RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk Ledenvergadering RP ALEX.

Er is in 40 jaar veel veranderd. Geldt dat ook voor de ledenvergaderingen van de RP ALEX ?

Ik herinner me in elk geval nog deze vergaderingen in de jaren 1978-1989 in het BV/lokaal in gebouw C. Dit was een achter villa A gelegen barak. Villa A is er nog steeds en gebouw C is inmiddels met de grond gelijkgemaakt.

Dan kwam je avonds om 19.30 uur binnen en dan keek je rond en dacht: "zullen er deze keer meer leden dan bestuursleden en commissieleden van de Personeelsvereniging RP Alex zijn"?

En dan zag je ze zitten:
-het dagelijks bestuur
-de redactiecommissie van RP Alex
-de mensen van de hobbyclub
-de collega's van het attentiefonds
en ja dan nog een zeer beperkt aantal (meestal tussen de 5 en de 10) "gewone"leden.

Er was altijd een vaste agenda, waaronder het financieel verslag van de hobbyclub. En dan denk ik weer aan de helaas zo jong overleden Nico Bloemendaal. Nico die zeer geconcentreerd over zijn brilletje de zaal in keek en vertelde dat hij een familielid had die accountant was en dat die enkele adviezen had gegeven zodat het overzicht er dit jaar anders uit zag.

RPA40 18f(7V)
"Wat vroeger links stond staat nu rechts en wat vroeger recht stond staat nu links en als u goed kijkt dan zijn de totaalbedragen aan de rechter- en de linkerzijde precies gelijk". Het geringe aantal aanwezigen keek elkaar dan begrijpend aan en hier en daar werd al een zacht lachje hoorbaar. Maar Nico ging gewoon door en gaf een toelichting op alle posten. Toen ik een opmerking maakte zei hij: "Jij mag niets zeggen want jij bent wel lid van de Personeelsvereniging maar niet van de Hobbyclub". Hij had gelijk, maar tot mijn voldoening mocht ik toch dat gedeelte van de vergadering volgen.
RPA40 5Logo(7V)
Het zijn van die momenten die je na zo vele jaren in Driebergen nog steeds op het netvlies hebt. Dit jaar ging ik voor het eerst weer eens naar zo'n ledenvergadering. Voor een groot deel zie je nog steeds dezelfde mensen. En ook dit jaar was het aantal aanwezigen met een functie in de Personeelsvereniging weer aanzienlijk groter dan het aantal "gewone"leden. Niet meer in gebouw C, maar nu in de vergaderzaal van de nieuwbouw.

Er was dus niet zoveel veranderd. Na afloop van de vergadering een gezellige afsluiting in de POR; ook dat was nog net zo als vroeger.
Was daar ook nog iets veranderd? Ja, het gebouw had een mooie opknapbeurt gehad, maar Joyce Bloemendaal stond nog steeds achter de bar. Was er toch nog iets veranderd?
Ja. Nico stond niet meer aan de rechterzijde van de bar met een kladblokje waarop hij alle consumpties met een streepje op een kladblokje zette.

Toen ik naar huis ging dacht ik:"Het is nog net zo als vroeger, een gering aantal mensen zet zich in voor het wel en wee van vele anderen".
Jaap Kleppers

 


Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar