RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT
ASSEN

PRIKBORD LANDGROEP COEVORDEN


HERINNERINGEN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS
        Deel hier je herinneringen van jouw tijd bij de Rijkspolitie met anderen.Stuur je krantenknipsels of foto's liefst met een mooi verhaal erbij in via info@rijkspolitie.org Boven ieder item staat de datum van plaatsing. De laatste inzending wordt steeds bovenaan geplaatst.Kan jij iets vertellen over de getoonde foto’s of heb je namen van de personen of gebouwen op de foto’s of heb je aanvullingen of wijzigingen mail het ons dan. Wel graag de datum van het item vermelden.

Geplaatst op 31-7-2012.
Met dank F. Nijmeijer

Voor wat betreft de overgang van Gemeentepolitie naar Rijkspolitie Coevorden, heb ik dat nog even serieus nagetrokken, waarbij ik in het bezit kwam van enige daarop betrekking hebbende brieven. Brief 1: Van Ministerie van Justitie aan Algemeen Inspecteur der Rijkspolitie, no. 3060, dd 14 november 1953, waarin vermeld dat het voormalige gemeentelijk politiekorps Coevorden te rekenen van 1 oktober 1953 als Groep Coevorden der Rijkspolitie deel uitmaakt van het District Assen der Rijkspolitie en met ingang van 16 november 1953 onder bevelen wordt gesteld van de Commandant  van het District Assen. De organieke sterkte wordt voorlopig vastgesteld op 12 hoofden. In een andere brief van het Ministerie van Justitie, no. 3041, dd 16 december 1953 aan de Burgemeester van Coevorden wordt de tekst met soortgelijke termen gesteld. Hierbij is dus volledige duidelijkheid over de datum van overgang van Gemeentepolitie naar Rijkspolitie Coevorden.


Geplaatst op 15-06-2002
Met dank F. Nijmeijer

GRP Coevorden Bril2 (V)
Foto tergelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Groepscommandant Bril. Rond 1958.
Districtscommandant E. Mackay, spelt de onderscheiding op.


Geplaatst op 15-07-2002
Met dank F. Nijmeijer

Toevallig zag ik enige gegevens over de voormalige groep Coevorden. Nieuwsgierig geworden heb dit verder gekeken. Ik heb in de Groep Coevorden vanaf april 1954 tot november 1964 gediend. Tot die tijd had Coevorden gemeentepolitie met een sterkte van ongeveer 15- 20 man met adjudant Kamstra als korpschef. De toenmalige burgemeester, Goutier, een nogal dominantie figuur, had daar gemeentepolitie gekregen op grond van de Politiewet waarin was bepaald dat gemeenten met een inwonertal van 10 tot 25 .000 inwoners met een stedelijk karakter gemeentepolitie kregen. Daar ontstonden in begin 1954 nogal flinke rellen die zodanig uit de hand liepen dat wij van de Rijkspolitie uit de omgeving (ik had toen standplaats in Zweeloo) elke avond naar Coevorden moesten om daar de orde te handhaven. Dat ging niet altijd zachtzinnig!! De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken Dr. Beel, kwam persoonlijk naar Coevorden en bepaalde dat de gemeentepolitie werd opgeheven en de Rijkspolitie daarvoor in de plaats kwam.

Het personeel ging zgn. ex lege over naar de Rijkspolitie met uitzondering van 3 personen (dit i.v.m. de rellen daarvoor) Ik was als jonge wachtmeester  van 30 jaar 1 van de 3 rijkspolitieambtenaren die direct verplaatst werden naar Coevorden. Adjudant Bril uit Friesland werd er groepscommandant. De brigadier W. Schipper (later groepscommandant in Klaaswaal en daarna in Bodegraven) en de hoofdagent M. Nolles (later groepscommandant in Haaften) waren de oudste leden van de groep. Mijn eerste tijd in Coevorden was geen erg rustige tijd door naweeën van de rellen voordien, maar dat was snel voorbij. Ik heb er een fantastische tijd van 10 1/2 jaar  gehad. Ik zal mijn oude foto boeken nog eens nazien; daar zullen nog wel foto's van die tijd tussen zitten. Ik zal u in de toekomst nog wel eens meer daarover mailen. Na Coevorden ben ik naar het district Dordrecht gegaan. Aldus F. (Fokko) Nijmeijer


Geplaatst op
Met dank aan:
Hier kunnen jouw foto's, verhaal en of documenten staan. Stuur ze in. Hoe lees het hier.
Help ons. Want alleen "samen" kunnen we er "echt" iets moois van maken.
Naar >  overzicht artikelen District Assen.
Reageren op dit artikel: info@rijkspolitie.org