RP Logo ster 80 (VV)RP Logo ster 80 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT TILBURG
OVERZICHT LANDGROEP GOIRLE


Tot 30-6-1952 behoorde deze groep tot het District Breda. Vanaf 30-6-1952 tot 1-5-1969 tot het District Tilburg. Daarna tot 1-4-1994 weer tot het District Breda.
Ga naar > Landgroep Goirle voor het overzicht van deze groep.