RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
LANDELIJKE DIENSTENBUREAU WERVING EN VOORLICHTING

Voormalige Hoofden Voor zover bekend.

Groepsfoto('s)
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

Adressen van bureaus
Helaas nog geen  info ontvangen / verwerkt.

Foto('s) van bureaus
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

PRIKBORD
HERINNERINGEN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS

Deel hier je herinneringen van jouw tijd bij dit onderdeel met anderen. Stuur je foto's en of verhalen in. Lees hier hoe


Geplaatst op 22-04-2013
Herinnering van beheerder Theo Scholte.

De selectieprocedure die ik in 1974 heb ondergaan was eigenlijk niet veel anders als beschreven in het artikel uit 1961 hieronder. De sporttest en de medisch keuring kan ik mij nog goed herinneren. Die sporttest werd afgenomen door een adjudant van de bereden van de gemeentepolitie Utrecht (als ik het mij goed herinner). Het zal wel bedoelt geweest zijn om je een beetje op te jutten maar hij ging verbaal nogal behoorlijk te keer. Als een kandidaat niet voldeed aan datgene dat hij opdroeg riep hij “ga je maar aankleden”. Hetgeen inhield dat je niet door ging en naar huis kon.

Hoe weet ik niet meer maar ik wist vooraf dat je tijdens de sportkeuring twee keer in de touwen omhoog moest zonder de grond te raken. En daarna kreeg je te horen dat je ook nog een keer alleen op armkracht omhoog moest. Kon je vervolgens het plafond niet aan tikken dat klonk onvermijdelijk “Ga je maar aankleden”. Mij lukte dat maar er was en een persoon bij wie het niet zo goed lukte. Die hebben we toen met ze allen omhoog geschreeuwd maar desondanks lukte hem het niet en ook hij kreeg te horen “ga je maar aankleden”.

Ook de keuring door de korpsarts kan ik mij nog goed herinneren. Op enig moment moest ik voorover buigen en werd mij rug bekeken. Kom eens overeind en buig nogmaals voorover zei hij. Vervolgens vroeg hij of ik rugklachten had. Neer hoor nog nooit. (hij moest een weten).

Op dat moment las hij in mijn medisch dossier dat ik kort daarvoor aan mij knie geholpen was. Hij vroeg mij de naam van de specialist die mij behandeld had. Laat ik dat op dat moment nou net even niet weten en ik hoorde hem zeggen. Dat wil bij de politie en weet niet eens de naam van de arts die hem pas behandeld heeft. Ik hoorde hem al zeggen “ga je maar aankleden”. Maar hij liet een assistentie in een groot boek zoeken naar de specialisten van het betreffende ziekenhuis waar ik behandeld was geweest. Toen zij de namen oplas wist ik het weer Dr. Govaert. Die naam ben ik daarna ook nooit meer vergeten. Het was door de oog van de naald want hij heeft verder niet meer naar mij rug gekeken en uiteindelijk ben ik toch aangenomen

Ook moest je op een kistje gaan staan en werd er naar je voeten gekeken. Had je platvoeten dan klonk het onvermijdelijk “ga je maar aankleden”. Zoals ook duizenden andere sollicitanten langs geweest zijn waarvan het grootste gedeelte toch op enig moment te horen moet hebben gekregen. “ga je maar aankleden”. Ik heb later wel begrepen dat de meeste na enige tijd nog wel weer een herkansing hebben gekregen.


Geplaatst op 27-12-2015
Met dank aan Martin Jansen
RP Poster Affiche (3) mj(7V)
Een van de eerste wervingsaffiches uit 1956.
Bekijk hier meer wervingsaffiches.

Geplaatst op
Met dank aan:

Hier kunnen jouw foto's, verhaal en of documenten staan. Stuur ze in. Hoe lees het hierOUD NIEUWS
HERINNERINGEN UIT OUDE POLITIETIJDSCHRIFTEN
Een overzicht van artikelen uit oude politietijdschriften in het bijzonder het Politieblad, het Korpsblad en RP-magazine m.b.t. vermeld onderdeel.

Geplaatst op 22-04-2023
Bron RPMagazine juni 1975
Selectie RPM75 juni01 bw(7V)

Selectie RPM75 juni02 bw (7V) 

Geplaatst op 22-04-2023
Bron Korpsblad aug 1961
Selectie KB1961 aug 01 bw(7V)Selectie KB1961 aug 02 bw(7V)

Selectie KB1961 aug 03 bw(7V)Selectie KB1961 aug 04 bw(7V)

Selectie KB1961 aug 05 bw(7V)Selectie KB1961 aug 06 bw(7V)

Selectie KB1961 aug 07 bw(7V)

Selectie KB1961 aug 08 bw(7V)

Een reactie op bovenstaand artikel.
Selectie KB1961 aug 09 bw(7V)

En een reactie van Hoofd Bureau Werving op de reactie hierboven.
Selectie KB1961 aug 10 bw(7V) 

Geplaatst op
Bron
 

Naar >  menu artikelen Werving en Selectie

 Reacties en/of aanvullingen op dit artikel mail het ons. Wel graag de naam v/h artikel en/of het fotonummer vermelden.
Belangrijk. Stuur geen foto's uit boeken, facebookpagina's of websites in. Deze mogen wij niet publiceren.
Het is niet toegestaan
om foto's van deze site elders te publiceren bv op een website of facebookpagina.
 Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken. Lees hier hoe.