RP Logo ster 82 (VV)RPtW Logo Ster goud 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
RIJKSPOLITIE TE WATER
UIT HET ARCHIEF VAN S. (Sipke) VeenemaDe Rijkspolitieloopbaan van S. Veenema voor zover bekend.

01-11-1954 bevordering tot wachtmeester Ie klasse.
08-04-1957 Eervol ontslag. Kort daarna geëmigreerd naar Canada.

Voor zover kan worden nagegaan heeft S. Veenema zijn gehele diensttijd gewerkt bij de Post Vreeswijk van de Rijkspolitie te Water.