RP Logo ster 80 (VV) AVD Logo Sticker(V)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
ALGEMENE VERKEERSDIENST
PRIKBORD AVD Algemeen deel 1. HERINNERINGEN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS
Deel hier je herinneringen van jouw tijd bij de Rijkspolitie met anderen.Stuur je krantenknipsels of foto's liefst met een mooi verhaal erbij in via info@rijkspolitie.org Boven ieder item staat de datum van plaatsing. De laatste inzending wordt steeds bovenaan geplaatst.Kan jij iets vertellen over de getoonde foto’s of heb je namen van de personen of gebouwen op de foto’s of heb je aanvullingen of wijzigingen mail het ons dan. Wel graag de datum van het item vermelden.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Geplaatst op
Met dank aan:
Hier kunnen jouw foto's / verhaal staan. Stuur ze in.

Geplaatst op 20-09-2014
Met dank aan Peter de Vor

AVD PRB ALG1 RR HH-61-ZG pdv (2)(7V)
Verzoek aan ons om de collega's los te trekken. Datum en tijd weet ik helaas niet meer .Deze foto's zijn gemaakt tijdens een actie van iemand die het Amsterdam-Rijnkanaal was ingesprongen. De surveillanceauto van de Gemeentepolitie Utrecht kwam vast te zitten. Ik zit zelf achter het stuur en de collega aan de lier is volgens mij "Dirk Andre".

Ik was zelf lid van SE 62. Op dat moment was Jan Waanders onze SE commandant .De Range Rover was van de GBS. SE 62 behoorde met de andere SE 6x tot de centrum eenheden en wij deden de totale verkeerszorg in het centrum van Nederland.
AVD PRB ALG1 RR HH-61-ZG pdv (1)(7V)
AVD PRB ALG1 RR HH-61-ZG pdv (4)(7V)Moet je natuurlijk wel zorgen dat je zelf niet vast komt te zitten.


Geplaatst op 17-08-2014
Met dank aan Louis van Beers

PB Alex 12.83 80 GB 01GL lvb dan komt iedereen helpen(7V)

PB Alex 12.83 GB 01 GL lvb de 1283 met pech(7V)
De 12.83 met pech en dan komt natuurlijk iedereen helpen.


Geplaatst op 17-10-2012.
Met dank aan Chris Kruizinga.
 
12.00 81 GV-56-YZ (V)

De Porsche 924 op het AVD terrein. De 12.87 met het kenteken GV-56-YZ.
Deze Porsche is thans (2012) in het bezit van een particulier en is weer geheel in ere gaat hersteld. Op de site www.porschepolitie.nl is meer te lezen over deze Porsche.
Via die site is deze en diverse andere voormalige politieporsches ook te huur.

Lees hier meer over De proef mer de Porsche 924 bij de AVD.


Geplaatst op 18-7-2012..
Webmaster T.S.
Filmpje over een caravan controle in 1974.

Geplaatst op 08-06-2012
Webmaster T.S.
Hieronder enkele filmpjes met voormalige AVD Porsches.

Geplaatst op 30-5-2012.
Met dank aan: Rob van Rees.

Nog een oud artikeltje van augustus 1979 dat ik op verzoek van de redactie van de Televizier als Gast van de week geschreven heb speciaal voor de vakantie periode.  Opzet was eigenlijk om duidelijk te maken dat het totaal overbodig is om andermans ellende wereldkundig te maken en thuisblijvers ongerust te maken.

Gastrubriek Televizier Magazine rvr 001 (V)


Geplaatst op 28-4-2012
Paul Meijers AVD FA PM 7 mijn eigen Porsche (V)
Paul Meijers bij zijn eigen Porsche.
Bekijk HIER nog veel meer foto's en documenten uit de tijd dat Paul Meijers werkzaam was bij de Rijkspolitie.

Geplaatst op 12-1-2012.
Webmaster.

Geplaatst op 14-3-2012.
Met dank aan: Piet Klompmaker.

