RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE REÜNIE SAS 1985


SR85 H00.01Voorblad(7V)Hoofdstuk 7. Het verleden, het heden en de toekomst.

Gezien door de bril van de cdt. steunpunt. Breda.

Hoewel ik naar de toekomst dient te kijken, kan ik niet nalaten een kleine terugblik tot stand te brengen.
Toen we enkele jaren terug eens met enige AVD-ers een meeting hadden met Duitse politie autobaanveteranen, werd alras de kreet geslaakt: 'Haben Sie auch 356 gefahren?' Welnu deze vraag bracht zoveel nostalgische gevoelens teweeg, dat je amper wist of zo'n woordstelling wel fysiek en psychisch verantwoord was. Met glinsterende ogen, met brokken in de keel werden de kwaliteiten, de glans en de kleurrijkheid van dit voertuig besproken. Nimmer kreeg een voertuig zo'n aandacht en bracht het zoveel gespreksstof tot stand. Zelfs een weekend onder elkaar was nog te kort voor de club van de 356-ers. Het magische getal 356 werd zelfs een strategisch geplaatst intern telefoonnummer op de AVD. De ruimte waarin dit toestel werd geplaatst was er één van ontspanning. Het getal werd voor insiders nog bekender dan 4711 voor een bepaalde geur.
Op basis van dat stukje nostalgie bouwden we verder aan de A.V.D. Er kwamen nieuwe gezichten, nieuwe ideeën en nieuwe organisatieplannen. De AVD kreeg vooruit geschoven posten die we steunpunten gingen noemen. De SAS werd een gelezen hoofdstuk terwijl het woord GAS (groep algemene surveillance) daarvoor in de plaats kwam. Dit was ook merkbaar in de voertuigenopbouw.
We kregen een breder scala van automerken die - hoe goed ook - nimmer de vernieuwde versie van de oude '356 zouden kunnen evenaren.
Zo kwam ik dan in 1984 in Breda terecht met een aantal collega's om het gebied Zuid-West Nederland m.b.t. de autosnelwegen te bestrijken vanuit een steunpunt. Wanneer U denkt dat het gebouw - waar we thans in gehuisvest zijn - er één is waar een heli op het dak kan landen, waar de dienstvoertuigen in een parkeergarage staan, waar vanuit de wegen elektronisch kunnen worden afgetast, waar terminals en computers staan opgesteld en waar de wegen op Mars in kaart zijn gebracht, dan moet ik U teleurstellen. Een soortgelijke huisvestigingsmogelijkheid hebben we nog niet. Wel heb ik goede hoop voor de toekomst en in het bijzonder voor het jaar 1999.
SR85 H07.39f(7V)Ik zie dan voor mij een wegenstation dat architectonisch is opgebouwd in de vorm van het huidige autosnelwegbord met wing en ankervormige vleugels en dienovereenkomstige bijgebouwen. Onze surveillancemiddelen zullen dan luchtkussenvoertuigen zijn die zich over het algemeen enkele centimeters boven de wegverharding -z.g. vaarstroken- zullen voortbewegen. Dit luchtkussenvoertuig zal zijn voorzien van een op afstand bedienbare bestuurbaarheid en zal zich ook wat hoger kunnen verplaatsen voor een betere waarneembaarheid. Daarnaast zullen we de beschikking hebben over monorailvoertuigen die zich over de middenbermgeleiding zullen voortspoeden. Het luchtkussenvoertuig zal zich ook te water kunnen begeven om boven de waterspiegel noodzakelijke werkzaamheden te kunnen gadeslaan.
Het is zelfs niet ondenkbeeldig dat het als duikboot kan worden aangewend.
De drie landelijke diensten te weten de DLV (dienst luchtvaart) RPTW (rijkspolitie te Water) en de AVD (Algemene verkeersdienst) zullen dan volledig geïntegreerd zijn in één nationale dienst, te Land, ter zee en in de lucht, de z.g. Algemene Dienst: LAWALU (LAnd, WAter en LUcht).
Voor dienst op de rondom ons zwevende planeten zal dan een aparte dienst in het leven zijn geroepen, de z.g. A.P.D.
hetgeen staat voor Algemene Planeten Dienst terwijl onderaards een dienst zal
ontstaan zijn die meer bodemgericht is m.b.t. het milieu en verontreinigingstoezicht.
De daar gebruikte surveillancemiddelen zullen 'gravers' als naam krijgen. De leden van deze dienst zullen de bijnaam 'de Mollen' ontvangen zoals vroeger de naam 'witte muizen' ook in zwang was. Deze dienst zal de naam A.B.D. (Algemene Bodem Dienst) toebedeeld krijgen. De drie eenheid is dan weer rond.
We hebben dan rondom de eeuwwisseling weer drie landelijke diensten, de LAWALU, de A.P.D. en de A.B.D. Zij kunnen dan voortbouwen in de ruimte respectievelijk onder de aarde om een deugdelijke huisvesting te verkrijgen. De LAWALU zal dan inmiddels wel riante gebouwen ter beschikking hebben.
Wanneer ik in 1995 met FLO hoop te gaan ben ik toch wel benieuwd hoe het er allemaal zal uitzien en of mijn futuristische vertellingen al sporen van aanzet daartoe vertonen.
Commandant LAWALU, regio Breda, zal ik wel niet meer worden, denk ik.

Jan ten Cate,
nu nog cdt. GAS, avd Breda.


Naar menu > Brochure SAS reünie 1985.