RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE INFORMATIE 
OPVANG
- EN STAGEGROEPEN


Vanaf augustus 1979 waren er bij het Korps Rijkspolitie de opvanggroepen. In 1985 is de naam Opvanggroep gewijzigd in Stagegroep. Maar ook werden er bij sommige Districten de namen Opvangeenheid en Stage-eenheid gebruikt. Op de opvang- Stagegroepen volgde nieuwe wachtmeesters een begeleidingsprogramma van drie maanden na de primaire opleiding van destijds één jaar. In elke district waren één of meerdere opvangeenheden gevestigd.

In 1985 kwam de HPO (Herziene Primaire Opleiding) in plaats van de primaire opleiding. Deze duurde bijna 20 maanden en kende 3 fases. Fase 1 was ongeveer een jaar naar school, fase 2 vijf maanden naar een stagegroep en fase 3 was de afsluiting wederom op school.
Bij de reorganisatie in 1994 naar regiopolitie id de HPO vervangen door de Politie Opleiding Medewerker Basispolitiezorg (POMB).
De overzichten van de Stage- en Opvangroepen zijn te vinden bij de overzichten van de Districten waartoe ze behoorden.


Hieronder een artikel over de start van de opvanggroepen in 79/80.

OVGRP Algemeen RPM04 80 B6(7V)

OVGRP Algemeen RPM04 80 B7(7V)

OVGRP Algemeen RPM04 80 B8(7V)

OVGRP Algemeen RPM04 80 B9(7V)

OVGRP Algemeen RPM04 80 B11(7V)
Bron RP Magazine april 1980.


Reacties op de hierboven getoonde informatie / foto's graag mailen naar info@rijkspolitie.org.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


De overzichten van de Stage- en Opvangroepen zijn te vinden bij de overzichten van de Districten waartoe ze behoorden.
Naar > menu Districten Rijkspolitie