RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 11. Van Meldkamer naar Operationeel Coördinatiecentrum.


I januari 1962. De Sectie Bijzondere Verkeerstaken gaat van start vanuit de Alexander kazerne in Den Haag. De jongens in de witte Porsches zwermen uit over een deel van de toenmalige autosnelwegen in Nederland. In eerste instantie nog hoofdzakelijk in het westen en midden van het land. Later ook wat meer naar het oosten en zelfs naar de Limburgse heuvels. Het leek wel vakantie......

Verbindingen met het thuisfront in Den Haag werden aanvankelijk onderhouden via de mobilofoonnetten van de districten van het Korps Rijkspolitie.
De collega's aldaar konden dan telefonisch bemiddelen tussen ons en de surveillancewagens. Dit werkte natuurlijk niet echt prettig dus was er al snel behoefte aan een eigen mobilofoonnetwerk en een eigen meldkamer. Een simpel bureau tegen de muur met een paar telefoontoestellen, een paar losse bedienposten voor de mobilofoon en een schrijfmachine waren voldoende. Als roepnaam voor de basis werd "Alex" gekozen.

Afgeleid van de Alexanderkazerne waarin we destijds gehuisvest waren. We moesten ons zien te redden met drie zendmasten nl. in Bergambacht, Aalsmeer en op de berg in Wageningen. Deze laatste stond lekker hoog. Daar kon je zelfs de grens bij Bergh mee bereiken. In Limburg kwamen er later nog drie bij. Naast het ALEX-net hadden we ook nog de beschikking over het PETER-net. Dit net bestond uit slechts één frequentie, nl kanaal 868. In 1968 volgde de verhuizing naar Driebergen. Daar werd zelfs ruimte ingericht in een apart stenen gebouw.

RPA40 26f(7V)
Niet gehinderd door enige vorm van bescheidenheid werd dit onderkomen zelfs omgedoopt tot "Berichtencentrum". We zaten daar wel beter dan de surveillanten. Die moesten zich maar behelpen met een houten barak. Dat zou toch maar tijdelijk zijn. Uiteindelijk heeft die barak het toch nog 23 jaar moeten volhouden.

In dat stenen gebouw werden twee aparte mobilofoontafels neergezet.
1 voor het ALEX-net en 1 voor het PETER-net. Deze tafels stonden elk in een eigen glazen hokje. In de ruimte daarnaast stond de tafel voor de telefonisten. Zo hadden we geen last van elkaar. De ideeën waren vroeger soms zo gek nog niet. Na de verbouwing in 1974 werd daar 1 grote ruimte van gemaakt met een langgerekte tafel. Aan weerszijde van die tafel bevonden zich de mobilofoon- en telefoonbedienposten. En natuurlijk een van de laatste snufjes op gebied van technologie: een lopende band waar de handgeschreven mutaties mee getransporteerd konden worden vanaf de coördinator naar de bedienposten v.v. Dat scheelde weer een paar kilometer lopen per dienst.

Bij ingebruikname van die nieuwe meldkamer werd ook het vernieuwde Alex- en Peternet in gebruik genomen. Vanaf dat moment was er landelijke dekking op beide netten. Naast de meldkamer bevond zich de telex- en telefooncentrale. Telexmachines met kilometers ponsband. Zelfs een telexmachine met ANP berichten. Ja, we stonden vooraan in de rij als er nieuws was. We hadden zelfs de taak om deze berichten door te sturen naar andere politiekorpsen indien wij vonden dat zij dat ook mochten weten. E.e.a. ter beoordeling van de coördinator, die daar hele dagen druk mee was.
Verkeersinformatie was ook een taak van de toenmalige AVD, doch in de beginjaren stelde dat niet zoveel voor. Regelmatig kwamen er verslaggevers in het berichtencentrum, die de informatie zelf nog doorgaven aan Hilversum.

Later werden de filemeldingen via de telex doorgegeven aan Hilversum zodat deze 2x per uur aansluitend aan het nieuws werden voorgelezen door de lezers van de Radionieuwsdienst. Hoe meer files hoe langer de lijst en hoe groter op den duur de irritatie bij de nieuwslezers. Vandaar dat er later voor gekozen werd om de files rechtstreeks uit het berichtencentrum te laten voorlezen door eigen filelezers en zo ontstond de sectie verkeersinformatie. Wie kent ze niet meer de lezers van het eerste uur zoals Rob van Rees, Jan de Ru en Jan Dellebeke (door insiders ook wel Filebeke genoemd). Door Jan Dellebeke, die kennelijk in een vorig bestaan ooit timmerman geweest is, werden eigenhandig een paar studio's getimmerd, voorzien van een raam en geluiddempend materiaal op de wanden. In die jaren kon je zelf tenminste nog wat in elkaar fröbelen. Als je anno 2002 met een zaag of een hamer over de gang loopt wordt je direct in de boeien geslagen omdat men bang is dat je openslaande ramen gaat aanbrengen in gebouw N (oud).

