RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE REÜNIE SAS 1985


SR85 H00.01Voorblad(7V)Hoofdstuk 8. 1999 Steunpunt Badhoevedorp.

Sinds 1983 is de afdeling Noord-West van de Operationele Dienst (in de wandelgangen beter bekend als het steunpunt Badhoevedorp) gevestigd in een ongeveer 50 jaar oud pand, gelegen in de directe nabijheid van de Rijksweg 4 ter hoogte van de kruising met de Rijksweg 9. In dat gebouwtje was tot voor enkele jaren de Meteorologische Dienst van het oude Schiphol gevestigd. Met de ingebruikneming van het nieuwe Schiphol is ook dit mee overgegaan.

Opening Badhoevedorp      

SR85 H08.41f(7V)De omstandigheden waaronder wmr. v. Beusekom hier dienst doet is tot nu toe nog verre van ideaal, omdat er nog heel wat aan achterstallig onderhoud moet geschieden. Het biedt voor zijn dienst ideale mogelijkheden in verband met de ligging zo direct bij de snelwegen èn omdat het op 1112 ha grond staat dat in eigendom aan het Rijk toebehoort.

We schrijven 1999 of daaromtrent. De groepscommandant Van Beusekom komt bij het steunpunt aan en stapt uit zijn voertuig van Hollandse makelij, een in ere herstelde Spijker maar nu met de toevoeging X-Ray Elektro. Toch heel wat anders dan vroeger, zo'n geluidloze elektrocar. Hij stelt zijn boordcomputer, die hem via voorprogrammering in staat stelde zijn reisdoel via veel inspanningen te bereiken, buiten werking. Op zijn werkkamer vindt hij de door de interieurverzorgster reeds gezette koffie in de thermoskan, maar dan zoals grootmoeder ze nog dronk, zwart zonder suiker en melk. Heerlijk. Hij mijmert wat voor zich uit, nadat hij op de terminal op zijn kamer vernam dat ook de komende maand weer 8 van zijn 96 mensen de zoveelste vakgerichte vorming zullen gaan ontvangen op het Politie-Bedrijfinstituut.

Dat was vroeger toch anders: een aniline-potlood en een trap onder je hol.
Zo ging je de straat op en je redde je maar. Had ook zijn bekoring.....
Hij wordt opgeschrikt door gerinkel dat behoort bij het opflikkeren van code 384 boven zijn kamerdeur. Daar is dus sectiechef van Leeuwen zodat hij de deur voor hem opendoet. Beste kerel. Stamt nog uit de tijd dat bevordering een soort automatisme was en dat heeft hem nu opgebroken. Hij kan de ontwikkelingen maar traag bijhouden. Van Leeuwen overhandigt hem de uitdraai, waarop voor die dag de koppels staan, de voertuigindeling en de door de computer aan de hand van tevoren ingebrachte gegevens berekende weggedeelten die besurveilleerd moeten worden.


  Overhandiging sleutel bij opening Badhoevedorp
SR85 H08.43fb(7V)Het is weer mondjesmaat, ziet hij. Vroeger zat je daar trouwens veel erger tegenaan te kijken, maar de voertuigen kunnen veel economischer worden ingezet sinds men op de terminal kan zien, wat de posities van de wagens is, tot de hm.paal nauwkeurig. Bovendien zijn er veel minder calamiteiten, want waar komt nou nog een kop-staart botsing voor. Vrijwel alle auto's hebben een ingebouwde computer die automatisch de afstand tot de voorligger regelt. Dat is wel een goeie zaak. Zo kan men zich veel meer op de hulpverlening storten.
Op het juiste tijdstip stappen de surveillanten in hun voertuigen. Zij stellen hun automatische besturing in werking en gaan hun voorgeprogrammeerde traject besurveilleren. Dë surveillance is solo en duurt door de arbeidstijdverkorting slechts 4 uur. Zijn hoofdtaak is om eventueel gestrande voertuigen te beveiligen en de heli te waarschuwen, zodat deze het gestrande voertuig kan oppikken en naar het dichtstbijzijnde reparatiestation (lees garage) kan brengen. De Wegenwacht is hierdoor overbodig geworden. Mocht ondanks alle technische voorzieningen een automobilist toch nog kans zien een overtreding te plegen, dan wordt de besturing van zijn auto door de surveillant met een eenvoudige beweging van een contacthandle overgenomen. Vervolgens zal hij dat voertuig naar één van de - in voldoende mate aanwezige - controleplaatsen leiden. Inmiddels worden de overtredinggegevens per boordcomputer doorgespeeld aan het parket. Bij aankomst op de controleplaats kan de boete zodoende gelijk worden voldaan aan de daar dienstdoende ambtenaar.
Weer precies op tijd stalt de surveillant zijn dienstauto in de garage in Badhoevedorp en meldt zich af bij de groepscommandant (iets nostalgisch is toch gebleven). Hij stapt in zijn eigen heli (die vrijgezellen toch tegenwoordig!) en gaat van zijn twee dagen welverdiende rust genieten. Hoe zijn DARD er voor de volgende twee dagen er uit ziet, bekijkt hij thuis wel op zijn met de BEIB aangesloten home-computer.

H. v. Beusekom


Naar menu > Brochure SAS reünie 1985.