AVD PB Pasen 1970 pk (V)De dag voor Pasen 1970 moesten we in opdracht van de leiding van de AVD een foto laten maken voor de Telegraaf.
Samen met mentor van de Biezen naar de Wegenwacht.

AVD PB Berichtencentrum 1974 pk (V)De kans bestond voor alle porschebestuurders dat zij een half jaar naar het Berichtencentrum moesten i.v.m. personeelsschaarste aldaar en vanwege de bekendheid van de wegen. Ik werd in 1974 aangewezen.

AVD PB Opkomst van de voetbalteams PK (V)Ieder jaar werd er een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen RP Alex en de Wegenwacht om het zilveren zwaailicht. Het was een erezaak om dat zwaailicht een jaar in de burelen te mogen hebben. Er werd dus om gestreden. Het ene jaar organiseerde de Algemene verkeersdienst te Driebergen deze wedstrijd, het andere jaar de Wegenwacht te Den Haag. Deze wedstrijd in 1971 eindigde in de uitslag 3-3. De daarna te nemen strafschoppen werden het meest benut door het team RP Alex.

Op de foto hieronder staan en zitten de spelers van RP Alex links in de wat donkerder shirts en de spelers van de Wegenwacht dus rechts in witte shirts. Vooraan de mascotte van het team RP Alex, de bok verzorgd door de zoon van Kees de Koning. Ik weet niet meer alle namen en van de spelers van het team W.W. zelfs geen een. Na afloop van de wedstrijd en na het douchen werd de prijs uitgereikt in de POR. De Personeel Ontspannings-ruimte en ja, daar was ook een biertap.
AVD PB Jaarlijkse voetbalwedstrijd RPAlex - Wegenwacht pk (V)De AVDers op de foto van links staand: 1.Piet Klompmaker figurerend als grensrechter, 2 Adjudant van der Heijde, 3, 4 en 5 weet ik niet meer, 6 Harry Oost, 7 Krijn Doove, 8 Rien van Stroe, 9 Clemens Kouwenhoven, 10 de arbiter, 11 van Leen? en 12 Kees Kooimans.
Zittend van links: 1 Renger van de Biezen, 2 Kees Duindam, 3 Toon Meijer doelman, 4 Co de Loof en 5 John ten Wolde


Geplaatst op 26-3-2012
Met dank aan: Piet Klompmaker.

Verhaal 1.

Het was 22.30 uur. De Porsche 45 reed van de rijksweg 12 over het verkeersplein de rijksweg 4 op richting Hazerswoude, het overnachtingsadres. Aan boord de wmr’s Van Boven en Klompmaker. Toen Klompmaker rijksweg 4 opstuurde moest hij een ietwat uitwijken naar links, omdat een personenauto direct na de bocht op de vluchtstrook geparkeerd stond, met de linker wielen nagenoeg op de rechter rijstrook. Hij stuurde er om heen en de vluchtstrook op om te stoppen. Beide wachtmeesters stapten uit en liepen richting verdachte auto. Zij zagen bij het naderen van de auto, dat deze bewegingen maakte als zijnde gehuwd en de ramen waren van binnen beslagen. Toen we dichterbij kwamen, zagen we een man en een vrouw ontkleed bezig met zoals dat heet “het bedrijven van de liefde”. Wmr. Van Boven klopte op het raam en deelde mede dat hij graag de bestuurder wilde spreken. Wij trokken ons een eindje terug, teneinde de inzittenden de gelegenheid te geven zich te fatsoeneren.

Op een gegeven ogenblik ging het rechter portier open en vroeg een vrouwenstem wat of er aan de hand was. Wmr. Van Boven sommeerde de bestuurder zijn voertuig van de rijbaan te rijden en meer naar rechts de vluchtstrook op te sturen. Daarna ging hij op zijn hurken naast het geopende rechter portier zitten, stelde zich voor en deelde mede proces-verbaal te zullen opmaken in verband met het stoppen op een autosnelweg zonder een echte reden en wilde daartoe graag het rij- en kentekenbewijs van de bestuurder. Deze kwam na de schok van de confrontatie weer een beetje tot zichzelf en gaf op luide en ruzieachtige toon te kennen het met het verbaal niet eens te zijn. Hij zei vanwege zware hoofdpijn de vluchtstrook te zijn opgereden. Waarop wmr. Van Boven adrem reageerde met de veronderstelling dat de hoofdpijn van de bestuurder wel wat laag had gezeten. Op het overnachtingsadres in Hazerswoude aangekomen hadden we nog de slappe lach. w.g. Piet Klompmaker.

Verhaal 2.

Op een mooie zondagavond omstreeks 18.30 uur. De Porsche 45 reed, met aan boord de wachtmeesters Klompmaker en Nelemans, komende vanuit Limburg, alwaar twee dagen was gesurveilleerd om de Limburgers op de hoogte te brengen van de regels betreffende een veiliger verkeer, op de rijksweg 2. Zij waren op weg naar Driebergen, alwaar zij om 18.45 uur hoopten te arriveren teneinde na twee dagen dienst van twee vrije dagen te kunnen genieten. Klompmaker zijn vrouw had al gevraagd direct naar huis te komen na de dienst, omdat zij eters had gevraagd. Toen de Porsche het verkeersknooppunt “Oudenrijn” naderde, zagen zij een Porsche met enkele collega’s rijden. De opkomende dienst.

Op dat moment kraakte de mobilofoon: “Alex, de 57 ongevalsmelding, over”. Gelijk de centrale eroverheen: “Geef bericht, over”. Bleek op rijksweg 12 west, onder Harmelen een kop- staart botsing te hebben plaatsgevonden, met gewonden. De Porsche 57 was bezig de gewonden te verzorgen en probeerde de gestrande voertuigen van de weg af te krijgen om zodoende de geblokkeerde rijbaan weer vrij te krijgen. Maar dat nam niet weg, dat de file achter het ongeval onrustbaren groot begon te worden, met het gevaar dat er nog meer kop-staart botsingen zouden ontstaan. De centrale Alex, vroeg onmiddellijk: “Welke wagens omgeving Oudenrijn, over?” Wij in de Porsche 45 dachten dat de collega’s die de eerste werkdag net begonnen waren, zich wel zouden melden, maar die gaven geen krimp. Toen kwam bij ons de verantwoordelijkheid boven en pakte Nelemans de mobilofoon: “Alex, de 45 op Oudenrijn, over.” “45 ga naar 12 west en probeer de staart van de file te beveiligen, over.”

Klompmaker stuurde met de pest in zijn lijf de 45 rijksweg 12 west op. Het verkeer was al steeds drukker aan het worden. Hij zette het zwaailicht en de tweetonige hoorn aan, ging op de linker rijstrook rijden en probeerde met lichtsignalen de links rijders naar rechts te krijgen, teneinde zo snel mogelijk bij de staart van de file te komen. Dit lukte in eerste instantie vrij goed en zij schoten flink op richting Harmelen. Maar zoals overal in de wereld kom je ook dissidenten tegen en zo ook hier. Een Mercedes met flinke snelheid vertikte het naar rechts te gaan, ondanks het feit dat Klompmaker dan weer naar links uitwijkend, dan weer naar rechts sturend de bestuurder opmerkzaam wilde maken van het feit dat hij erlangs wilde. Ook Nelemans keek gespannen mee en het potverdepotver was niet van de lucht.

Maar ook hieraan kwam een eind, want plotseling schoot de Mercedes naar de rechter rijstrook en wilde Klompmaker gas geven, toen hij zag dat het verkeer voor die Mercedes die naar rechts schoot, stilstond……. Hij trapte als een bezetene de snelheid uit de Porsche, zag voor zich een auto die hij razendsnel naderde…. Links van die auto zag hij nog een klein stukje ruimte op de strook naast de vangrail, hij stuurde naar links, de snelheid was er al danig uit, maar toch wist hij niet te voorkomen dat hij met de rechter koplamp van de Porsche het linker achterlicht van de voor hem stilstaande auto raakte. Nelemans stapte uit om het achteropkomende verkeer te waarschuwen. Klompmaker pakte de mobilofoon: “Alex, ongevalmelding, over.” Alex: “Geef bericht, over.” “Een kop-staart botsing van twee auto’s, maar de achterste auto ben ik, over.”
Toen was het even stil op het Alexnet.
Nelemans en Klompmaker hebben de betrokken auto’s op de vluchtstrook gezet, zodat de rijbaan weer vrij was. De beide auto’s waren nog goed in staat te rijden, het laatste tikje was maar klein geweest, maar toch……
Er werd gebeld met de landgroep Harmelen. Het was op hun grondgebied gebeurd en de hoofdverdachte was een wachtmeester 1e klasse, dus moest een opperwachtmeester op komen draven om verbaal op te maken. Die man werd van zijn etentje vandaan gehaald en bleek ook al niet te vriendelijk. Hij zou die showbink in z’n witte jas wel even een oor aannaaien en wilde hem meenemen naar het bureau teneinde hem als een misdadiger te kunnen gaan verhoren.
Er is toen flink getelefoneerd tussen groep Harmelen en het berichtencentrum AVD om dit te voorkomen. Toen één en ander op papier was gezet, zijn Nelemans en Klompmaker met de Porsche 45 naar de AVD gereden, de zaken aldaar afgewikkeld en toen naar huis. Klompmaker stapte omstreeks 23.30 uur zijn woning binnen, alwaar hij voor de tweede keer die avond als een misdadiger werd verhoord…… w.g. Piet Klompmaker.


Geplaatst op 18-3-2012.
Met dank aan: Piet Klompmaker.

PB AVD2 Varken verhaal 1 pk (V)PB AVD2 Varken verhaal 3 pk (V)
Foto 1.                                                                                   Foto 2
De Porsche nr. 45 reed op een bloedhete middag op de snelweg A2 van 's Hertogenbosch richting Utrecht, bemanning Piet Klompmaker/Teun van de Brink. Ter hoogte van Rosmalen zagen wij een ford Transit rijden, die dan weer links door zijn veren zakte, dan weer rechts, terwijl de snelheid op de snelweg lager was dan was toegestaan. We gaven de bestuurder een teken dat hij ons moest volgen naar de eerstvolgende parkeerplaats, alwaar wij de auto aan een onderzoek onderwierpen (foto1) en wat bleek, achterin de transit liepen twee varkens heen en weer terwijl de temperatuur in de auto boven de 50 graden Celsius uitsteeg. (foto2) We maakten de achterdeur open en lieten een varken uit de auto om deze naar een naast de parkeerplaats gelegen weiland te begeleiden. Ondertussen was het andere varken ook op zoek gegaan naar een gelegenheid met frisse lucht en was daartoe over de zittingen van de voorstoelen geklommen en met zijn dikke lichaam klem komen te zitten tussen het dashboard en de bijrijdersstoel. (foto 3) Piet Klompmaker deed het portier open om te proberen het varken uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij pakte het beest bij beide achterpoten en trok er aan om het varken naar buiten te laten kantelen. Wat hij echter niet wist, was dat het varken door de hitte reeds een hartaanval had gekregen en dus dood was. Een beest dat dood is, laat alle vocht uit zijn lichaam lopen. Toen Piet aldus aan de achterpoten stond te trekken, liet het varken alle vocht varen, met tot gevolg dat Piet in z'n witte jasje van boven tot onderen onder de pis en de stront kwam te zitten. En stinken!!!
PB AVD2Varken verhaal 4 pk (V)PB AVD Varken verhaal 2 pk (V)
Foto 3.                                                                                                                                    Foto 4.
 Na afhandeling van de zaak ter plaatse en overdracht aan de plaatselijke politie, hebben we karton op de stoel in de Porsche gelegd, waarop Piet heeft plaatsgenomen en is zo vervoerd naar Driebergen, alwaar de douche wachtte. De commandant SE5, Paul Meijers, altijd in voor een grap, deelde via de mobilofoon mede, dat Piet Klompmaker door een varken in de sijk was gezet, hetgeen vele reacties op het Alex kanaal teweeg bracht.


