RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
           DISTRICT ROERMOND
OVERZICHT  DISTRICTSRECHERCHE


Algemene informatie.
Tot de reorganisatie van het Korps Rijkspolitie in 1970 was er geen afdeling recherche. Wel waren er een of meerdere districtsrechercheurs togevoegd aan de Districtsstaf. 
Vanaf 1970 was er bij de districten een Afdeling Recherche Zaken met o.a. een Recherchegroep.
In 1978 werden de afdelingen van de Recherche ondergebracht in de afdeling Justitiële Dienst.
Hieronder een overzicht (voor zover bekend / verwerkt) van de Recherche afdelingen door de jaren heen met een of meerdere prikborden.

Voormalige commandanten.
Voor zover bekend.


Districtsrechercheurs tot 1970

Enkele groepsfoto's.
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

 Adressen van bureaus.
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org

Foto's van bureaus.

We willen graag dit overzicht zo compleet mogelijk maken.
Heb jij nog aanvullende foto's en of gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org

Naar het prikbord van de tactische recherche van deze groep.

Naar het prikbord van de technische recherche van dze groep.