RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 13. Veertig jaar onopvallende surveillance.

Van Traffipax naar Vros. Nu weet ik niet of de Traffipax direct in 1962 in het leven werd geroepen. Op dat moment zat ik nog op de lagere school, maar ik weet wel dat er in die 40 jaar eigenlijk niet zoveel is veranderd. Traffipax stond voor "verkeersvrede" en VROS staat niet voor "Vredig Rijden Op Snelwegen".
VROS is juist in het leven geroepen omdat de roep naar een onopvallende surveillance en daardoor het verhogen van de "subjectieve" pakkans en het daadwerkelijk aanpakken van verkeerscriminelen aan te verhogen.
Dat er in die 40 jaar niet zoveel is veranderd blijkt wel aan de hand van een aantal voorbeelden. In 1963 hadden we net het tijdperk van de klinkerwegen achter ons liggen. We wilden graag comfortabel rijden en daarbij hoorde een glad wegdek.

RPA40 30f(7V)
Tegenwoordig moeten we het comfort van de auto hebben, want het wegdek gaat weer aardig lijk op die oude klinkerweg. De ene hobbel is nog niet geweest of de volgende versmalling ligt weer op de loer. Op een of andere manier zijn die fysieke maatregelen nodig, omdat wij ons zelf niet kunnen beheersen. Wat dat betreft is de mens ook niet veranderd. De factor mens zorgt voor een groot deel van de verkeersonveiligheid op de weg. Het lijkt zelfs wel dat de grote "IK" steeds meer gaat overheersen, in combinatie met een anoniem stuk blik; een grote frustratie van die andere IK, met gevolg: ESCALATIE! Zelfs de hoogte van de boetes zitten door de komst van de Euro weer op een zelfde niveau.

Zwarte Zes(7V)Hielden we in 1962 de weggebruiker de spiegel voor met "ACTIE ZWARTE ZES", in 2002 is dit eigenlijk in een modern jasje gegoten en hebben we het over de "ERGERNIS TOP TIEN" en is de spiegel in plaats van een plaatje een (video)-beeldje geworden. En dat doen we: ons ergeren in het verkeer. Een greep uit de items van"ACTIE ZWARTE ZES."

Onnodig links blijven rijden, Onvoldoende afstand houden, Onjuist invoegen, Inhalen terwijl, men ingehaald wordt, Keren in de middenberm en Stilstaan op de rijbaan. Dat laatste laat je tegenwoordig wel uit je hoofd tegenwoordig of staan we juist vaak stil op de rijbaan? Keren in de middenberm heeft de wegbeheerder fysiek onmogelijk gemaakt, maar daar waar een gaatje is zien we nog steeds automobilisten de snelweg "ontvluchten".

RPA40 30fo(7V)Wat over blijft zijn 4 items, welke nog steeds in de huidige Ergernis Top Tien staan en daarom blijf ik zeggen: Er is essentieel weinig veranderd! Toch is het een mooie tijd geweest, waarin de laatste jaren de techniek ons een flink steuntje in de rug heeft gegeven. Reed je vroeger voor een aantal kentekens naar Veendam, thans bevraag je die gegevens online op je PC in de auto! Wat ook hetzelfde is gebleven: het enthousiasme van de collega's die werkzaam zijn bij de VROS. In principe blijven voor 3 jaar bij dit onderdeel, maar er zijn er bij die voor geen goud weg willen. Bij het opheffen van de toenmalig GOS (Groep Onopvallende Surveillance) waren er een aantal die met een behoorlijke kater bleven zitten.

Of het nu Traffipax, GTS (Groep Traffipax Surveillance), GOS (Groep Onopvallende Surveillance), FROS (Foto Registratie Onopvallende Surveillance) of VROS (Video Registratie Onopvallende Surveillance) is het werk zal er altijd blijven, de mensen die dit specifieke surveillancewerk doen zullen er altijd zijn en ooit ........ zullen we overbodig zijn.

Frans Zuiderhoek.
coördinator VROS.

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar