RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV) HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT UTRECHT
PRIKBORD DRIEBERGENHERINNERINGEN UIT DE OUDE SCHOENENDOOS
        Deel hier je herinneringen van jouw tijd bij de Rijkspolitie met anderen.Stuur je krantenknipsels of foto's liefst met een mooi verhaal erbij in via info@rijkspolitie.org. Boven ieder item staat de datum van plaatsing. De laatste inzending wordt steeds bovenaan geplaatst.Kan jij iets vertellen over de getoonde foto’s of heb je namen van de personen of gebouwen op de foto’s of heb je aanvullingen of wijzigingen mail het ons dan. Wel graag de datum van het item vermelden.
    Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Geplaatst op 16-10-2014
Met dank aan Jaap Stomphorst
GRP Driebergen aj 126 1e GSA 1964

Artkel uit 1964 over de eerste GSA voor de groep Driebergen.

Geplaatst op 8-1-2014,
Met dank aan A.J. Entrop.
Beekbergen, 08-01-2014

Rijkspolitie Landgroep Driebergen,
Graag wil ik een bijdrage leveren aan de website om mensen in kennis te stellen over de Rijkspolitie Driebergen  die ik persoonlijk heb meegemaakt in mijn jeugdjaren 50 en 60 jaren.
Mijn naam:  A.J Entrop Geboren ,10-03-1947 te 's-Gravenhage zoon van A.H.Entrop  en A.M.C Entrop van Montfoort.
RPGRP Driebergen-A.H.Entrop.1(7V)Vanuit Den Haag alwaar mijn vader de chauffeur was van  kolonel  Weekenstroo van de Rijkspolitie is mijn vader naar  Driebergen verhuisd om in 1948 dienst te nemen bij de Landgroep Driebergen.

Op 22-05-1948 zijn wij gaan wonen op de Engweg 83  en daarna op 01-03-1951 in de Bosstraat nr 1  tot 24-02-1964.
Mijn vader maakte geen onderscheid  tussen de gewone burger of een Baron of Baronnes. In die tijd werd  de laatste groep nog wel  eens bevooroordeeld.

RPGRP Drieberegn A.H.Entrop(7V)De overplaatsing ("toendertijd  verplicht") van de Landgroep Driebergen naar Spakenburg  deed mijn vader  besluiten om de Rijkspolitiedienst te verlaten en  dienst te nemen bij de Gemeente Driebergen. Op 20 december 1950 kreeg mijn vader eervol ontslag.
Over de periode dat wij in de Bosstraat hebben gewoond zijn bij mij nog talloze mooie en leuke herinneringen overgebleven. Ik kan mij vaag herinneren dat de Landgroep Driebergen een motor met zijspan had en ik in de gelukkige omstandigheid verkeerde als kleine jongen  daar een ritje mee te mogen maken.
De volgende politiemensen hebben dienst gedaan bij de groep Driebergen
            Groepscommandat Steffens
            A.H.Entrop (mijn vader)
            Van der Laan
            van Holst
            Havers
            De Bree
            Vermeer
            van Zijl (of Zijlstra)
            Hazeleger
            Koedam
            en stage officier uit Suriname, Henny Vrij

Men had in die tijd respect voor de politie. Dronken lui die niet mee wilden naar het bureau werden op in die tijd gepaste wijze meegenomen. Dove Willem, zo sterk als een beer moest in beschonken toestand  op een aparte manier aangepakt worden.
Charges op de Traay met oudejaarsnacht heeft ook wel eens plaatsgevonden.
RPGRP Driebergen Gr Bureau(7V)De politiepost bestond uit twee kleine kantoortjes, gescheiden in het midden door een gang die uiteindelijk bij de cellengang uitkwam . Vanaf de foto gezien aan de rechterkant waar men aangifte kon doen en links het kantoor voor de groepscommandant en  manschappen.

