RP Logo ster 80 (VV)AVD Logo Sticker(V) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST RIJKSPOLITIE
 
BROCHURE REÜNIE SAS 1985


SR85 H00.01Voorblad(7V)Hoofdstuk 1.  Inleiding en voorwoord

Eigenlijk zou je dit ook een toelichting kunnen noemen om duidelijk te maken welke gedachten er ten grondslag liggen aan dit boekwerkje. Een reünie is omzien met gemengde gevoelens. Denken, praten en schrijven over een periode die achter ons ligt en een ieder die weet dat dit zich beweegt tussen vreugde en verdriet, gelijk een natuurverschijnsel.

In het boekwerk LAl-SAS van 1979 is de geschiedenis van de AVD uitgebreid nostalgisch behandeld.
Dat kan je natuurlijk niet opnieuw doen, zelfs niet met andere foto's en andere verhalen. Iets daarvan mag nog wel doorklinken, toch het kan niet meer hoofdzaak zijn.

Wat dan? Wel het grondthema is deze keer slechts kortelings hoe het was en een mening hoe het nu is. De apotheose is dan de mening van een aantal mensen hoe het in b.v. 1999 of 2010 zal zijn. Dat laatste vooral zal vele rimpels doen ontstaan. Men zal de hersenen moeten pijnigen want wat is moeilijker dan voorspellen. Het leek mij een boeiend idee. Immers deze groep schrijvers is heterogeen, hebben hun eigen specialiteit en interesse. Ze hebben hun eigen denkpatroon en andere karakterstructuur. Wat er uit zal komen is een gok, maar wat is leuker dan zo nu en dan een gokje wagen in het leven.
Ik hoor wel of het een niet wordt of een bescheiden prijsje. Dat is n.l. al voldoende. PM

SR85 H00.05f(7V)Voorwoord A.C. Vogel

Als ik dit schrijf, realiseer ik me dat het 25 jaar geleden is dat ik de eerste contacten met de toenmalige LAZ in Düsseldorf had! Ja, 25 jaar geleden!
Een hele tijd zo'n 25 jaar. De tijd van de fameuze Porsche 356. Een legendarische auto die ons in staat stelde een voor die tijd geheel nieuwe aanpak van het door de politie uit te voeren verkeerstoezicht op de autosnelwegen te realiseren.
In dit boekwerk treft u enige artikelen aan die hierover gaan. Deze artikelen lezend en terugbladerend in het eerste LAZ-SAS boek, wordt het warm om je hart en doet dit je toch goed!
Maar ik hoor zo langzamerhand dan ook bij de 'nostalgische' ouderen! Toch ga ik graag met de suggesties van de voorbereidingscommissie van het LAZ-SAS-gebeuren mee om ook de AVD futurologisch 'anno 1999' te bezien. In feite een goed idee, want we moeten vooruit. Het blijven mijmeren over dat wat was, ook al was dat toen nog zo goed betekent stilstand. En stilstand is achteruitgang. 1999 dat is 14 jaar verder! Ongetwijfeld zal het elektronische steeds verder gaan. De verkeersinformatie van nu zal bijvoorbeeld geheel anders gebeuren.
Het zoeken naar de goede zender zal verleden tijd zijn! Maar dat we allemaal thuis ons doel van de rit impulsen en er dan slapend aankomen, daar zet ik voorlopig nog even een vraagteken bij, maar je weet maar nooit! Maar wat we ook uitvinden, welke mogelijkheden de elektronica ook zal bieden, de MENS zal centraal blijven staan in het verkeersgebeuren. En dat is maar goed ook! Voor die mens hebben we ons steeds ingezet. De mens als weggebruiker, de mens werkend binnen het huidige en toekomstige AVD-gebeuren. Het zal een genoegen zijn weer een groot aantal 'oudgedienden' bij de reünie te kunnen begroeten en over die goede oude tijd, maar ook over de toekomst te praten.

De commandant van de algemene verkeersdienst rijkspolitie, A.C. Vogel.

 

Voorwoord A. Blokzijl

Met veel vreugde ontving ik van 'de Commissie' het verzoek om een voorwoord te schrijven bij het boekwerkje, dat ter gelegenheid van de reünie 'LAZSAS' op 20 en 21 april 1985 zal verschijnen.
Het schrijven van zo'n voorwoord is een hachelijke onderneming als de inhoud van het boekje nog niet bekend is.
Gelukkig zijn er een paar aanknopingspunten. Het boekje zal zowel 'nostalgisch als futurologisch' zijn.

M.a.w. het zal een terugblik bevatten in 'zielepijn', want dat is de letterlijke betekenis van 'nostalgie' en er zullen toekomstverwachtingen in worden beschreven. Wat de terugblik betreft; er bestaat de algemene neiging de aangename gebeurtenissen te 'overbelichten' en de minder plezierige dito zoveel mogelijk uit te wissen.
Het beeld van het verleden wordt dan op een prettige wijze vertekend. Iets minder 'zielepijn'!
Wat het beeld van de toekomst betreft, hangt het er van af of het geschetst wordt door een 'doemdenker' of door een optimist, die besef heeft dat de tijd waarin we leven de geboorteweeën vertoond van een samenleving, die in vele opzichten zal verschillen van de huidige, maar dààrom niet slechter behoeft te zijn, wèl 'anders'!
Onze tijd werd in de zeventiger jaren door Alvin Toffler-Amerikaans journalist en auteur van 'Future Shock' gekwalificeerd als een 'Wegwerp-periode'.
Wegwerp-artikelen, van aanstekers via kledingstukken, (w.o. bruidsjaponnen!!) tot vriendschappen toe!
Wegwerp-vriendschappen..... Een triest beeld........
In zijn onlangs verschenen boek 'The third wave' schildert hij uitvoerig de mogelijkheden van het toekomstige wereldbeeld, n.l. veranderingen in ons leefpatroon, ons werk, onze opvattingen omtrent gezin, economische en politieke structuren, maar waarin de mens weer centraal zal staan, 'bevrijd van de verstikkende massaliteit die ons allen bedreigt' .
SR85 H00.13f(7V)Het organiseren van een reünie op basis van 'Nostalgie' enerzijds en 'Futurologie' anderzijds is een bemoedigend gebeuren. Want, bewust of onbewust, blijkt hieruit het besef dat het tot de waardigheid van de mens behoort enerzijds zijn vrienden trouw te zijn en anderzijds de verschijnselen van een zich wijzigende samenleving niet à priori als absurd en onwerkzaam af te doen, of, wat erger is...... te negéren!
Voor allen, die als gevolg van hun plaats in de samenleving geroepen zijn de tirannie van de massificatie zowel te ondergaan als te lijf te gaan, geldt dat 'doemdenken' leidt tot lethargie, d.i. tot áfwachten.
Wie àfwacht, verwàcht niet veel meer....
Moge echter de verwachtingen van de initiatiefnemers van de reünie in alle opzichten worden vervuld.

Ing. A. Blokzijl Oud-Inspecteur Motormaterieel Oud-Hoofd Politie Techn. dienst.

 


Naar menu > Brochure SAS reünie 1985.