RP Logo ster 82 (VV)RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIE
DISTRICT
BREDA
LANDGROEPEN
BREDA


Hieronder een lijst met namen van de Landgroepen die tot het District Breda hebben behoord. Op 1 mei 1969 is het District Tilburg opgeheven. De landgroepen zijn toen toegevoegd aan het District Breda.

 Landgroep:   District:    Periode:   Bijzonderheden:         
Dit artikel is in ontwerp 

Er zijn in de loop der jaren heel wat groepen opgeheven, opgericht, gesplitst, samengevoegd of van naam veranderd. Het is daardoor lastig om daar een goed overzicht van te geven. In de rechterkolom hebben we geprobeerd de wijzigingen zo goed mogelijk weer te geven. Bovenstaande lijst is met zorgvuldigheid samengesteld.  Mocht u desondanks onjuist- of onvolledigheden zien geeft dit dan a.u.b. even door via info@rijkspolitie.org.