RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 7. Ondersteuningsgroep.

t.b.v. 40 jarig jubileum RP Alex van Ondersteuningsgroep OSG/ATOO/DTOO/DSRT
Door: Piet Moens. (bronnen: Jan van Dalen / Frans Apotheker / Andre van Roon)

Vroeger....

Graag wil ik wat schrijven over de Ondersteuningsgroep (kortweg de OSG). Zoals u ziet laat ik me ondertussen met dank aan betrokkenen graag informeren. Over de Sectie hoef ik niets te zeggen, daar kunnen anderen veel meer over verhalen, maar de ondersteuningsgroep heb ik vanuit de RP districten (Leiden / Den Haag / Amsterdam en Utrecht en later de AVD (v.a. 1983) wel degelijk meegemaakt. Een impressie daarover: Vanaf 1962 was er de groep Bijzondere Diensten met o.a. het zwaar vervoer, de radar, mobiele verkeerslichten en de mobilofoon- en portofoon ondersteuning, waarvan de laatste twee nog steeds bij Dienst Technologie- en Operationele Ondersteuning (DTOO) en nu al in de "doe alsof fase" de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT) zijn ondergebracht.
 
RPA40 17fb(7V)Wie kent nog de namen zoals de toenmalige commandanten OSG met Sieswerda, Verhage, Hendrik Sikkema, Jan Haaring en de opperwachtmeesters Jan Jansen en Albert Bruggeman, de wachtmeesters (I) Herman de Ruiter, Jan van Dalen, Technisch Controleur Piet Boer en Can Wasch van het magazijn, waarbij de taken toen grotendeels uiteenvielen in verbindingen, travia's, snelheidsmeters (met ijken!), de RIT en BBE containers maar ook de afzethekken met drie vrachtwagencombinaties en van Jan Fictoor geleende chauffeurs en Wally Roest en Eddie Alexander als de technische probleemoplossers. In het geheel was er ook nog de discussie over de BBE Korps / Marechaussee en de Marns met als antwoord daarop het Bureau Technische Bijstands Eenheid ook wel genoemd BTBE.
 
RPA40 5Logo(7V)Instroom
Er kwamen tussentijds nog een aantal collega's binnen zoals Frans Apotheker, André van Roon en Harry Blok, maar ook Truus Ottens die het gezicht van de OSG werd. Het liep als een trein en wat is er gewerkt en sommigen lopen er nog krom van.... Ook van de Politieverbindingsdienst werden er mensen op tijdelijke basis geplaatst. Het pausbezoek heeft nog tot andere specialiteiten geleid, maar dat is een ander verhaal. Jan van Dalen was vanaf 1 april 1981 de laatste commandant OSG en ging in 1991 met FLO.

Anders

De OSG "tent" ging over naar Ad Hellemons en direct was er een andere naam n.l. de Afdeling Technische Ondersteuning en Ontwikkeling (kortweg ATOO). Er was sprake van een omwenteling want van ondersteuning met eerdergenoemde zaken waarbij vermeldenswaardig ook koffiegamellen, stretchers, badmintontafels e.a. hoorden, werden we ondersteunend gemaakt aan recherche operaties en wat dat allemaal betekende daar mag u zich een voorstelling van maken. In ieder geval leidde het na enige aanvangsperikelen tot succes voor de Nederlandse Politie en andere opsporingsdiensten, door toedoen van technische hoogstandjes en apparatuur werden er boeven gevangen en daar waren we toch voor. Stormachtige ontwikkelingen maakte de DTOO door en dat niet alleen in de groei van het aantal medewerkers dat in 1992 op papier 25 maar in de praktijk al 36 medewerkers bedroeg. Ook de inrichting veranderde, oud verdween en nieuw kwam binnen of werd van binnenuit ontwikkeld en geproduceerd om, ingezet te worden in het land. Ad Hellemons maakte in 1995 plaats voor Jan van Heertum die zelf op I januari j.1 werd opgevolgd I door Hans van der Neut.
 
RPA40 17fo(7V)Uitdagingen en nieuwe horizonten
Er kwamen vrachtwagencombinaties als MCU (mobiele communicatie unit (meldkamer faciliteiten), VRU (Video Registratie Unit). Vragen werden opgelost en beantwoord, taken werden uitgebreid, geld kwam beschikbaar en we konden het werk niet aanslepen. Het tactisch team ontstond, er kwam een audio- videolaboratorium en vele specialiteiten volgden. De inbouwwerkplaats werd magazijn, er waren specialisten op velerlei terreinen, we werden gevraagd en vaak moesten er prioriteiten worden gesteld. We gingen vanuit het oude M over naar de nieuwbouw en M werd gerenoveerd en uitgebreid en het ziet er perfect uit en wordt bijna zo ervaren....
 
Kwaliteit
Nu in 2002 zijn we al sinds 1996 op kwaliteitsborging ISO-900 1 gecertificeerd, komt er een formatiesterkte van bijna tweehonderd en veertig FTE's en zit er een breed scala aan professionele medewerkers die met de huidige ontwikkelingen in- en na de reorganisatie volop gelegenheid zullen hebben zich met veel motivatie - op door de klant gevraagde items. te storten. Dan, het klinkt arrogant maar is
het zeker niet, willen we de beste op ons vakgebied zijn, wat betekent bovenaan ontwikkelen van nieuwe apparatuur en onderaan afstoten naar de regio.
Aan de medewerkers, hun kennis en vaardigheden en de voortdurend te volgen opleidingen zal het niet liggen. Nu de reorganisatie nog......
 
40 jaar jong en nog vele jaren uitdagingen te gaan. Proficiat en doorgaan........

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar