RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
POLITIE TECHNISCHE DIENST
VAN P.T.D. NAAR A.W.P.Van P.T.D. Politie Technische Dienst naar A.W.P. Adviescentrum WagenParkbeheer

De Politie Technische Dienst in Delft, werd in de zomer van 1990 opgeheven. De dienst werd opgevolgd door het Adviescentrum Wagenpark Beheer Politie (AWP), dat naast het verrichten van enkele werkzaamheden zoals het ombouwen van speciale voertuigen hoofdzakelijk zich zal toeleggen op bedrijfsonderzoeken en het verstrekken van adviezen. Dit laatste vooral wat betreft de aankoop van voertuigen. De AWP werd gevestigd in Driebergen op het terrein van de Politie Verbindingsdienst (PVD). Een van de taken van de Politie Technische Dienst was de aankoop, het beheer en de administratie van voertuigen en ander rollend materiaal voor het Korps Rijkspolitie. Per 1 januari 1990 werd de administratie gedeconcentreerd hetgeen zoveel wilde zeggen, dat de districten en landelijke diensten van het Korps zelf alle kosten en de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden die samenhangen met verwerving en exploitatie kregen toegewezen.

PTD AWP Bilthoven HVT H12 01(7V)Foto rechts. Centrale Werkplaats PTD in Delft in 1952. Al het personeel van de PTD achter een serie motorrijwielen, klaar voor aflevering. Evenals bij veel anderen takken van dienst vormde het burgerpersoneel een belangrijke schakl in het functioneren van het totale Korps.

Een maand later kregen de districten bovendien de beschikking over het zogeheten Voertuigen Beheerssysteem. Dat betekende onder meer dat nieuwe auto's direct werden afgeleverd bij de districten en niet meer zoals voorheen eerst naar Delft kwamen. Van de in totaal 55 werknemers van de Politie Technische Dienst verhuisden er 19 mee naar Bilthoven. De overigen vonden werk op andere afdelingen van het Korps. Ingrijpend was ook het in de zomer van 1990 genomen besluit een lease-overeenkomst aan te gaan met Volvo. Overeengekomen werd 1.100 nieuwe lease-auto's te betrekken; de Volvo 440. Door deze maatregel werd onder meer de vervangingsachterstand ruim veertig miljoen gulden - in één keer weggewerkt waardoor veel financiële problemen van het Korps werden opgelost.

PTD AWP Bilthoven HVT H12 02(7V) Foto links. De autoreparatie-afdeling van de regionale werkplaats van de PTD in Roermond. De Mercedes HX 4599 was in gebruik bij de Technische Recherche in Den Haag. Hoofd van de werkplaats was de heer Sivre, staande in lichte werkjas.

'Kopen is op de lange termijn weliswaar goedkoper,' zei het plaatsvervangend hoofd van de hoofdafdeling financieel-economische en technische bedrijfsvoering van de Al¬gemene Inspectie de heer Leo Mulkens. 'Maar we kunnen pas weer aan kopen denken als er meer geld is. Dat is een politieke beslissing. Leasen komt in feite voort uit armoe.' Toch kennelijk een juist besluit, want korte tijd later zochten ook enkele gemeentelijke politiekorpsen aansluiting bij het Adviescentrum Wagenpark Beheer Politie met het doel deelgenoot te worden van het leasecontract. Het betrof de gemeenten Leidschendam, Zoetermeer, Haarlem, Uden, Veghel en Epe.


Naar > Prikbord Verhuizing AWP
Bekijk hier alle artikelen mbt de PTD.