de sportkoorts op te lopen en dat resulteerde in de oprichting van de sportvereniging R.P.Alex onder de bezielende leiding van Jelte van der Heide. De oprichtingsdatum werd 1 maart 1968 en de verenigingskleuren werden oranje en blauw. In die jaren was er een geweldige sterke onderlinge band
hetgeen wel bleek uit het feit, dat bijna iedere A.V.D.er lid werd. Op verschillende sportonderdelen werden direct gedelegeerden benoemd voor de nodige begeleiding.
Er kwam een lidmaatschap bij de Nederlandse Politie Sportbond en bij de Commissie Rijkspolitie Sportvereniging. Er kon nu aan allerlei landelijke wedstrijden worden deelgenomen.
rpa40 43fm(7V)De mogelijkheid om zich te profileren in de sportwereld was een feit. De R.P.Alex was vanaf dit moment goed vertegenwoordigd bij o.a. Korpswedstrijden en N.P.S.B. wedstrijden.
De voetbal liep direct als een trein en Alex was op de grasmat voor menige vereniging in de N.P.S.B competitie West en Rijkspolitie wedstrijden een gevaarlijke en geduchte tegenstander. De jaarlijks terugkerende wedstrijd tegen de A.N.W.B om het zilveren zwaailicht De wedstrijd op het K.N.V.B.
Centrum in Zeist tegen het Nederlands Elftal onderleiding van Michels in 1974. Het waren hoogte punten binnen de sportvereniging. Daarnaast werden er aan veel zaalvoetbaltoernooien deelgenomen die met een kampioenschap werden afgesloten.
Jaarlijks werd er een R.P.Alex voetbaltoernooi georganiseerd met sterke deelnemers als tegenstander.
RPA40 43fo(7V)De volleybal groeide ook uit tot een tegenstander van formaat en speelde dit spelletje in de hoogste klasse van de N.P.S.B. Het assortiment van het wedstrijdpakket groeide. De vraag naar andere takken van sport dan de bestaande, kwam aan de orde en kon meestal worden ingewilligd.
Het schieten had reeds veel aandacht en er werd door verschillende leden goed geschoten. Denk aan de wedstrijden over en weer in Warendorf. De landelijke R.P. wedstrijden op het pittoreske schietbaantje in Driebergen. De atleten behaalden uitstekende resultaten op diverse loopnummers in de grote wedstrijden.
RPA40 5Logo(7V)De eerste estafette Paleizen loop van Apeldoorn naar Soestdijk een wedstrijd tussen Dienst Koninklijkhuis, Marechaussee en R.P.Alex. Nu uitgegroeid tot een wedstrijd met vele deelnemers.
In de jaren tachtig kwamen de wielerwedstrijden van stal. Deze kennis werd vooral opgedaan door leden van de motorploeg bij de begeleiding van de landelijke wielerwedstrijden. Wij hebben ook bij deze wedstrijden verschillende leden van de vereniging als Nederlands kampioen kunnen huldigen. Ook de vereniging heeft vele wedstrijden georganiseerd.
De blik terugwerpen is soms moeilijk.
Aandacht verdient buiten twijfel ook de hengelsport, badminton, lawntennis, fietspuzzeltochten , klaverjassen en biljarten. Er was een grote belangstelling op alle sportonderdelen en op hoogtijdagen waren dan vele huisgenoten van de partij. De doelstelling van de sportvereniging te weten het bevorderen en activeren van de fysieke ontwikkeling van de A.V.D.
man en vrouw, kregen door het jonge bloed warme aantrekkelijke kleuren en werd er vaak een eenheid gesmeed.
De verenigingsjaren van de voorzitters Jelte van de Heide, Herman de Ruiter en Ab Veenvliet hebben een tijd gehad waarin het mogelijk was om veel sportactiviteiten te organiseren. Dit was echter nooit gelukt, als wij het hadden moeten doen zonder de hulp van vele leden, aanverwanten en kennissen.
Na de deconcentratie van de AV.D. werd het moeilijker om gezamenlijk deel te nemen aan wedstrijden hetgeen tot gevolg heeft dat er veel meer individueel gesport moest worden, maar ook hierin slaagt men. Als ik nu Perse lees en ik zie al die verenigingen binnen de KLPD, dan zeg ik ook hier zit muziek in en kan er door het overkoepelende orgaan veel leuks worden georganiseerd.
A.W. Veenvliet

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar