RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk19. Ontstaan van de verkeersunits.

In het begin van de jaren ’60 werd, naar voorbeeld van de Duitse verkeerspolitie, de Sectie Bijzondere Verkeerstaken van het Korps Rijkspolitie opgericht. De S.B.V. werd gevestigd in de Alexanderkazerne te Den Haag en van daaruit startten de open Porsche surveillancevoertuigen hun dienst op de autosnelwegen. De mannen in de witte jassen met bontkraag en helm werden een begrip op de weg.
De communicatie tussen de voertuigen en de kazerne werd per mobilofoon onderhouden en de roepnaam 'ALEX' (Alexanderkazerne) werd geïntroduceerd. De politiemensen van de SAS. (Surveillance Auto Snelwegen) werden in Z.g. SE's (surveillance eenheden) ingedeeld en surveilleerden op diverse trajecten door het gehele land. Vanwege een meer centrale ligging in het land en de noodzaak tot kortere aanrijtijden, verhuisde de S.B.V. in 1967 vanuit Den Haag naar de villa's aan de Hoofdstraat te Driebergen en ontstond de Algemene Verkeersdienst Driebergen-AVD. Gebouw A en Gebouw C zijn begrippen, die de ouderen onder ons nog steeds aanspreken.
Doordat er nog steeds sprake was van lange aanrijtijden naar de diverse trajecten, met name naar het zuiden van ons land, bleek de noodzaak tot deconcentratie. Eindjaren '60 werd de eerste vooruitgeschoven post het steunpunt te Grathem in gebruik genomen. Vele Porsches kwamen na twee dagen 'Limburg' terug naar Driebergen volgeladen met verse vlaaien of asperges. In het Z.g. 'tweedaags systeem' werden vele kilometers door het land afgelegd.
Mede hierdoor ontstond er begin jaren '80 de behoefte aan een andere organisatie en indeling van de trajecten. Driebergen werd verdeeld in Driebergen- West, Centrum en Oost. Na de eerste dag werd o.a. overnacht bij Ares/Groenendijk te Hazerswoude (1035), Ibis/Schiphol, Motel Nuland en nog vele andere adressen. Je lag hier 'ter beschikking' en kon bij incidenten op het traject, op verzoek van de Meldkamer, direct ingezet worden. In Breda, Badhoevedorp en Assen ontstonden eveneens steunpunten. De een in een fraaie, oude villa, de ander in een oud gebouwtje van de Meteorologische Dienst van Schiphol of in een container zonder verwarming, vaak nabij het Wegenwachtstation en Rijkswaterstaat. In het begin reed er dagelijks vanuit Driebergen een pendelbusje naar de tijdelijke locaties.
RPA40 41f(7V)Uiteindelijk werd in Assen en Breda een identiek afdelingsgebouw neergezet. Een zelfde gebouw werd later ook in Maasbracht gebouwd en vele collega's verhuisden naar de omgeving van die steunpunten. In 1993 vond een algehele reorganisatie van de Nederlandse Politie plaats. De AVD maakte plaats voor het KLPD. Jammer, maar het was niet anders.

RPA40 5Logo(7V)De bijzondere positie, welke de AVD in het land innam was helaas voorbij. Binnen het KLPD werd de Divisie Mobiliteit geformeerd, bestaande uit de afdeling Water, Lucht en Verkeer. Deze afdeling werd onderverdeeld in Randstad (west), Breda (zuid-west) en Arnhem (oost). In Assen (noord-oost) en Maasbracht (zuid-oost) werden, zeer efficiënt, de afdelingen verkeer en water samengevoegd in hetzelfde gebouw.

Begin 1998 werd verkeer en water weer ontvlecht en uiteindelijk werden er drie verkeersafdelingen gevormd, t.w. Noord-Oost vanuit Wolfheze en Assen, Zuid-Oost vanuit Breda en Maasbracht en Randstad vanuit Driebergen, Waddinxveen en Hoofddorp. In Wolfheze en Waddinxveen werden, onder architectuur, direct naast de snelweg twee bijzonder fraaie afdelingsbureaus gebouwd, waar het zeer plezierig werken is. De aanrijtijd naar het traject werd nogmaals aanzienlijk bekort. Vele collega's uit de Regio kregen belangstelling voor verkeer en werden bij een unit ingedeeld.

Vervolgens gingen de afdelingen over in meer zelfstandige verkeersunits met directe leiding op locatie. De functie Unithoofd ontstond en midden 1999 werden deze functies ingevuld en de functie Afdelingshoofd verdween. Tevens ontstond er een ontwikkeling naar een meer centraal aangestuurde Dienst Verkeer.

De Dienst Verkeer bestaat thans uit zeven zelfstandige, geografische ingedeelde Verkeersunits, met tevens medewerkers van SWAB - Samen Werken Aan Bereikbaarheid en WIM-NL- Weight In Motion, en centraal vanuit Driebergen MO- Motorondersteuning, TMC- Technische & Milieu Controles. Op een aantal Verkeersunits zijn, behalve opvallende Volvo's S70 en S60 ook videoauto's en enkele Honda surveillancemotoren in gebruik. Het werken vanuit de zelfstandige Units bevalt een ieder zeer goed en hopelijk zal deze werkwijze nog jaren duren.

Rob Snelleman / Marten Maring

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar