RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Hoofdstuk 2. Personeelsverenigingswerk geeft kleur aan grijs.

Er zit een grijs gebied tussen werken en vrij zijn, tussen het werk en het thuisfront, tussen zakelijk en privé. Ze horen niet echt bij elkaar en toch vallen ze niet te scheiden en beïnvloeden ze elkaar. Zitje privé lekker in je vel dan heeft het werk daar baat bij en werkje met plezier dan is dat thuis te merken. Het zijn twee aparte werelden die toch alles met elkaar hebben te maken. In het gebied daartussen opereren de personeelsverenigingen. Personeelsverenigingswerk is belangrijk en voor een groot 'bedrijf' als het KLPD essentieel. Het levert een onmiskenbare bijdrage aan een goed klimaat binnen ons korps. Het brengt(ver)binding tot stand die je als dienstleiding graag ziet. Omdat het korps meer .is dan twaalf afzonderlijke primaire diensten met overhead. Door de soms sterk van elkaar verschillende activiteiten en taken sluipt het gevaar van eilandvorming er toch al gemakkelijk in. Maar ik ben er van overtuigd dat men ons 'buiten' allang als dat ene landelijke korps ziet..Met verschillende taken, activiteiten en opdrachten maar wel als eenheid. Binnen die is er ruimte voor een eigen positie per Dienst. Je kunt immers best Fries zijn en je toch ook Nederlander voelen? Zo'n dubbele identiteit hoort ook bij ons korps. De gezamenlijk personeelsverenigingen volgen in hun plannen deze gedachte. Personeelsverenigingen per Dienst en op het gemeenschappelijk niveau de samenhang, synergie en samenwerking in de Personeels Federatie. Ik steun die aanpak van ganser harte.

Personeelsverenigingswerk is niet vrijblijvend. Het vervult een essentiële rol in dat grijze gebied tussen werk en ontspanning, tussen baan en privé en tussen 'zij en wij'. Ik zie in de personeelsverenigingen natuurlijke bondgenoten om binnen ons korps verbindingen tot stand te brengen en vooral om die te onderhouden. De personeelsvereniging RP Alex doet dat al 40 jaar en viert dat. Ze mag terecht trots zijn op een dergelijke prestatie. Ik wens ze daarmee van harte geluk en ik wens ze een kleurrijke toekomst.

 

Minze A. Beuving korpschef


Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar