De Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie

was het centrale onderdeel van het Korps. De AI was gevestigd aan de Versteegstraat, 2 2273 VB Voorburg.

Er is een opvallende gelijkenis tussen de voornmalige AI en de vorming van de Nationale Politie per 1 januari 2013. Ook hier was sprake van een centrale staf die het landelijk beleid uitmaakte. De personeelszorg, de aanshaf van voertuigen, kleding, materieel, verbindingsmiddelen... Alles werd centraal vanuit Voorburg bepaald, zonder dat dit afbreuk deed aan de vrijheid van de 'driehoek', burgemeester, groepscommandant en officier van jusititie, om de lokale politiezorg te waarborgen.

De AI kende de volgende onderdelen:

 • de Stafafdeling Financiële Zaken
 • de Inspectie Materieelzaken
 • de Inspectie Opleiding en Vorming
 • de Inspectie Uitvoerende Diensten
 • de Inspectie Personeelszaken
 • de Afdeling Voorlichting

Het Korps Rijkspolitie bestond uit de volgende onderdelen:

 • de Algemene Inspectie van het Korps;
 • 17 districten te Land;de Rijkspolitie te Water;
 • de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie;
 • de Dienst Luchtvaart der Rijkspolitie;
 • de Primaire Opleidingsschool van het Korps Rijkspolitie;
 • het Centraal Instituut voor Opleiding en Vorming;
 • de Verkeersschool van het Korps Rijkspolitie;
 • de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden van het Korps Rijkspolitie

Alle informatie hierover is in de Nationale Archieven aanwezig. De openbare stukken zijn nog niet ingescand en dus niet online beschikbaar. Een deel is in 2009 door de toenmalige minister van Justitie als niet-openbaar bestempeld in verband met de veiligheid van nog levende personen die in die archiefstukken voorkomen. Dit meded naar aanleidsing van de vaak vertrouwelijke werkzaamheden van de in die stukken genoemde personen.

(Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie van het Ministerie van Justitie (1945–1992) (als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995).

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 aan de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie van het Ministerie van Justitie bevattende de hierboven genoemde archieven, de volgende beperkingen gesteld:
De directeur van het Nationaal Archief geeft voor publicatie uit deze bescheiden voor stukken houdende bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens, geen toestemming zonder voorafgaand overleg met de Minister van Justitie)