RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen '59 - '72Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. In dit artikel een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften.
RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen1959 t/m 1962


Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. Hieronder een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften over de periode 1959 - 1962.


KB Cover 1959 (1)(7K)
Wmr. J. Kuyper v.d. Verkeersgroep Leiden tijdens het bloemncorso.

KB Cover 1959 (2)(7K) V.l.n.r. de Wmr.I. D.M. de Jonge, de Wmr. M.A.van der Graaf en de Wmrs.I. G.B.A. Jaket en M.J. Heinsdijk tijdens strandsurveillance in het afgelopen seizoen.

KB Cover 1959 (3)(7K)
Een fraaie close-up van een bekende houding van de Wmr.I. van Treuren van de Verkeersgroep Tilburg, die elf jaar recordhouder kogelstoten en die bij de jongste Korps atletiek wedstrijden te Den Bosch eerst zijn eigen record verbeterde, doch die in dezelfde wedstrijden werd onttroond.

KB Cover 1959 (4)(7K)
Bezoek van de kerstman aan het bureau werving.....getekend door de Wmr.I. L.J.Kiewiet te Amsterdam, die in enkele maanden tijds voor de lezers van ons blad een goede en gewaardeerde bekende is geworden.

KB Cover 1960 (1)(7K)
"Kijk het remsysteem deugt niet" zei Wmr.I. J.Lentink een van de Witte Valken tijdens een controle op de Rijksweg 28.

KB Cover 1960 (2)(7K)
Terwijl de Rijkspolitie te water te Amsterdam in felle actie was bij de watersnood, waren vele leden van de landgroepen elders paraat, ook bij de tientallen schaatswedstrijden.

KB Cover 1960 (3)(7K)
De Owmr. J.H. Hillebrand (L) uit Apeldoorn en de Wmr.I. L. Muris uit Maastricht tijdens de proeven met de radar-apparatuur voor snelheidcontroles.

KB Cover 1960 (4)(7K)
Owmr. B. Reitsma en Wmr.I. T.prins van de post Vlieland, trokken in de afgelopen weken vele kilometers langs het strand om een vreemde bezoeker aan het eiland te zien: De Lieve Vrouwenkerk die aan het strand liep op de Vliehars.

KB Cover 1960 (5)(7K)
Bij een felle brand in een huis te Hattem hield de Wmr. G.J.Regelink van de groep Hattem het wakend oog gericht op het bergen van kostbaar huisraad en op het publiek.

KB Cover 1960 (6)(7K)
Minister mr. A.C.W. Beerman reikte de Inspecteur de versierselen uit, verbonden aan de Ridderorde: Orde van de Nederlandse Leeuw; een eervol moment voor het gehele Korps Rijkspolitie.

KB Cover 1960 (7)(7K)
Koningin Juliana - aan boord van de RP 18 - betuigt overste P.C. Silver, districtscommandant Rijkspolitie te Water, haar dank voor de vaart o.m. door het Veerse Gat.

KB Cover 1960 (8)(7K)
Toen een van onze fotografen Lochem aandeed, lag daar juist een personenauto klaar om op te vegen, hetgeen zo z'n drukte met zich bracht, getuige deze foto.

KB Cover 1960 (9)(7K)
Niet alleen op drukke verkeersaders, op stille landwegen of in de lucht doen leden van het Korps Rijkspolitie hun plicht, maar ook op vaarten, meren, kanalen en in zeegaten, in de blikkering van fel licht op woelige water ....

KB Cover 1960 (10)(7K)
Beredenen en aspiranten van het Korps Rijkspolitie bij de sluiting van de Staten-Generaal, tijdens de inspectie door de minister van binnenlandse zaken, mr. E.H. Toxopeus op het Binnenhof.

KB Cover 1960 (11)(7K)
Dit zijn de dagen van kortstondig licht en lange duisternis, dagen van nog meer ongelukken, waarbij leden van het Korps Rijkspolitie - veelal bij nacht en ontij - dienst doen.

KB Cover 1960 (12)(7K)
Symbolen van vrede en hoop van orde en recht .....

KB Cover 1961 (1)(7K)
Aspiranten van de Opleidingsschool bij een praktische verkeersles, gegeven door Wmr.I. E. de Kruif.

KB Cover 1961 (2)(7K)
Carnaval. De Rijkspolitie heeft het er maar druk mee maar houdt toch elk jaar zijn eigen besloten carnavalsavond, waarop - getuige deze foto - leden van een verkeersgroep er soms bijlopen als indianen.

KB Cover 1961 (3)(7K)
Activiteiten op de Utrechtseweg bij Amerongen.

KB Cover 1961 (4)(7K)
Pa's pet is nu Paaspet.

KB Cover 1961 (5)(7K)
H.M. Koningin Juliana naar wie onze gedachten uit gaan, nu zij haar verjaardag vierde te midden van haa rgezin.

KB Cover 1961 (6)(7K)
Bij het bezoek van de 11e vormingscursus voor groepscommandanten aan de eerste kamer der Staten Generaal werd de Kamervoorzitter mr. J.A. Jonkman op zijn verzoek door de kapitein J. Zip voorgelicht omtrent het programma van de cursus.

KB Cover 1961 (7)(7K)
Tijdens de vierdaagse, die eind juli weer wordt gelopen zal ook dit jaar op het verkeerspunt van de Rijksweg Venlo-Nijmegen te Molenhoek een rondedans worden uitgevoerd als dank aan het Korps Rijkspolitie voor het werk voor de vierdaagse gedaan. Op deze foto blijkt de rondedans de enige situatie waar de wachtmeester Th.A. leenders van de Verkeersgroep Nijmegen geen raad mee weet.

KB Cover 1961 (8)(7K)
De speurhond bij het revieren naar een vermist kind. Door luid te blaffen meldt de hond het kind te hebben gevonden.Hij blijft er bij tot zijn baas ter plaatse is.

KB Cover 1961 (9)(7K)
Overal in het land hebben beroeps en reservisten van het Korps weer laten zien, dat ook ten aanzien van pistool en karabijn, oefening kunst baart.

KB Cover 1961 (10)(7K)
Het Korps Rijkspolitie had andermaal een aandeel in het kleurrijke gebeuren op Prinsjesdag, waarop duizenden toeschouwers voor het eerst achter de gouden koets een fraaie calèche voor de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet zagen rijden.

KB Cover 1961 (11)(7K)
. . . . . het verlenen van hulp en bijstand aan allen die hulp behoeven . . . . . .

KB Cover 1961 (12)(7K)
Op Ameland leefden de leden van het Korps Rijkspolitie rond St. Nicolaas te midden van demonen . . . .
RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen1962 t/m 1964


Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. Hieronder een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften over de periode 1962 - 1964


In bewerking.
RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen1966 t/m 1968


Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. Hieronder een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften over de periode 1966 - 1968.


 In bewerking.
RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
Voorbladen van Korpsbladen1966 t/m 1972


Van september 1959 tot augustus 1972 werd het Korpsblad Rijkspolitie uitgegeven. Op de voorpagina van deze bladen stonden foto's die bijna altijd betrekking hadden op het Korps Rijkspolitie. Hieronder een overzicht van deze foto's met bijbehorende onderschriften over de periode 1969 - 1972.


 In bewerking.


Reacties op dit artikel graag mailen naar info@rijkspolitie.org.
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.


Naar > Overzicht Archieven oud Rijkspolitie medewerkers.