RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE RP-Alex 40 jaar 2002


RPA40 voorblad2(7V)Voorwoord.

De personeelsvereniging HP Alex bestaat op 1 maart 2002 40 jaar
 
De RP Alex begon als personeelsvereniging voor de Sectie Bijzondere Verkeerstaken, welke later Algemene Verkeersdienst ging heten. Vanaf 1993 ging het "verkeer' binnen het Korps Landelijke Politiediensten op in de divisie Mobiliteit Tevens vestigden er zich meer onderdelen van het KLPD in Driebergen. Vanaf die tijd was het lidmaatschap niet meer voorbehouden aan "verkeer".
 
Binnen het KLPD werd de samenwerking met de andere personeelsverenigingen opgestart binnen de Personeelsfederatie. De organisatorische veranderingen binnen het KLPD, welke misschien ook gevolgen hebben op de wijze waarop personeelsverenigingen zullen functioneren en het 40 jarig bestaan zijn aanleiding voor een terugblik. Op verzoek heeft een aantal leden hun herinneringen aan de afgelopen jaren op papier gezet Dit herinneringsboek is bestemd voor alle 900 leden van de RP Alex.
Hopelijk zal bij het lezen regelmatig een gevoel van herkenning ontstaan en bij hen die nog geen jaren lid zijn een stukje bewustwording.
 
Clemens Kouwenhoven, voorzitter

Naar > Menu Brochure RP-Alex 40 jaar