RPA40 27f(7V)
Ook de verkeerspost van de Koninklijke Marechaussee zat samen met' ons onder één dak. Hiermee konden we dan directe contacten onderhouden in verband met de militaire colonnes die zich over de snelwegen verplaatsten. Zij hadden hun eigen mobilofoonverbindingen maar tevens een uitluistermogelijkheid op het Alex kanaal zodat de surveillanten van ons ook rechtstreeks met de K.Mar konden communiceren. Tot omstreeks 1983 had nog nooit niemand bij ons van computers gehoord. Informatie bevond zich nog in boekwerken en mappen. Als je wat nodig hebt moet je het daarin maar opzoeken. En als de telefoon gaat moet je hem aanpakken. Als het lampje boven de toetsen brandt moet het hendeltje omhoog. Brandt het lampje onder de toetsen dan .....

De rest kun je wel raden. Dat was de hele instructie die ik ooit zelf meekreeg. Voor elke kenteken bevraging moest gebeld worden met de Rijksdienst voor het wegverkeer en voor elke rijbewijscontrole naar een provinciehuis.
Dat kun je je tegenwoordig toch niet meer voorstellen. In de tweede helft van de jaren tachtig verschenen de eerste IBM computerterminals in de meldkamer. Het begin van de automatisering met applicaties zoals het hulpdienstenbestand, telefoonbestand en verkeersinformatie. Zelfs op drie verschillende werkplekken bevraagbaar. Dat was wat!In een later stadium gingen wij over van IBM naar Digital Vax apparatuur en werd het aantal terminals uitgebreid.

Na jaren van voorbereiding en twijfel of het er ooit zou komen werd in 1990 de eerste fase van de nieuwbouw in gebruik genomen. In deze nieuwbouw bevond zich tevens de nieuwe meldkamer. Een amfitheater achtige ruimte met groot wandscherm waarop de kaart van Nederland, met aan weerszijden een groot projectiescherm. Vijf meldtafels met elk drie werkplekken en voorzien van de nieuwste apparatuur van dat moment: Mobilofoonbediening dmv PC's, een nieuw Arbi systeem voor telefoonafhandeling en op elke werkplek een computerterminal voor de gegevensbestanden. Kort na ingebruikname van die meldkamer werd tevens het nieuwe Alex-90 mobilofoonnet in gebruik genomen, toen nog voorzien van twee gesprekswegen: 1 voor verkeer en 1 voor water. Inmiddels is daar nog maar I
gespreksweg van over waar zowel water als verkeer gebruik van maken. Het oude Alexnet werd vanaf dat moment omgedoopt tot Alex70 om verwarring met het nieuwe net te voorkomen.

RPA40 5Logo(7V)Daarnaast zijn wij tevens nog netcontrolestation van het ILM, het Interim Landelijk Mobilofoonnetwerk met daarin het voormalige Peternet, Alex-70 en aangevuld met het "korte termijn" Schengennet voor de grensstreek, het nieuwe Inrapnet en het netwerk tbv de Koninklijke Marechaussee.
In 1996 ontstond het nieuwe BIS (Basis Infra Structuur) Dit hield een grondige wijziging van het computernetwerk binnen het gehele KLPD in. Dit had tot gevolg, dat alle computerterminals werden vervangen door pc's, waarop meerdere soorten programma’s naast elkaar gedraaid konden worden. Nu in 2002 is ook deze situatie weer achterhaald. In het kader van meer standaardisatie in de ICT voorzieningen wordt er thans hard gewerkt aan een complete herziening van de automatiseringsinfrastructuur. Dit wordt PROMIS genoemd, hetgeen een afkorting is van Project Migratie Infrastructuur. Uiteindelijk zullen er binnen Politie Nederland maar een paar computercentra over blijven en komen er op de werkplekken "windows based terminals" die elk direct communiceren met deze rekencentra. Dit geeft tevens de mogelijkheid om ook beter gegevens te kunnen uitwisselen met andere regionale politiekorpsen. Hiervoor is standaardisatie van programmatuur en communicatiemiddelen een vereiste. Het project C2000 is daar het voorbeeld van. Eén communicatiesysteem voor de gehele OOV-sector in Nederland. Afgeleide projecten hiervan zijn het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en een Geografisch Informatie Systeem (GIS) gekoppeld aan een plaatsbepalingsysteem.

Daarnaast zal tevens in de komende jaren de inrichting van de meldkamer compleet "op de schop" genomen moeten worden en aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Daarvoor heeft de korpsleiding inmiddels het groene licht gegeven. Op deze manier kan de meldkamer zich de komende jaren niet alleen ontwikkelen tot een communicatiecentrum aangepast aan de eisen van deze tijd, maar ook tot een hypermodern coördinatiecentrum ten behoeve van het KLPD en ondersteunend aan de overige politieregio's.
Piet van Doorn.

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar