RP Logo ster 82 (VV)HISTORIE KORPS RIJKSPOLITIERP Logo ster 82 (VV)
HISTORISCHE INFORMATIE
LANDGROEP WADDINXVEENHoofdstuk 7. Project vandalisme 1981.

KORPS RIJKSPOLITIE Groep Waddinxveen

Gezond gedrag op straat .

“Niet leuk, die deuk”, “Stom, zo krom” en “Ellende, die bende”.

Onder dit motto werd de integrale aanpak om vandalisme te lijf te gaan, gestart.
Geïnitieerd door de groepsleiding en een verdere aanpak samen met scholen, medewerkers van de gemeente Waddinxveen (onderwijs en openbare werken) en de middenstand. De ambtenaar “Voorkoming Misdrijven” van het district
’s-Gravenhage ondersteunde dit project.
Een combinatie van repressieve aanpak, in feite het reguliere werk, met een preventieve aanpak, dat zich concentreerde op scholen.

Problematiek rond vandalisme – wat is het en welke vormen zijn er - kwam in het lespakket van de groepen 7 en 8 basisonderwijs en de 1e klas voortgezet onderwijs. Insteek was om aandacht te vestigen op bewustwording van het zinloze van vernielen. Deze leeftijdsgroep leek het beste bereikbaar.

Werkdoel was de scholieren in het lesmodel te laten inzien hoe zij bewust en onbewust (kunnen) deelnemen aan vandalisme. Op deze manier konden zij de soorten vandalisme herkennen en deze benoemen.
Destijds sprong Waddinxveen er niet bepaald negatief uit in vergelijking met andere gemeenten. De politie vond het echter een dusdanige vorm van overlast dat deze leeftijdsgroep daarbij betrokken zou moeten worden.
Voorlichting zou verloedering en uitwaaiering voorkomen? Actiepunten:

 • Projectonderwijs op 16 basisscholen en in de brugklassen;
 • Voorlichting tijdens ouderavonden;
 • Puzzelwedstrijd voor jeugd –> zoek vernielde voorwerpen in winkels;
 • Flyeren van affiches in winkelcentra en openbare instellingen;
 • Verstrekking foldermateriaal -> bevorderen aangiftebereidheid;
 • Wedstrijd “Werkstukken” door schoolteams;
 • Surveilleren te voet of per fiets (in bijzonder door de ploegen per wijk) op objecten en locaties die gevoelig zijn voor vandalisme;
 • Bijzondere aandacht voor dit project en presentaties door schoolteams op de Open Dag na opening van het nieuw groepsbureau in 1981;
 • Bij gepleegd vandalisme of vernieling toepassing lik-op-stukbeleid door opmaken van een proces-verbaal en/of verwijzing naar HALT en zo veel mogelijk directe confrontatie met benadeelden.

Vandalisme, een bepaalde vorm van overlast – met risico dat het leidt tot kleine criminaliteit - verdiende die integrale aanpak. De partners waren zich zeer bewust van hun eigen taak en verantwoordelijkheid.

In 1988 verscheen een NOTA “Vandalisme – Preventie in de praktijk”.
Resultaten en ervaringen in tien jaar bestuurlijke preventie werden onderzocht door samenstellers Van Dijk, Van Soomeren en Walop.
Meerdere soortgelijke projecten werden beoordeeld op bruikbaarheid en effect.

Het project in Waddinxveen werd beoordeeld als een goed gedocumenteerd voorbeeld voor zowel preventieve als proactieve aanpak.
Wat wil je dan met de partners bestrijden of voorkomen (preventief) en wat heb je daarvoor dan nodig (proactief)?

Dit project richtte zich dus ook op bewustmaking en beïnvloeding van jongeren. Daartoe lenen scholen zich het beste, omdat

 • Men via de school veel jongeren kan bereiken en
 • Daarnaast leerkrachten meestal sterk gemotiveerd mee zijn om mee te helpen bij vermindering van vandalisme.

In het eerste jaar na de start een verrassend grote daling van (gemeentelijke) kosten aan straatmeubilair. Hierbij zijn (nog) niet meegerekend de schadekosten ten aanzien van particuliere eigendommen. Jammer, dat enkele partners hier na 2 jaren afhaakten, waardoor dit project geen follow-up kreeg.
Voor die tijd – 1981 -een uitnemende start met een heel mooi leerproces voor beleidsmatige aanpak van soortgelijke projecten met integrale samenwerking.

Fred Blom, Sjaak Wenteler en Cor Barelds.
GRP Waddinxveen vandalisme Leidsche krant 1981 (1) bw(7V)

GRP Waddinxveen vandalisme Leidsche krant 1981 (2) bw(7V)


Heb jij nog aanvullende informatie, stuur het ons dan a.u.b. toe met vermelding v/h fotonummer. info@rijkspolite.org
Help ons want alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.

Naar > de index van dit artikel