Geplaatst op 30-12-2011.
Met dank aan Louis van Beers.

Hieronder een viertal foto's van de 12.88 GB-40-VL waarmee ik, omstreeks 1985, op de A16 op een zomeravond een ongeval mee beveiligde toen een dronken automobilist zich uit de rij losmaakte en al inhalend onze Porsche met zwaailicht en al over het hoofd zag. Wij konden nog net weg springen toen we juist bezig waren met het plaatsen van pionnen. De Porsche was total loss, het dak paste niet meer en je ziet ook dat de achterruit er uit is gekomen evenals de klokken in het dashboard.  Louis van Beers.

Alex 12.88 80 GB-40-VK Site lvb (5) (V)    Alex 12.88 80 GB-40-VK Site lvb (2) (V)

 Alex 12.88 80 GB-40-VK Site lvb (4) (V) org

Alex 12.88 80 GB-40-VK Site lvb (3) (V)
 
Alex 12.88 80 GB-40-VK Site lvb (1) (V)

 De Alex 12.88


Geplaatst op 28-11-2011.
Met dank aan Dinant Kolkman.

Lees hier het artikel: De politieloopbaan van D (Derk) Kolkman.

Derk Kolkman werkte van 1962 t/m 1979 bij de AVD oa bij de afdeling radarcontrolegroep en de afdeling Controle Zwaar Vervoer


Geplaatst op 28-11-2011.
Met dank aan Rob van Rees.

Portret politie Porsche (1)(7V)

Portret politie Porsche (2)(7V)

Portret politie Porsche (3)(7V)


Geplaatst op 20-9-2011.
Met dank aan Rob van Rees

Lees hier het verhaal "Van huzaar tot wachtmeester" van Rob van Rees.


Geplaatst op 10-03-2011
Met dank aan Rob van Rees

Het is mij een genoegen hierbij nog wat gegevens met kentekens en foto’s te sturen.
Driftig bladeren in allerhande oude krantenknipsels en foto’s kan ik dit sturen.
RvR8 12.05 71 04-36-SH rvr.BMP(7V)
De 12.05 (04-36-SH) met Josias Lamper die een vrachtautobestuurder staande houdt over slingerend rijden.

RvR2 Ook de Pausmobiel kreeg een servicebeurt bij het KLPD 001(7V)

De Pausmobiel waarin Paus Johannes Paulus II tijdens zijn verblijf van 11 t/m 14 mei 1985 door Nederland gereden werd. Voor onderhoud en stalling was de garage van het KLPD verantwoordelijk. De foto is gemaakt op het parkeerterrein bij de werkplaats op het terrein van de AVD te Driebergen. Links op de achtergrond het toenmalige Berichtencentrum.

RvR3 Bart de Graaff en de A-15 (GJ-VH-63) 001(7V)
Op deze foto zit Rob van Rees met Bart de Graaff voor op de koffer om enige uitleg te geven over ons werk en het gebruik van de Porsche. Bart had dit als item in zijn programma B.O.O.S. gekozen. De opnamen vonden plaats op en rond het gedeelte Schipholtunnel en knooppunt Badhoevedorp. Bart zou als bijrijder in de Porsche meerijden. Door zijn korte gestalte kwam hij net met zijn kruin boven de deur uit. Mijn koffer bracht uitkomst. Toen hij daarop ging zitten kon hij iets zien en gezien worden. Het werd een geweldige ervaring voor hem. Hij was zo enthousiast over de Porsche dat hij uitriep: “Ik wil later ook een Porsche!” En hij hield woord.

RvR6 12.98 71 06-80-RD rvr.bmp [KK]
Hier zien we alleen “het kontje” van de 1298, kenteken 06-80-RD. We hadden Amerikaanse politiemensen op bezoek die wilden aantonen dat het achter de “verdachte” blijven tijdens een staande houding veel makkelijker en vooral veel veiliger was. Het werd een totale mislukking. De weggebruiker snapte er niets van, reed gewoon door en bovendien waren wij ook niet erg enthousiast om als een of andere wildwest figuur met getrokken wapen uit de auto te komen. Bovendien voelden wij ons niet onveilig. Misschien dat het anno 2010 zal kunnen werken? Voor mij hoeft het niet.

RvR5 12.80.bmp(7V)

Op de tweede foto ziet u de 1208 die voor onderhoud op de brug staat. Foto geeft een goed zicht op de materialen die achter de surveillanten is opgeslagen. Rechts de kist waarin het kleinere spul als Eisemann handlampen, meetlint, krijtjes, e.d. Verder natuurlijk de EHBO-koffer en de dokterstas. Het kenteken van de 08 kon ik niet achterhalen. De servicebeurten werden in eigen beheer in de garage op het AVD-terrein in Driebergen periodiek uitgevoerd.

Capture3-13-2011-11.02.54 PM [KK]
Hier een krantenfoto met een overleg tussen de bemanning van de Porsche 84-XH-03, en de surveillanten van de Range Rover, 93-SK-18. Zo’n contact kwam wel vaker tot stand, zoals je bekend zal zijn om buiten de mobilofoon om, even met elkaar te overleggen.

Capture3-13-2011-11.01.46 PM [KK]
Foto van de absoluut laatste rit van de ED-54-29. Die was in 1994 toen Jan de Ru en ik op uitnodiging van de organisatie meereden in de Rally “Amsterdam-Parijs” v.v.. Helaas begaf de drukgroep het onderweg en werd het soepel schakelen wat lastig. We werden uit de Rally gehaald. Jammer maar konden zo op eigen initiatief naar Parijs doorsukkelen. Zo kwamen we deze “Réservé Police” tegen. Gelegenheid voor Jan om alvast aan zijn lunchpakketje te beginnen. We haalden Parijs verder zonder al te veel problemen. Ook op de terugweg koersten we buiten de rally om naar Amsterdam. Alles ging goed tot op de Ring om Antwerpen. File! Jan reed en net als vroeger tijdens de surveillance de vluchtstrook op terwijl ik de blauwe pit  aanzette. Langs de file naar voren en ja hoor. Vooraan een kop/staart waardoor twee rijstroken waren geblokkeerd. Het verkeer wrong zich er langs, dus? Handelen! Jan terug naar de staart. Ik in mijn antieke outfit, wit potje, lange witte jas en rijlaarzen het verkeer stilgezet en de baan op. Met hulp van betrokkenen de rommel opgeruimd en naar de vluchtstrook verplaatst. En dan komt het! Terug bij het Olympisch Stadion in Amsterdam komt er een man naar ons toe enthousiast roepend: “Waren jullie dat nou daar bij Antwerpen? Man (krachtterm). Fantastisch. Of oude tijden herleven (krachtterm) en ondertussen ramde hij ons stevig op de schouders.

In 1993 verscheen dit  verhaal in het Algemeen Dagblad over het verdwijnen van de Porsches. Het was mijn eerste officiële interview nadat ik bij “Voorlichting” was geplaatst. Moeilijk want het buiten gebruik stellen van de Porsche ging ook mij als voormalig surveillant en nog steeds AVD-er in hart en ziel zeer aan het hart. Ik moest het diplomatiek houden maar gelukkig kon Frank Bos meer zijn eigen gevoel in het verhaal leggen. Maar goed. Hieronder het hele interview.
RvR1 12.45 92  FN-NB-85 rvs Het logo van de AVD.bmp(7V)


RvR4 Op rij 4 cabrio's van de AVD 001(7V)
Foto van een 4-tal cabrio’s zoals ze bij de AVD in gebruik waren opgesteld voor gebouw C:
Vlnr: De 86, 11-10-MX, Volkswagen-Porsche (afgekort tot de gehate naam VoPo) dus liever de Porsche 914, de 64, 61-AN-18, Fiat 124 Spider Abarth, de 34, 10-15-XA, Alfa Romeo en tenslotte de 54, 00-03-ZP, Porsche Targa


Geplaatst op 24-3-2013.
Bron : YouTube.

Vijftig jaar Verkeerspolitie op de autosnelweg.
In 1962 start de toenmalige Sectie Bijzonder Verkeerstaken in Den Haag gericht verkeerstoezicht op autosnelwegen met open Porsches. In 2012 is de taakstelling veranderd van opvoeden naar opsporen en van verkeerspolitie naar politie in het verkeer.

Dit filmpje geeft een impressie van de afgelopen 50 jaar verkeerspolitie op de autosnelweg. 


Geplaatst op 3-3-2013.
Met dank aan Rob van Rees.

AVD Alg Kwartet Driebergen-Rijsenburg rvr 001 (VV)
Vier kaartjes uit het kwartetspel van "Driebergen-Rijssenburg" waarop afdelingen van de AVD staan afgebeeld


Geplaatst op 26-2-2013.
Bron Youtube.

In de tachtiger jaren, zo'n 30(!) jaar geleden, werkte ik bij het Korps Rijkspolitie als Verkeerssurveillant bij de Algemene Verkeersdienst Driebergen (tegenwoordig: KLPD).Daarvan is dit korte filmpje dat destijds nog met een Super 8-camera is opgenomen.Vervolgens is het ooit op video overgezet (VHS) en enkele jaren geleden op DVD.De kwaliteit is niet echt schitterend en er is ook geen geluid bij die oude Super 8-filmpjes.Maar voor mij (en wellicht ook anderen) is het wel nostalgie uit 1983! Aldus Henk Bakker.


Geplaatst op 17-10-2012
Webmaster

Bekijk hier een filmpje naar aanleiding van 50 jaar autosnelwegpolitie.


Geplaatst op 10-12-2009.
Met dank aan Guido van Rooyen.

Bij de foto's hieronder: AVDers Guido van Rooijen en Jan Kruijning vertrokken van Driebergen naar Amsterdam samen met Pieter van Vollenhoven die aldaar de Intertraffic beurs in de RAI zou openen.Pieter wilde natuurlijk erg graag zelf achter het stuur van de gloednieuwe Porsche stappen. Kolonel Vogel had Guido en Jan echter nadrukkelijk verzocht dat niet te doen. Kolonel Vogel wist natuurlijk ook dat iemand die zich altijd laat rijden niet echt de ervaring heeft om verantwoord in zo'n snelle Porsche te Rijden.
Vogel zag de voorpagina van de Telegraaf al voor zich. "Mr. Pieter van Vollenhoven parkeert Porsche in de vangrail van de Rijksweg 12". Hetgeen zeker geen reclame voor de AVD zou zijn.Omdat hij maar bleef zeuren om een stukje te mogen rijden, gaf Vogel uiteindelijk toch toe. Hij mocht de laatste 100 meter naar de opening in het RAI gebouw zelf rijden. Helaas op de foto achter de paal.  Hij was zo blij als een kind. Guido en Jan zag hij dan ook niet meer staan. Ha ha ha.

Alex 12.84 85 NR-23-BH Site GvR-PvVo1 [ws]

Alex 12.84 85 NR-23-BH Site  GvR en PvVol [ws]

Alex 12.84 85 NR-23-BH Site GvR en PvVol [ws]

Alex 12.84 85 NR-23-BH Site GvR met PvVol [ws]


Naar > menu documenten en artikelen SVB (periode 60/68)

Naar> menu documenten en artikelen AVD (periode 68/93)