Er waren  3  of 4 cellen . De arrestanten werden via het steegje aan de rechterzijde van het politiebureau afgeleverd of opgehaald. Stelde niet veel voor en het was een koude bedoeling.
Vanuit het politiebureau werd  door middel van  een sirene die op het dak van het gemeentehuis stond  de brandweer gealarmeerd. De dienstdoende  politieagent opende dan de deur van de brandweerkazerne en schreef  de naam van de brand/ongeval of hulpverleningsadres, op het schoolbord.
Na het bouwen van twee nieuwe huizen onder 1 kap naast de brandweerpost konden de familie Steffens en Vermeer daar gaan wonen
Aldus naar waarheid  opgesteld
A.J.Entrop
 
RPGR Drieberegn Entrop Dankbrief(7V)
 
Linkd de brief /  getuigschrift die mijn vader mocht ontvagen voor zijn bewezen diensten als chauffeur van kolonel  Weekenstroo van de Rijkspolitie (foto hieronder).
 
 
RPGRP Driebergen Weekenstroo(7V)
 

 

 


Geplaatst op 25-1-2013.
Met dank aan Hans Oskamp.

RPG Driebergen Afscheid grcdt. adj. Weeda ho 1970 [V]
Foto gemaakt ter gelegenheid van het afscheid/pensionering van de groepscdt., de adjudant Weeda, in 1970.

RPG Driebergen Voetbalwedstrijd Groep Driebergen-Brandweer 1973 ho [V]
Foto is gemaakt in 1973 voor de voetbalwedstrijd van medewerkers, aangevuld met een paar reservisten, van de groep Driebergen tegen het plaatselijke brandweerkorps. De wedstrijd werd gespeeld op het sportpark " De Woerd ".

Geplaatst op 14-11-2012
Met dank aan Jaap Stomphorst.

RPG Driebergem voorschriften en explosieven js (V)

Voorschriften en explosieven

Een politieman / -vrouw moet zich aan de regels houden. Van hem/haar wordt gewoon verwacht  het goede voorbeeld te geven. Tijdens het werk valt het niet altijd mee om je strikt aan alle regels te  \houden. Om praktisch en vlot te kunnen werken moet je soms niet te star zijn en niet naar de letter, maar meer naar de geest van de wet handelen.

Dat het niet letterlijk toepassen van de voorschriften ook geheel verkeerd af kan lopen, blijkt wel uit het volgende verhaal.

In 1979 werd het rust- en herstellingsoord “De Blauwvoet” aan de Arnhemse Bovenweg in Driebergen gesloopt, ondanks dat een aantal deskundigen het een monument vonden, dat  bewaard moest blijven. De gemeenteraad besliste echter dat het moest verdwijnen om plaats te maken voor appartementen. Tijdens graafwerkzaamheden werd er een granaat gevonden, nog afkomstig uit de 2e wereldoorlog.  De politie werd gewaarschuwd en  2 collega’s gingen met surveillanceauto ter plaatse. Ik ken de voorschriften uit die tijd niet meer voor zo’n feit, maar ik vermoed  dat daarin zoiets stond als  de zaak ontruimen, de omgeving afzetten en de explosievenopruimingsdienst waarschuwen. De collega’s , ik zal in dit geval geen namen noemen, dachten in dit geval ook heel praktisch en handelden niet star volgens de regels In hun ogen zag de granaat er niet zo gevaarlijk uit en het voorwerp werd op de achterbank van de surveillanceauto gedeponeerd en vervolgens naar het bureau gebracht. Voor de bouwvakkers was het ook wel zo prettig om met hun werk door te kunnen gaan. Op het bureau aangekomen werd de granaat in het fietsenhok gelegd.Vervolgens werd de explosieven opruimingsdienst gebeld met het verzoek om de granaat op te komen halen.

Personeel van deze dienst kwam inderdaad naar het bureau, doch van “OPHALEN” was in het geheel geen sprake. Zij keken met heel andere ogen naar het projectiel. Elke meter vervoeren was naar hun mening al te veel. In de tuin van de dienstwoning naast het bureau werd een diep gat gegraven. Vervolgens werd de granaat heel voorzichtig in een een speciaal geprepareerd kistje gelegd en daarin naar het gegraven gat gebracht. Vervolgens werd de granaat daar tot ontploffing gebracht.  Gelukkig liep het in dit geval goed af, maar we hadden zo maar te maken kunnen hebben met  een begrafenis met korpseer  van 2 collega’s.


Geplaatst op 1-11-2012
Met dank aan Jaap Stomphorst.
Een verkeersongeval met bijzondere herinneringen .

Tijdens de periode dat ik uniformdienst deed in Driebergen, heb ik een groot aantal aanrijdingen behandeld. De volgende is mij echter in het bijzonder bij gebleven.

Samen met de inmiddels overleden collega Hennie Koele had ik op een rustige doordeweekse dag nachtdienst. We reden in het donkere buitengebied tussen Driebergen , Doorn en Langbroek toen we van de meldkamer de opdracht kregen om met spoed te gaan naar de Hoofdstraat in Driebergen, ter hoogte van de kruising met de Hydeparklaan, daar hier een ernstig verkeersongeval had plaats gevonden. We waren niet zover van deze plaats af en kwamen dus vrij snel ter plaatse.
We troffen we hier het volgende aan: De Hoofdstraat maakt ter plaatse een flauwe bocht. In de buitenbocht bevond zich een vrij lopend fietspad, met daarnaast een sloot. aan de overzijde stond een metalen hekwerk met bovenaan prikkeldraad. We zagen in de sloot de achterkant van een personenauto en zo’n 20 á 30 meter verder in de sloot de voorkant van een personenauto. Hier ongeveer midden tussen in hing een manspersoon over het metalen hekwerk met zijn nek in het prikkeldraad.Hij werd met moeite ondersteund door een vrouw die bij hem zat om te voorkomen dat hij naar beneden zou glijden de sloot in. De man bleek niet bij kennis te zijn.

We dachten in 1e instantie met 2 auto’s te maken te hebben. Toen we echter de vrouw aanspraken, hielp zij ons echter uit de droom en vertelde ons dat het maar om één auto ging die ten gevolge van de aanrijding dwars door midden was gebroken, waarbij de bestuurder er uit geslingerd was en zo op het hekwerk terecht was gekomen. De vrouw, een verpleegster op weg naar / of van haar werk was op de plaats van het ongeval gestopt, had eerst ons gewaarschuwd en was vervolgens door de sloot gewaad om de bestuurder te ondersteunen. Later bleek dat de bestuurder vermoedelijk met een te hoge snelheid in de flauwe bocht was gaan schuiven en dwars tegen een niet eens zo’n dikke boom aan was gekomen, waarbij de boom spontaan afknapte en de auto in twee stukken brak.

Vrij snel was ook een ambulance ter plaatse en het slachtoffer werd naar het ziekenhuis in Zeist vervoerd. Nadat we ter plaatse de zaken hadden afgehandeld en het voertuig was afgesleept, besloten we om maar eens in het ziekenhuis in Zeist te gaan kijken of de bestuurder inmiddels aanspreekbaar was.
Daar aangekomen zagen we de ambulance voor de ingang staan en het ambulancepersoneel kwam vergezeld van de behandelend arts naar buiten met onze patiënt op een brancard. De arts vertelde ons dat hij vermoedde dat de patiënt ernstig rugletsel had en op zijn advies werd deze nu overgebracht naar het Azu in Utrecht. Hij lag nog op de brancard van het ziekenhuis, daar men het niet verantwoord vond om hem weer over te hevelen op de brancard van de ambulance. Dat dit niet zo goed paste bleek even later nadat hij de ambulance was ingeschoven. De arts adviseerde de bestuurder van de ambulance om zeer langzaam naar Utrecht te rijden om schokken te voorkomen. De arts was zeer behulpzaam en wilde vervolgens de achterklap van de ambulance dicht doen. Hierbij steeg een hevig gebrul op uit de ambulance. De brancard bleek nog iets uit te steken en de klep had de voeten van de patiënt geraakt. Er werd nog wat geschoven zodat de brancard toch paste en de klep dicht kon. De ambulance vertrok stapvoets richting Utrecht en de arts liep zich hevig opgelaten voelend en zich afvragend hoe dit af zou lopen het ziekenhuis in.

Gelukkig bleken de verwondingen erg mee te vallen en in de loop van de week liep de patiënt al weer vrolijk rond in het dorp.

Geplaatst op 11-10-2012.
Met dank aan Jaap Stomphorst.

RPG Driebergen Zelfdoding (V)

Foto links; Zomaar een mast van een hoogspanningsleiding. Deze mast is er echter wel één met voor een paar (voormalige) politiemensen bijzondere herinneringen.

Zelfdodingen.

Een buitenstaander heeft er waarschijnlijk helemaal geen idee van hoe vaak een politieman te maken krijgt met een zelfdoding, ook in wat kleinere plaatsen zoals Driebergen. Dat is ook wel begrijpelijk daar deze trieste zaken vrijwel niet in de publiciteit komen. In plaatsen met b.v. een spoorlijn zoals Driebergen heeft de politie met een nog groter aantal van deze trieste zaken te maken, daar men bij zelfdoding toch vaak kiest voor het zich voor een rijdende trein te werpen. De jaren dat ik op de groep Driebergen werkte, kwamen de meeste personen die zelfdoding pleegden niet uit Driebergen zelf. De meest bizarre zelfdoding die ik meemaakte was de volgende ergens in de 80er jaren.

Aan de A12 in Driebergen lag toen nog een parkeerplaats. Deze parkeerplaats met de naam
“Het Mollenbos” was ook een ontmoetingsplaats voor homo’s.
Op een wat sombere 1e kerstdag aan het einde van de middag liepen 2 homo’s vanaf deze parkeerplaats samen wat dieper het er achter gelegen bosgebied in. Door het bos loopt hier ook een hoogspanningsleiding. Terwijlde mannen over een smal paadje liepen, kwamen ze terecht bij 1 van masten van deze hoogspanningsleiding. Groot was hun schrik toen ze een man aan stuk touw zagen bungelen aan 1 van de dwarsbalken, zeker op zo’n hoogte van 10 meter. Het begon al wat te schemeren en toen wij later ter plaatse kwamen, vonden wij het ook een erg luguber gezicht.
Ja en hoe krijg je dan zo iemand naar beneden. Aan een ladderwagen van de brandweer hoefden we niet te denken. Het pad was daarvoor veel te smal. Bovendien zou er dan mogelijk een gevaar bestaan van aanraking met één van de onder stroom staande kabels. Collega Kees Doorn was ook bij het onderzoek betrokken. Hij was een enthousiast lid van de ME en dus ook wel gewend aan wat riskante klussen. We kregen hem dus zover dat hij naar boven klom. Daar het touw doorsnijden en de man laten vallen
was om diverse begrijpelijke redenen geen optie. De collega van de technische recherche die ook ter plaatse was, had wel een lang stuk stevig touw bij zich. Kees naam dat stuk touw mee naar boven en bond dat aan de daar hangende man vast, waarna hij vervolgens het andere touw los sneed.
Ondertussen hielden wij op de grond het lange touw stevig vast en lieten het vervolgens zeer langzaam vieren, zodat we de man naar de grond konden laten zakken zonder verdere schade aan te richten en/of sporen te vernietigen.
In het onderzoek naar dit voorval werd ook een broer van de man gehoord. Hij verklaarde dat zijn broer al eerder een poging had gedaan, doch dat de poging toen mislukt was, daar de tak van de boom waaraan hij zich wilde verhangen was gebroken. Hij had toen aangegeven de volgende keer iets stevigers uit te zoeken wat niet zou breken. En dat had hij dus inderdaad gedaan. De overledene kwam niet uit Driebergen of uit de naaste omgeving.
Wat er nog uitsprong, was dat het tijdens kerstmis plaats vond, op voor dit soort mensen extra moeilijke dagen.


Geplaatst op 23-9-2012
Met dank aan Wim Deinum
RPG Driebergen wd
Bijgaande foto is een krantenknipsel uit begin 1974.
Tegenover het groepsbureau aan de Hoofdstraat in Driebergen was een café waar op een zaterdagmiddag een bezoeker, Rijk van de Berg, met een mes werd neergestoken, naar buiten strompelde en daar ter plaatse overleed. Kort daarna volgde een reconstructie waarbij, ja dat gebeurde toen nog, aanwezig waren naast de Rechter Commissaris (met tas), de districtscommandant van het politiedistrict Utrecht, de kolonel de Beaufort, de plv. groepscommandant Driebergen Heeres en daarachter de wachtmeester Wim Deinum.

Geplaatst op 6-9-2012
Met dank aan Jaap Stomphorst.
 Op de foto hieronder staan we bij een brand bij afsleepbedijf Van Rossum aan de Bosstraat in Driebergen.

RPG Driebergen brand js (V)
Op een rustige morgen ergens in de 80er jaren bevinden zich 2 collega's van de technische afdeling van de verkeersgroep Utrecht van de de Rijkspolitie zich bij het afsleepbedrijf om een technisch onderzoek te verrichten aan een daar staand voertuig.  Samen met Hans Van Rossum, diens vrouw en zoon John, die ook in het bedrijf werkzaam is, drinken ze een bak koffie in het woonhuis, dat vooraan op het terrein staat. John gaat als eerste weer aan het werk. Hij is bezig met een brander aan een op een brug staande personenauto, achteraan op het terrein in een bedrijfsgebouw. Bij deze werkzaamheden gaat iets verschrikkelijk mis en binnen korte tijd ontstaat er in bedrijfsgebouw een hevige uitslaande brand. John krijgt daarbij een fatale hoeveelheid brandende vloeistof over zich heen. Wij hebben hier John net zelf  geheel zwart geblakerd naar de ambulance zien lopen en die zal hem naar het brandwondencentrum in Beverwijk brengen.Ook hebben we  een arts gesproken, die ons vertelde dat John nog een aantal uren aanspreekbaar zal zijn, doch dat hij langzaam weg zal zakken en  dat hij het einde van de avond hij niet zal halen. Het diepe trieste gevoel dat je daarbij bekruipt is van de gezichten op de foto af te lezen.


RPG Driebergen sport js (V)
Gelukkig betekent het werken bij de politie niet alleen ellende. Er is ook tijd voor ontspanning. Zoals op deze foto, ergens in de 70er jaren, waar we als groep Driebergen deelnemen aan een zaalvoetbaltoernooi in Zeist. Op de foto 1 Hans Oskam, 2 Rob Berendsen, 3 Jan Vendrig, 4 Bob van Schijndel, 5 Jaap Stomphorst en 6 Henk van de kamp (overleden).
 
 Het maken van verdachtefoto's.
Tot 1978 werden van aangehouden verdachten op de groepen nauwelijks foto's en dactyloscopische signalementen gemaakt. In 1978 werden er op een aantal groepen fotocentra ingericht. Alle verdachten die in verzekering werden gesteld op de groep en een aantal omliggende groepen werden hier gefotografeerd en er werd ook een dactyloscopisch signalement gemaakt. Ook op het bureau in Driebergen werd zo'n centra ingericht. Een aantal collega's op de groep kreeg als extra taakaccent deze werkzaamheden toegewezen. Ook ik was een van de gelukkigen. Dat gaf wel extra werk, doch wij hadden bij ons op de groep gelukkig niet met reistijd te maken. Collega's uit Rhenen b.v. moesten ook met de verdachten naar Driebergen. Heen en terug was  dat toch zo'n 60 km. We kregen eerst een korte opleiding en oefenden hier op elkaar bij het maken van de foto's.
RPG Drieberegn Jaap Stomphorst figurant verdachte (V)

  Hierbij is ook deze foto met mij als verdachte gemaakt. Het maken van zo'n foto van een verdachte ging niet altijd zo eenvoudig. Zo had ik eens een Chinese verdachte. Zijn ogen stonden toch al niet zover open, doch hij presteerde het om iedere keer als ik knipte, zijn ogen geheel te sluiten. Daar ik deze tijd de lijfstraffen ook al waren afgeschaft, lukte het niet om er iets goeds van te maken. Ook bij het maken van vingerprints wilde men nogal eens de zaak saboteren, door bij het afrollen op papier van de vingers, deze vingers net iets te bewegen, zodat je geen goede afdruk kreeg en weer opnieuw kon beginnen.

Geplaatst op 24-8-2012.
 Met dank aan Jaap Stomphorst.

RPG Driebergen js (1) (V)
Foto gemaakt ter gelegenheid van het afscheid owmr. Heeres ivm flo in 1975.
1 N.A. (Nico) Olyslagers (groepscommandant) overleden 2 Heere Heeres ( plv groepscommandant ) overleden
3 Ton Schaddelee (owmr.)  4 Leen van Leeuwen 5 Albert Koedam 6 Arnoud van Ooijen 7 Jan van de Hoef
8 Hans Oskam 9 Jaap Stomphorst 10 Willem Deinum 11 Henk van de Kamp overleden 12 Jan Vendrig 13 Gerrit Plantinga
14 Peter Heijstee 15 Rob Berendse 16 Hennie Koel overleden in 2011 17 Bob van Schijndel
18 Falkenberg (administrateur) overleden  19 Grada Cornelissen (rijkswerkvrouw).

RPG Driebergen js (2) (V)
Foto gemaakt ter gelegenheid van het afscheid wmr.I.  L. van Leeuwen ivm flo eind 70er jaren.
Op 3 januari 2015 is op 95 jarige leeftijd Leen van Leeuwen in Driebergen overleden
1 N.A.Olyslagers (groepscommandant) overleden 2 Imanse ( Plv groepscommandant) overleden 3 Ton Schaddelee (owmr)
4 Jan van de Hoef (owmr) 5 Kees van Welij (owmr) 6 Leen van Leeuwen 7 mevrouw van Leeuwen 8 Albert Koedam
9 Arnoud van Ooijen 10 Bob van Schijndel 11 Willem Deinum 12 Gerrit Plantinga 13 Jaap Stomphorst 14 Jonh Schouten
15 Dirk Tak 16 Dirk Oskam 17 Werner Timmer 18 Peter Heijstee 19 Erik Kok 20 Rob Oostveen 21 Rinie van de Kolk
22 Gerda Pater 23 Falkenberg (administrateur) 24 (administratieve kracht) 25 Grada Cornelissen (rijkswerkvrouw) 26 Frans Breed.

RPG Driebergen js (4) (V)
Het gemeentebestuur van Driebergen-Rijsenburg  neemt afscheid van de groep Driebergen bij de reorganisatie
in 1993. Genomen op de trap van huize Sparrendaal in Driebergen
1 Dick de Leeuw (Groepscommandant) 2 Hans van Beek (plv groepscommandant) 3 Jaap Stomphorst  (rayoncommandant) 4 Arnoud van Ooijen  (owmr) 5 Willem Deinum (owmr) 6 Ton van Mansom (owmr tijdelijk boven de sterkte geplaatst) 7 Hennie Koele overleden in 2011 8 Dirk Tak 9 Kees Elbertsen 10 Wout Doosje 11 Andre Ditewig 12 Willem Roks 13 Kees Doorn 14 Dirk Oskam 15 Jolanda Arendzen 16 Edwin Veldhuizen 17 Simon de Boer 18 Houkelien Poiesz 19Joke Hollanders (administratie) 20 Irma Leppers (administratie) 21 Monique Hendriksen (administratie) 22 Erik van Grieken 23 Ridder van Rappard   (toenmalig burgemeester van de gemeente Driebergen-Rijsenburg) 24 Ruud Gielens.

RPG Driebergen js (5) (V) censored
Foto gemaakt bij de reünie van een deel van de groep Driebergen in 2011.
1 Jan Roos, 2 Dirk Tak, 3 Andre Ditewig, 4 Irma Leppers, 5 Rinus zwart, 6 Wout Doosje, 7 Jolanda Arendzen, 8 Anne de Vries.
9 Frank Bos, 10 Edwin Veldhuizen, 11 Jan van de Hoef, 12 Kees Elbertsen, 13 Willem Deinum, 14 Dirk Oskam,
15 Jaap Stomphorst, 16 John van Amerongen, 17 Gerda Pater, 18 Joke Hollanders, 19 John Schouten,
20 Simon de Boer, 21 grada Cornelissen.

RPG Driebergen js (6) (V)
Foto gemaakt tbv de werving. Jan van de Hoef met de KSA ( kleine surveillance auto ) op het historische Kerkplein in Driebergen

RPG Driebergen js (7) (V)
Foto gemaakt tbv de werving. Jaap Stomphorst nabij het kasteel Sterkenburg aan de langbroekerdijk in Driebergen.

Geplaatst op
Met dank aan:
Hier kunnen jouw foto's / verhaal staan. Stuur ze in. 
Naar > overzicht van deze groep
Naar > menu  artikelen District Utrecht