RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen1966 t/m 1972


Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. Hieronder een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften over de periode 1969 - 1972.


 In bewerking.


Reacties op dit artikel graag mailen naar info@rijkspolitie.org.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > Overzicht Archieven oud Rijkspolitie medewerkers.