RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
           DISTRICT APELDOORN
OVERZICHT  DISTRICTSRECHERCHE


Algemene informatie.
Tot de reorganisatie van het Korps Rijkspolitie in 1970 was er geen afdeling recherche. Wel waren er een of meerdere districtsrechercheurs toegevoegd aan de Districtsstaf. 
Vanaf 1970 was er bij de districten een Afdeling Recherche Zaken met o.a. een Recherchegroep.
In 1978 werden de afdelingen van de Recherche ondergebracht in de afdeling Justitiële Dienst.
Hieronder een overzicht (voor zover bekend / verwerkt) van de Recherche afdelingen door de jaren heen met een of meerdere prikborden.

Voormalige commandanten vanaf 1970.
Voor zover bekend.
DR Apeldoorn G.Cdt N Rodenhuis (2)   DRG Apeldoorn G.Cdt W Vlijm (2)   DR Apeldoorn G.Cdt. G.J. Koele (2)

G.Cdt. Adj. Rodenhuis N.
1970 ? tot 1974 ?
G.Cdt. Adj. Vlijm W. 1-5-1974
tot 1978 ?
G.Cdt. Kpt. Koele G. 1-7-1978
tot ?

Districtsrechercheurs tot 1970
Adj. de Wilde H. 1949 ? tot 1950 ?
WmrI. de Jong C.A. 1949 ? tot 1953 ?
Adj. v.d. Laak P.J.M. 1953 ? tot 1958 ?
Owmr. Spek G. 1953 ? tot 1955 ?
WmrI./Owmr. Vlijm W. 1954 ? tot 1970 ?
Owmr. Mondria C. 1957 ? tot 1958 ?
Adj. Rodenhuis N. 1961 ? tot 1970 ?
Owmr. Nijhuis E.J.G. 1962 ? tot 1970 ?
WmrI. Koele G.J. 1967 ? tot 1970 ?

Groepsfoto('s).
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.

 Adressen van bureaus.
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org

Foto's van bureaus.

We willen graag dit overzicht zo compleet mogelijk maken.
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org
Naar het prikbord van deze groep.